avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 475 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Concediu pentru risc maternal .
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Concediu pentru risc maternal .

Buna ziua ,
as dori sa stiu daca concediul pentru risc maternal se poate prelungii si dupa 30 de saptamani de sarcina cand ar putea fi acordat concediu prenatal ?
va multumesc
Cel mai recent răspuns: ramona_moraru , utilizator 16:25, 19 Iunie 2014
1. Din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate:

Art. 31. - (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acordã în condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 25/2004.
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acordã o indemnizaţie de risc maternal care se suportã integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordã fãrã condiţie de stagiu de cotizare.
(4) Cuantumul indemnizaţiei prevãzute la alin. (2) reprezintã 75% din baza de calcul stabilitã conform prevederilor art. 10.

2. Din Normele de aplicare a OUG 158/2005:

Art. 57. - Dreptul la concediul de risc maternal se acordã în condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 25/2004, cu modificãrile ulterioare.

Art. 58. - Certificatele de concediu de risc maternal se elibereazã de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetricã-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o duratã totalã de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nãscut recent sau care alãpteazã.

Art. 59. - Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de risc maternal se determinã conform art. 31 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005.

Art. 60. - Indemnizaţia de risc maternal se suportã integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.

Art. 61. - Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordã fãrã condiţie de stagiu de cotizare.


3. Din OUG 96/2003 privind protecţia maternitãţii la locurile de muncã:

Art. 2. - În sensul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos sunt definite dupã cum urmeazã:
...
c) salariata gravidã este femeia care anunţã în scris angajatorul asupra stãrii sale fiziologice de graviditate şi anexeazã un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sã îi ateste aceastã stare;
d) salariata care a nãscut recent este femeia care şi-a reluat activitatea dupã efectuarea concediului de lãuzie şi solicitã angajatorului în scris mãsurile de protecţie prevãzute de lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a nãscut;
e) salariata care alãpteazã este femeia care, la reluarea activitãţii dupã efectuarea concediului de lãuzie, îşi alãpteazã copilul şi anunţã angajatorul în scris cu privire la începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alãptare, anexând documente medicale eliberate de medicul de familie în acest sens;
...
h) concediul de risc maternal este concediul de care beneficiazã salariatele prevãzute la lit. c)-e) pentru protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lor şi/sau a fãtului ori a copilului lor.

Art. 10. - (1) În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu poate sã îndeplineascã obligaţia prevãzutã la art. 9, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c)-e) au dreptul la concediu de risc maternal, dupã cum urmeazã:
a) înainte de data solicitãrii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementãrilor legale privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, salariatele prevãzute la art. 2 lit. c);
b) dupã data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele prevãzute la art. 2 lit. d) şi e), în cazul în care nu solicitã concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani.
(2) Concediul de risc maternal se poate acorda, în întregime sau fracţionat, pe o perioadã ce nu poate depãşi 120 de zile, de cãtre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical în acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevãzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Eliberarea certificatului medical se va face în condiţiile în care salariata s-a prezentat la consultaţiile prenatale şi postnatale, conform normelor Ministerului Sãnãtãţii.


4. Din Normele de aplicare a OUG 96/2003:

Art. 7. - (1) Salariata poate solicita concediul de risc maternal, în întregime sau fracţionat, în funcţie de recomandarea medicului şi de justificarea angajatorului privind perioada posibilã de eliminare a riscurilor de la locul de muncã, pentru sãnãtatea sau securitatea ei.
(2) Angajatorul aprobã solicitarea salariatei pentru concediul de risc maternal numai dacã solicitarea este însoţitã de documentul medical prevãzut la art. 6.
(3) Concediul de risc maternal se acordã pe durate care nu pot depãşi, cumulat, 120 de zile calendaristice, astfel:
a) integral sau fracţionat, pânã în a 63-a zi anterioarã datei estimate a naşterii copilului, respectiv anterioarã datei intrãrii în concediul de maternitate;
b) integral sau fracţionat, dupã expirarea concediului postnatal obligatoriu şi, dacã este cazul, pânã la data intrãrii în concediul pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pânã la 3 ani;
c) integral sau fracţionat, înainte sau dupã naşterea copilului, pentru salariata care nu îndeplineşte condiţiile pentru a beneficia de concediul de maternitate, în conformitate cu prevederile legii.
Multumesc foarte mult. Raspunsul dvs este lamuritor.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Motive concediu risc maternal pentru mame mihaelasofronea mihaelasofronea Buna ziua, as dori sa imi iau un concediu de risc maternal ( copilul inca nu a implinit 6 luni), am efectual cele 42 zile lauzie si nu intentionez sa iau ... (vezi toată discuția)
Concediu risc maternal doriacristina doriacristina Buna ziua Imi puteti spune, va rog, cine (ce fel de medic) trebuie sa emita concediul de risc maternal si in baza caror acte? Multumesc! (vezi toată discuția)
Concediu de risc maternal Elena_Aurelia Elena_Aurelia Cu cat se plateste concediu de risc maternal si imi pot lua din 14 saptamani? (vezi toată discuția)