avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 451 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - impozit pe venitul ... Firma noua infiintata
Discuție deschisă în Fiscalitate - impozit pe venitul microîntreprinderilor

Firma noua infiintata

o firma noua infiintata cu capital social mai mic de 25 000 euro , cu domeniul de activitate comert este obligata sa fie platitor de impozit pe v. microintr. chiar daca in anul infiintarii depaseste 65000 euro cifra de afacere ???

La infiintare poate sa opteze sa fie platitor de tva , sau trebuie parcurs anumite proceduri la administratia fin .Care sunt pasi de urmat ??
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 16:05, 24 Aprilie 2014
fifi58 a scris:

o firma noua infiintata cu capital social mai mic de 25 000 euro , cu domeniul de activitate comert este obligata sa fie platitor de impozit pe v. microintr. chiar daca in anul infiintarii depaseste 65000 euro cifra de afacere ???Da, dar potrivit Cod fisc.ART. 112^6 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanţă şi management:

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.La infiintare poate sa opteze sa fie platitor de tva , sau trebuie parcurs anumite proceduri la administratia fin .Care sunt pasi de urmat ??


Sigur ca puteti, dar trebuie sa vedeti procedura din Ordin nr. 2795/2011 :

Potrivit Cod fisc.:

ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;


Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Ultima modificare: Miercuri, 23 Aprilie 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil
art.112/6 se refera la microntreprinderi in general nu la cele nou infiintate

Puteti sa mi dati un raspuns fara sa copiati legea ??
Deci microintreprindere infiintatea in 2014 martie ,domeniul de activitate comert 100% capital social mai mic de 25000 euro , cifra de afacere in trim2 mai mare de 65000 ero , ce plateste in anul 2014 impozit pe micro sau impozit pe profit ? Concret
fifi58 a scris:

art.112/6 se refera la microntreprinderi in general nu la cele nou infiintateNu se refera in general. Daca in prima zi dupa infiintare emiteti factura de 200.000 euro deveniti platitor de impozit pe profit.


Puteti sa mi dati un raspuns fara sa copiati legea ??
Deci microintreprindere infiintatea in 2014 martie ,domeniul de activitate comert 100% capital social mai mic de 25000 euro , cifra de afacere in trim2 mai mare de 65000 ero , ce plateste in anul 2014 impozit pe micro sau impozit pe profit ? Concret


Concret, cum este scris si mai sus: impozit pe profit de la infiintare din martie 2014.


Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal.


Nu conteaza cifra de afaceri doar, baza impozabila este mai jos, dar poate in cazul d-voastra sa fie doar cifra de afaceri:

ART. 112^7 Baza impozabilă

(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;

c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;

d) veniturile din subvenţii;

e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferenţe de curs valutar;

i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;

b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.

(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Multumesc de raspuns , dar tot nu inteleg atunci la cine se refera art 112"2 de mai jos

(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.

5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.
fifi58 a scris:

Multumesc de raspuns , dar tot nu inteleg atunci la cine se refera art 112"2 de mai jos

(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112^1.Exemplu: Daca in anul 2014 o soc plateste impozit pe profit (pt ca sa zicem avea in anul 2013 venituri peste 65.000 euro), iar la 31.12.2014 indeplineste conditiile pt a deveni micro, atunci de la 01.01.2015 va plati impozit micro.


fifi58 a scris:


5) Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 112^1.


Daca nu indepliniti la 31.12.20xx conditiile de mai jos, veti plati imp/profit.


a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6);

a^1) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

b) *** Abrogat;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.


Exemplu: Daca in anul 2014 o soc plateste imp/micro in 2014, iar in 2014 realizeaza venituri din jocuri de noroc, de la 01.01.2015 plateste imp/profit.

Alte discuții în legătură

Curs valutar de calcul pentru pragul de 65000 euro Costas06 Costas06 Buna ziua, Pentru o societate infiintata in aprilie 2013 platitoare de impozit pe venit imi puteti spune care este echivalentul in RON al pragului de 65000 ... (vezi toată discuția)
Depasire prag 220000 lei ca gps gps buna ziua! daca in luna septembrie avem CA peste 220000 lei, ce declaratie se depune si cand? momentan depunem declaratiile 100 si 300 trimestrial, si suntem ... (vezi toată discuția)
Schimbare forma de impozitare comangheorghe comangheorghe care este cifra de afaceri in lei...pe care trebuie sa o ating pentru a trece de la imp. pe venit. micro....la impozitul pe profit, multumesc.. ps. cifra de ... (vezi toată discuția)