avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 183 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Protectia datelor personale???!!!!
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Protectia datelor personale???!!!!

Buna seara,

Notele obtinute la facultate, nu sunt "date personale"?
Ele pot fi postate pe internet???
Cel mai recent răspuns: Nicoleta Silvia Hulpus , Consilier juridic 03:49, 15 Aprilie 2009
Depinde de politica institutie de invatamant!

In vest notele sunt intotdeauna comunicate doar studentului in cauza, prin plic!
La ce facultate te referi?
Eu zic ca situatia scolara reprezinta date personale, si nu trebuie afisate public!!!!

Art. 17: Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1)Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a)retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
ART. 3
Definiţii
În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;
e) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act
normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
h) destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
(LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date)


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legea 677/2001 - registrul de evidenþã a prelucrãrilor de date cu caracter p ersonal M. Gradinaru M. Gradinaru In conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007, reprezentantii Asociatiilor de proprietari solicita proprietarilor copii ale actelor de proprietate, precum ... (vezi toată discuția)
Prelucrare date personale cu caracter confidential alexarpad2003 alexarpad2003 Eu sunt programator si am creat un sistem online catalog scolar. Am fost la diferite scoli cu o oferta ( 10 lei / luna de elev ) in care ma ofeream eu sau ... (vezi toată discuția)
Camere de supraveghere supervisor6679 supervisor6679 buna seara,o intrebare,este legal ca un restaurant sa aiba camere de supraveghere [mascate] fara o informare prealabila a clientilor? ce risca patronul in ... (vezi toată discuția)