avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 830 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Perioada de proba
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Perioada de proba

Buna
sunt angajat de curand la o multinationala pe perioada nedeterminata si cu perioada de proba de 90 zile. Suntem obilgati sa ne luam concediu o saptamana si vreau sa stiu daca perioada de proba se prelungeste cu perioada de concediu.
Cel mai recent răspuns: Florin Cioca , Consilier juridic 09:23, 13 Martie 2014
Perioada de proba nu se prelungeste din cauza concediului de odihna.
Perioada de proba este ilegala conform noului cod. Se face angajarea direct.
1. Perioada de proba nu se prelungeste cu durata concediului de odihna.

2. CO nu este o situatie de suspendare a c.i.m., astfel incat sa se prelungeasca acesta perioada.

@ andreiWinston
3. Nelegalitatea perioadei de proba unde este prevazuta si in care Cod?
Perioada de proba este ilegala conform noului cod. Se face angajarea direct.


Nu exista "un nou cod".

Prevederile Codului muncii in vigoare precizeaza astfel:

ART. 17
(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
(3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:
a) identitatea părţilor;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;
h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.

ART. 31
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.
(5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.
(6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.
ART. 32
(1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.
(2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.
(3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.
Se poate face si angajarea directa , Codul Muncii nu prevede obligativitatea stabilirii unei perioade de proba.

Art. 31
(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

....

Alte discuții în legătură

Angajare pantial pantial Deschid un nou punct de lucru in comert si doresc sa angajez o persoana pentru o perioada de proba. Cum fac asta ? Multumesc pentru ajutor ! (vezi toată discuția)
Perioada de proba pt muncitorii necalificati delia25 delia25 Conform noului cod al muncii muncitorii necalificati ce perioada de proba vor avea? Multumesc. (vezi toată discuția)
Perioada de probă otilia.necula otilia.necula Bună ziua, În perioada de probă, de 90 zile, angajatorul te poate concedia? Mulțumesc, (vezi toată discuția)