avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 340 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... adunarea generala a asociatilor
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

adunarea generala a asociatilor

Sunt asociata la o firma pe actiuni, iar in 2006 si 2007 cand s-a semnat situatia financiara la sfarsitul anului, nu am fost chemata la adunare , iar in locul celor 3 asociati s-a semnat doar unul singur , ca si cum el a luat deciziile asupra profitului societatii,fara sa ceara nici o opinie. Ce drept are el sa faca asta?
Cel mai recent răspuns: Dan Cozma , Consilier juridic 19:22, 10 Mai 2009
Puteti contesta aceasta hotarire daca vi se pare nejustificata
Atacarea în justiţie a hotărârilor adunărilor generale· Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

· Cererea în anulare se va introduce la instanţa de pe raza teritorială unde societatea îşi are sediul, acţionarul fiind obligat să depună la grefa acesteia cel puţin o acţiune.

· Hotărârea definitivă de anulare se menţionează în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României (Partea a IV-a), de la data publicării ea fiind opozabilă tuturor acţionarilor.
mariamem a scris:
Sunt asociata la o firma pe actiuni, iar in 2006 si 2007 cand s-a semnat situatia financiara la sfarsitul anului, nu am fost chemata la adunare , iar in locul celor 3 asociati s-a semnat doar unul singur , ca si cum el a luat deciziile asupra profitului societatii,fara sa ceara nici o opinie. Ce drept are el sa faca asta?

1. Ce inseamna ca "nu ati fost chemata"? Trebuie verificate formalitatile de convocare AGA prevazute in actul constitutiv. In mod normal ajunge publicarea convocarii in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire, fara sa trebuiasca sa fiti "chemata".

2. nu se semneaza situatiile financiare, ci se aproba.

3. Daca asociatul respectiv avea majoritatea ceruta si pentru cvorum si pentru vot (iarasi trebuie verificat actul constitutiv), atunci avea tot dreptul.

Mare atentie: hotararile AGA nu se pot ataca cu succes pe motive de oportunitate, ci numai pentru motive de legalitate. De exemplu nu puteti cere, in calitate de asociat minoritar, distribuirea dividendelor, daca majoritarul a decis altceva.
Art. 111

(1) Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
Art. 112

(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.
Art. 117

(1) Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar.

(2) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii
Art. 117^2

(1) Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

(2) In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, in conformitate cu art. 117^1, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

(3) Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».
__________

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Distribuire dividende? ContSters56278 ContSters56278 pentru a distribui dividende la o SA pentru 400 de persoane poate societatea sa dea anunt in ziarul local ca vor fi disponibile sumele pt a fi ridicate la ... (vezi toată discuția)
Dreptul de a fi scos din consiliul de administratie andex andex Buna seara, Societate pe actiuni cotata la BVB cu doi actionari majoritari 47% cu 47% si restul din aprox. 500 de actionari cu 0.000..% Din partea ... (vezi toată discuția)
Transformare sa in srl ciolpi ciolpi ce valoare au actiunile mele daca o societate SA se transforma in SRL? (vezi toată discuția)