avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 185 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul de munca

un salariat poate sa fie concediat daca nu s-a prezentat mai multe zile la locul de munca nemotivat? dupa cate zile poate sa fie concediat?
Cel mai recent răspuns: FSimona , utilizator 21:53, 30 Martie 2014
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Pentru absente nemotivate se poate dispune concedierea disciplinara a salariatlor.
Art. 61 C.mun.
Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara;
...

Numarul absentelor nemotivate care pot atrage sanctionarea disciplinara a salariatului sunt stabilite fie in reg.intern al angajatorului, fie in ccm aplicabil.

De asemenea, sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia avertismentului, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
1. Pasii necesari efectuarii cercetarii disciplinare sunt:
- intocmirea referatului de sesizare;
- Constituirea comisiei insarcinate cu efectuarea cercetarii;
- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
- ascultarea salariatului;
- intocmirea raportului efectuarii cercetarii disciplinare;
- emiterea deciziei de sanctionare.

2. Un dosar de cercetare va cuprinde:
- referatul de sesizare privind savarsirea abeterii disciplinare
- decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara , care va cuprinde aspectele privind atributiile acesteia, durata cercetarii etc.
- procesul-verbal al comisiei care va contine si propunerea de sanctionare.

3. - model referatul de sesizare;
[ link extern ]

- decizie constituire comisie insarcinata cu efectuarea cercetarii disciplinare
[ link extern ]

- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
[ link extern ] /

- proces verbal comisie de disciplina
[ link extern ]

- decizie de sanctionare.
[ link extern ]

Vedeti si :
Art. 251 C.mun.

(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
(2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este.

Art. 252. C.mun.
(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.
(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;
d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;
e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(3) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.
(4) Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(5) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.Va multumesc!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Incheierea contractului de munca cristinasova cristinasova Buna seara ! Va rog sa ma ajutati sa pot incheia un contract de munca a unei angajate care a plecat de la locul de munca fara sa anunte si fara demisie, cum ... (vezi toată discuția)
Sanctionare angajat lungeanuadina lungeanuadina Care sunt pasii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare? Vreau sa fac o reducere a salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%. (vezi toată discuția)