avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 361 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Evacuare chirias-neplata chirie, utilitati
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Evacuare chirias-neplata chirie, utilitati

Buna ziua,
Am un chirias care de 2 luni nu a platit chiria si nici utilitatile (nici nu mai poate fi contactat).Care este procedura pentru evacuare/reziliere contract la administratia fiscala?Mentionez ca in contract (care este inregistrat la fisc) este urmatoarea clauza: "In cazul in care locatarul nu va plati la termenul stabilit in prezentul contract, valoarea chiriei sau valoarea facturilor pentru utilitati (apa, energie electrica, termoficare, cablu, internet, etc.), locatorul are dreptul de a rezilia imediat de drept si de fapt prezentul contract, fara acordul locatarului, prin simpla notificare scrisa, fara a mai fi necesara trecerea vreunui termen si fara ordin judecatoresc. Contractul de inchiriere este desfiintat de drept, neconditionat si de indata fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara o alta formalitate prealabila, desfiintarea contractului facandu-se in virtutea prezentului Pact Comisoriu de Grad IV, care produce efectele de la data scadentei obligatiilor neexecutate"
va multumesc.

Art. 1798

Caracterul executoriu

Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile .


Art. 1809
Expirarea termenului
(1) Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi sau, după caz, prevăzut de lege, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă.
(2) În privinţa obligaţiei de restituire a bunului dat în locaţiune, contractul încheiat pe durată determinată şi constatat prin înscris autentic constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi contractului încheiat pe perioadă determinată prin înscris sub semnătură privată şi înregistrat la organul fiscal competent.


Art. 1798 din Codul Civil vorbeste despre caracterul executoriu al contractului de locațiune încheiat sub semnătură privată, care poate constitui titlu executoriu numai prin simpla înregistrare a contractului de locațiune la organele fiscale sau prin încheierea acestuia în formă autentică. Caracterul executoriu al locațiunii produce efecte numai pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege.

În plus, prevederile art. 1809 din Codul Civil stipulează caracterul executoriu ce produce efecte și cu privire la obligația de restituire a bunului dat în locațiune, dacă sunt îndeplinite una dintre cele două condiții prevăzute de art. 1798 și menționate mai sus.Succes.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract de inchiriere nerespectat de chirias crriss crriss Cum sa procedez, in cazul in care am avut un chirias (de la o ambasada), contractul de inchiriere a fot facut pana la sfarsitul lunii ianuarie 2014, el a ... (vezi toată discuția)
De cand e contractul de inchirere titlu executoriu? alinaione alinaione buna ziua. am un contract de inchiriere facut cu niste chiriasi care nu plaresc chiria. contractul e inregistrat la fisc si e facut in martie 2012. In 2014 am ... (vezi toată discuția)
Contract de inchiriere. clauza privind caracterul de titlu executoriu prin vointa partilor gabrieladina gabrieladina Urmatoarea clauza:\"Prezentul contract reprezinta titlu executoriu prin vointa expresa a partilor\", este legala si ce consecinte implica in cazul in care este ... (vezi toată discuția)