Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 642 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Recalificările fiscale - riscuri pentru companii. Lectori: EY România. Marți, 19 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice PFA, II, AF - Persoana fizica ... Înregistrarea unui contract de comodat pentru un PFA
Discuție deschisă în PFA, II, AF - Persoana fizica autorizată, Întreprindere individuală, Asociaţie familială

Înregistrarea unui contract de comodat pentru un PFA

Vreau să înregistrez un contract de comodat, pentru a declara sediul unui PFA, în apartamentul pe care il deţin, în proprietate. Nu am bani să plătesc impozitul la zi, pentru această proprietate.
1. Este legal sa mi se refuze de la Oficiul Registrului Comerţului, înscrierea acestui sediu, al viitoarei PFA, pentru care am făcut deja rezervare de nume - care expiră în trei luni ?
2. Este obligatoriu ca contractul de comodat să fie înregistrat la un notar public?
3. Este legală, condiţionarea obţinerii înscrierii contractului de comodat, la ORC, de plata impozitului pe proprietate?
Cel mai recent răspuns: viktorV , utilizator 10:45, 26 Decembrie 2013
Cine va conditioneaza ONRC sau fiscul?
ONRC
Adica va cere chitanta ca ati platit impozitul pe casa? Nu am mai auzit asa ceva.


NR. l
Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării a persoanelor fizice autorizate:

Operaţiuni prealabile
1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă (original), completă cu 3 denumiri, în ordinea preferinţelor
2. Dovada privind plata taxei de registru.

*Firma unui profesionist, persoană fizică,autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma persoană fizică,autorizată sau PFA

Înregistrare
1. Cererea de înregistrare;
2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată);
5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);
7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).
8. Dacă este cazul:
- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);
- documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);
- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);
- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
9. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
NOTÃ:

 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate olograf pentru conformitate cu originalele de către persoana fizică autorizată; în cazul persoanelor fizice nerezidente, se depun copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal care poate dispune prin rezoluţie motivată administrarea şi a altor acte doveditoare.
 Redactarea actelor, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, efectuarea formalităţilor de depunere a documentelor şi de reprezentare a persoanei fizice la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal pot fi efectuate, prin birourile de asistenţă şi reprezentare care funcţionează în cadrul primăriilor.
 Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
 Documentele se depun la ORC în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional, la ghişeu, prin corespondenţă sau prin biroul de asistenţă şi reprezentare din cadrul primăriilor.
 Obţinerea certificatului de cazier fiscal pentru persoanele fizice autorizate se efectuează de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal, cu plata taxelor şi tarifelor legale.


*
* *
I. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social şi/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, act notarial de ieşire din indiviziune sau de delimitare a proprietăţii, hotărâre judecătorească definitivă privind proprietatea sau folosinţa/uzufructul, hotărârea judecătorească definitivă de ieşire din indiviziune, proces verbal de recepţie a construcţiei, act de adjudecare a imobilului vândut în cadrul executării silite, contract de schimb, contract de închiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de subînchiriere (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de concesiune, contract de leasing imobiliar (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de comodat (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uz (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), contract de uzufruct (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice), certificat de rol fiscal/rol agricol în termen de valabilitate sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciară şi certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun în original, celelalte documente urmând a fi depuse în copie certificată de parte sau în copie legalizată.
II. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu unul dintre următoarele documente:
- diploma;
- certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
- certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
- certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
- atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
- atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
- orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

III. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate se depune la oficiul registrului comerţului odată cu cererea de înregistrare şi poate fi dat în faţa notarului public, în formă legalizată, ori în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura.
IV. Taxele legale pot fi achitate în numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum şi cu mandat poştal, ordin de plată etc.
V. Dacă s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atestă înregistrarea în registrul comerţului, prin poştă, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
Ultima modificare: Miercuri, 25 Decembrie 2013
trandafir2, moderator
Vă mulţumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Vreau sa devin pfa Bogdan62 Bogdan62 Ce trebuie sa fac pentru a deveni PFA,acte,pasi,etc.Ce impozite,si taxe se platesc si care este procentul lor?Exista scutiri,inlesniri ,pt persoanele care ... (vezi toată discuția)
Infintare pfa MurgoiPetricaIlie MurgoiPetricaIlie Buna ziua. Va rog sa ma ajutati cu actele necesare infintarii unui pfa si cate coduri de activitate pot fi inregistrate. (vezi toată discuția)
Coduri caen si autorizatii mihalcea_65 mihalcea_65 Buna ziua! Ocafenea mi-a propus sa fac sendvisuri la mine acasa si sa le comercializez in incinta lor.Doresc sa-mi infiintez un pfa dar nu stiu la ce nr caen ... (vezi toată discuția)