avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 661 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Expirare detasare personal contractual pe post vacant ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Expirare detasare personal contractual pe post vacant si scoaterea postului la concurs

ma confrunt cu o situatie destul de bizara si pana acum nimeni nu mi-a dat un raspuns concret!?situatia este urmatoarea:angajat (pers. contractual)al unui serviciu cu personalitate juridica din subordinea unei institutii publice locale sunt detasat de aprox. 1an si jumatate la un alt serviciu din subordinea aceleasi institutii, pe acelasi fel de post cu atributii de aceeasi natura;serviciul la care s-a facut detasarea se infiintase atunci si fiindca legea nu a permis in loc de angajari s-au detasat de la alte servicii persoane care au prestat munca.Au inceput intre timp angajari pe posturile vacante pe care nu au fost detasate persoane. Detasarea mea (de un an si jum. sunt tot detasata) va expira la 31.03.2014 si postul se vrea a fi scos la concurs ca post vacant, prin atributii acesta este post unic. Si eu doresc sa particip la concurs.Dar ce vreau sa mai spun este ca pe postul pe care eu sunt titular au adus o alta persoana care a exercitat atributiile postului de pe care am plecat. Persoana respectiva a dat un examen pentru a ocupa postul meu pe perioada cat sunt detasata. Acum nimeni nu stie cum trebuie procedat pentru a scoate postul la concurs (cel pe care eu sunt detasata) dar in acelasi timp, fiind nevoie de prezenta mea pana la ocuparea postului de cineva-desfasor activitati de post unic, mai mult, ocupandu-ma si de achizitiile serviciului nu pot pleca fara sa se creeze un colaps in procedurile pe care le am in desfasurare. Va rog spuneti-mi o modalitate concreta de a face trecerea deoarece nimeni nu s-a gandit ca se pot creea disfunctonalitati in acest caz. Pe de alta parte nici nu imi convine sa raman detasata pe o perioada indelungata. Daca nu sunt functionar public nu pot beneficia de mutare in interes de serviciu sau redistribuire, apropo de legislatia pe 2013. Inca o mentiune: ambele posturi au fost aprobate atat de ordonatorul principal de credite si sunt si bugetate, practic ele exista in ambele parti si la serviciul de unde am plecat detasata si la acesta unde doresc sa raman si sunt inca detasata! Scuze pt. lungimea cazului, nu am putut sa-l scurtez!
Ultima modificare: Sâmbătă, 8 Februarie 2014
ana-cer, moderator
Cel mai recent răspuns: cristinacarina , utilizator 23:18, 8 Februarie 2014
Se pot face pregătirile de scoatere a postului la concurs de acum.

Regulament din 23.03.2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Art. 5
(1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, structurile din cadrul instituţiilor sau autorităţilor publice transmit compartimentului de resurse umane propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor.

(2) Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:a)denumirea funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante; b)fişele de post corespunzătoare funcţiei contractuale vacante sau temporar vacante întocmite şi aprobate în condiţiile legii; c)bibliografia şi, dacă este cazul, tematica stabilită de conducătorul structurii de specialitate care propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant; d)propuneri privind componenţa comisiei de concurs, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; e)tipul probelor de concurs: proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz; f)alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare.

Art. 7
(1) Anunţul privind concursul se afişează de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare la sediul acesteia şi, după caz, pe site-ul instituţiei, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului.
(2) În situaţia în care autorităţile sau instituţiile publice consideră necesar, acestea pot asigura publicarea anunţului şi prin alte forme de publicitate suplimentare.

(3) Anunţul va cuprinde obligatoriu următoarele elemente:a)numărul şi nivelul posturilor scoase la concurs, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi, denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia stabilite potrivit prevederilor din fişa postului; b)documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, data-limită şi ora până la care se pot depune acestea, locul unde se depun dosarele de concurs, precum şi compartimentul de resurse umane, cu precizarea persoanelor şi datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfăşurării concursului; c)condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs; d)tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora; e)bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se află postul vacant/temporar vacant este transmisă compartimentului de resurse umane şi aprobată de conducătorul instituţiei.
(4) La anunţ se vor anexa condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului. Informaţiile prezentate se menţin la locul de afişare până la finalizarea concursului.
(5) În situaţia în care anunţul se publică şi în presa scrisă, acesta conţine doar elementul referitor la denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanelor din cadrul compartimentului de resurse umane.
(6) În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului se face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a făcut publicitatea concursului.
va multumesc pentru explicatiisunt de altfel singurele pe care le-am exprimat si eu!alte argumente,legale nu am gasit prin toata legislatia in vigoare!inca odata multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Procedura ocupare post maya29 maya29 Buna ziua,pentru a transforma forma de angajare de la perioada determinata la nederminata,este nevoie de publicarea postului respectiv la ziar si de ... (vezi toată discuția)
organizare concurs otilia13 otilia13 Buna seara. La societate cu capital de stat s-a impus infiintarea unui anumit post de conducere, functie aprobata printr-o hotarare AGA. Ce implica mai exact ... (vezi toată discuția)
Posibila deblocare posturi in sanatate (?) ANDREI_oni ANDREI_oni Buna ziua, Am vazut intr-un interviu al primului-ministru, ca saptamana viitoare intentioneaza sa promoveze in cadrul sedintei de guvern, un act prin care sa ... (vezi toată discuția)