avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 225 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Urbanism - emitere autorizatii de constructie
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Urbanism - emitere autorizatii de constructie

intr-o institutie publica se poate ca o persoana angajata ca muncitor intr-un alt compartiment decat cel de urbanism fara o dispozie data de primar, sa emita si sa semneze autorizatii de constructii , sau acestea sunt nule de drept?
Cel mai recent răspuns: Bela Imre , Consilier juridic 09:09, 25 Aprilie 2014
Buna ziua. Legea nr. 50/1991, republicata, stabileste la art. 4 care sunt autoritatile competente in emiterea autorizatiilor de construire. Astfel la art. 4 alin.(1) se prevede:”(1) Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în extravilanul comunelor ale căror primării nu au organizate structuri de specialitate;
b) de primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a unui sector şi cele din extravilan;
2. la construcţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);
3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi de distribuţie, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum şi lucrări şi/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;
e) de primarii oraşelor şi comunelor pentru lucrările care se execută:
1. în teritoriul administrativ al acestora, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) pct. 1;
2. la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) şi ale art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului.
f) *** Abrogată”
De asemenea, la art. 7 alin.(13) din aceeasi lege sunt prevazute persoanele semnatare ale autorizatiilor de construire, dispunandu-se:”Autorizaţia de construire se semnează de preşedintele consiliului judeţean sau de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autorităţii administraţiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaţiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.”
In concluzie, emiterea unei autorizatii de construire cu incalcarea dispozitiilor legale mentionate mai sus, atrage nulitatea actului astfel intocmit/emis. Astfel, persoana interesata poate promova o actiune in contencios administrativ, prin care sa solicitare anularea autorizatiei de construire emise cu incalcarea normelor privind competenta.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Urbanism Haimi Haimi Revin la ultimea mea intrebare, incercand sa fiu mai precis. In cazul in care primaria de domiciliu nu detine Plan Urbansitic General, cine elibereaza un ... (vezi toată discuția)
Certificat de urbanism de informare StefaniaStancu StefaniaStancu Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu un raspuns in ceea ce priveste problema mea descrisa mai jos: In data de 24.04.2015 am depus o cerere pentru emiterea unui ... (vezi toată discuția)
Responsabil urbanism deliuta deliuta Stie cineva, responsabilul cu urbanismul din cadrul unei primarii de comuna, se reinacadreaza ca,, sef de birou\" conform Legii 50/1991 republicata , cu modif. ... (vezi toată discuția)