avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 613 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită factura?
Discuție deschisă în Executare silită

factura?

Ma puteti ajuta sa imi spuneti actul normativ in care se specifioca ca la valorificarea sechestrului Finantele trebuie sa emita factura?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: zaharia daniela , utilizator 07:53, 9 Aprilie 2009
Articolul 152 din Codul de Procedura Fiscala reglementeaza continutul procesului-verbal de sechestru
(1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei când s-a facut sechestrul;
b) numele si prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei;
c) numarul dosarului de executare, data si numarul de înregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu în baza caruia se face executarea silita;
d) temeiul legal în baza caruia se face executarea silita;
e) sumele datorate pentru a caror executare silita se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentând majorari de întârziere, mentionându-se si cota acestora, precum si actul normativ în baza caruia a fost stabilita obligatia de plata;
f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, în lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieste împreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane;
g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului fiscal, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionându-se starea de uzura si eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz;
h) mentiunea ca evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare, în cazul în care executorul fiscal nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesita cunostinte de specialitate;
i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit în favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate;
j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz;
k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;
l) mentiunea ca, în cazul în care în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile fiscale, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate;
m) semnatura executorului fiscal care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul fiscal va mentiona aceasta împrejurare.
(2) Câte un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori sediul acestuia, precum si, atunci când este cazul, custodelui, acesta din urma semnând cu mentiunea de primire a bunurilor în pastrare.
(3) În vederea valorificarii organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.
(4) Când bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei fiscale, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.
(5) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru sau daca au fost substituite sau degradate, executorul fiscal încheie proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor efectuate conform alin. (4) se va încheia procesul-verbal de sechestru.
(6) Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora câte un exemplar din procesul-verbal de sechestru.
(7) Executorul fiscal care constata ca bunurile fac obiectul unui sechestru anterior va consemna aceasta în procesul-verbal, la care va anexa o copie de pe procesele-verbale de sechestru respective. Prin acelasi proces-verbal executorul fiscal va declara sechestrate, când este necesar, si alte bunuri pe care le va identifica.
(8) Bunurile înscrise în procesele-verbale de sechestru încheiate anterior se considera sechestrate si în cadrul noii executari silite.
(9) În cazul în care executorul fiscal constata ca în legatura cu bunurile sechestrate s-au savârsit fapte care pot constitui infractiuni va consemna aceasta în procesul-verbal de sechestru si va sesiza de îndata organele de urmarire penala competente.
Consilier juridic V. Ioana-Iulica
INTREBARE
Ma puteti ajuta sa imi spuneti actul normativ in care se specifioca ca la valorificarea sechestrului Finantele trebuie sa emita factura?
Multumesc

RASPUNS

COD FISCAL
CAP. 4 Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

ART. 128 Livrarea de bunuri

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite;

Norme metodologice (2) În sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, transmiterea de bunuri efectuată pe baza unui contract de comision la cumpărare sau la vânzare se consideră livrare de bunuri atunci când comisionarul acţionează în nume propriu, dar în contul comitentului. Comisionarul este considerat din punct de vedere al taxei cumpărător şi revânzător al bunurilor, indiferent dacă acţionează în contul vânzătorului sau cumpărătorului, comitent, procedând astfel:
a) primeşte de la vânzător o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură emisă pe numele său, şi

b) emite o factură sau orice alt document ce serveşte drept factură cumpărătorului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ce bunuri pot fi executate silit magop magop Buna ziua, Am un PFA cu activitate instructor auto. Din diverse motive sunt restantie cu plata la cartea de munca, sanatate.In cazul in care nu ajung la zi ... (vezi toată discuția)
Sechestru auto CHMarius CHMarius Buna ziua, Figurez cu o datorie mai veche la un magazin de piese auto,iar acum am primit un \\" Dosar executional \\" prin care se anunta faptul ca masina ... (vezi toată discuția)
Pot fi executat silit in calitate de asociat al unui af? indii indii Sunt asociat intr-un AF . Ficul ma poate executa pentru datoriile pa care le inregistrez pe cod fiscal la locul de munca unde lucrez acum, altul fata de cel ... (vezi toată discuția)