avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 779 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Camera preliminara si rechizitoriul in NCPP - notiuni, ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Camera preliminara si rechizitoriul in NCPP - notiuni, informatii

Buna ziua.As dori sa stiu cum pot afla date din rechizitoriu,si deasemenea ce presupune ''camera preliminara''.Va multumesc.
Camera preliminara presupune verificarea de catre judecatorul de camera preliminara a legalitatii actului de sesizare al instantei, a administrării probelor în faza de urmărire penală, dar și solutionarea plângerilor împotriva soluțiilor procurorilor de netrimitere în judecată, precum pronuntarea asupra la măsuri preventive.
Rechizitoriul se comunica.
Ce calitate aveti in proces?
Aveti aici procedura, intrebarea dlui avocat Lascoschi banuiesc ca viza faptul, ca doar daca sunteti inculpat aveti dreptul de a formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, ceea ce pare din punctul meu de vedere neconstitutional, o incalcare a dreptului la aparare a celorlalte parti, persoana vatamata( care este subiect procesual principal, dar are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile), partea civila sau partea responsabila civilmente nu participa la aceasta procedura, anticipez ca in curand va fi declarata neconstitutionala aceasta procedura, din acest punct de vedere.
TITLUL II
Camera preliminară

#M2
ART. 342
Obiectul procedurii în camera preliminară
Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
#M2
ART. 343
Durata procedurii în camera preliminară
Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.
#M2
ART. 344
Măsurile premergătoare
(1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.
(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducându-i-se totodată la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(3) În cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), judecătorul de cameră preliminară comunică cererile şi excepţiile formulate de către inculpat ori excepţiile ridicate din oficiu parchetului, care poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare.
#M2
ART. 345
Procedura în camera preliminară
(1) Dacă s-au formulat cereri şi excepţii ori a ridicat din oficiu excepţii, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra acestora, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului, la expirarea termenului prevăzut la art. 344 alin. (4).
(2) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare, în cazul în care sancţionează potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, încheierea se comunică de îndată parchetului care a emis rechizitoriul.
(3) În termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.
#M2
ART. 346
Soluţiile
(1) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului. Încheierea se comunică de îndată procurorului şi inculpatului.
(2) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii ori nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. (2) sau (3), judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.
(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:
a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;
b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;
c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.
(4) În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancţionat potrivit art. 280 - 282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecăţii.
(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.
(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. 50 şi 51, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză.
#M2
ART. 347
Contestaţia
(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3) - (5).
(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.
(3) Dispoziţiile art. 343 - 346 se aplică în mod corespunzător.
#B
ART. 348
Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.
(2) În cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.

Ultima modificare: Miercuri, 12 Februarie 2014
Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan”, Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Rolul camerei preliminare oltul oltul in camera preliminara judecatorul poate sa dea o solutie de netrimitere in judecata?(daca fapta nu prezinta pericol social) sau care este rolul camerei ... (vezi toată discuția)
Accident ucidere din culpa al3xn01 al3xn01 Buna ziua si Hristos a inviat !!! Sunt cercetat intr-un dosar cu ucidere din culpa in care sunt inculpat pe data de 28 februarie a fost trimis la camera ... (vezi toată discuția)
Camera preliminara ContSters295489 ContSters295489 Buna ziua.In legatura cu un procesul penal.Am fost azi la judecatorie iar dosarul se discuta la camera preliminara (confirmare redeschiderea urmaririi ... (vezi toată discuția)