avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 588 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... Renuntarea la cetatenia romana
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

Renuntarea la cetatenia romana

Buna ziua,

In urma primirii cetateniei norvegiene sunt nevoita sa renunt la cetatenia romana in timp de un an, ca aceasta sa ramana valabila.
Ce acte imi trebuie?
Cel mai recent răspuns: deliaTee , utilizator 15:02, 8 Octombrie 2017
Actele şi taxele pentru depunerea cererii de renunţare la cetăţenia românăACTE NECESARE:

1. Paşaport/cartea de identitate sau buletinul în copie legalizată sau „conform cu originalul” (cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea şi ştampila rotundă);

2. Procură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

3. Cazier judiciar din România;

4. Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;

5. Adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România;

6. Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;

7. Acte de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ), în copii legalizate. Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România, în copie legalizată. În cazul în care actele nu au fost transcrise se vor depune copii legalizate de pe acestea, împreună cu traducerea legalizată în limba română, cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul). [ link extern ]

8. Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, în copie legalizată cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) şi traducerea legalizată în limba română sau

9. Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (certificat de naturalizare/certificat doveditor al obținerii cetățeniei străine), în copie legalizată, cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) și traducerea legalizată în limba română sau paşaportul eliberat de autoritățile străine, în copie legalizată/„conform cu originalul” cu semnătura în clar a funcţionarului însărcinat cu primirea cererii şi ştampila rotundă.

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea se vor depune următoarele acte:

- certificatul de naştere al minorului, în copie legalizată, transcris dacă este cazul;

- pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte;

- declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;

- asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetăţenie;

- acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română);

În cazul în care copilul minor a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie:

-copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă.

TAXE

1. TAXÃ CONSULARÃ: 600 lei – se plăteşte la C.E.C. sau Trezorerie, în contul nr. 203301028609468.

2. TAXÃ ÎNREGISTRARE CERERE: 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.

3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă.

IMPORTANT

▪ Toate taxele se plătesc înainte de depunerea cererii;

Actele se depun într-un dosar cu şină;

▪ Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere;

▪ Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.

Procedura aprobării renunţării la cetăţenia română art. 27

Pentru motive temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani și care: nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală; nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor. De asemenea persoana în cauză trebuie să fi dobândit sau a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie (art.27 din Legea cetăţeniei române).

1. Depunerea cererii

Cererea de renunţare la cetăţenia română, însoţită de actele doveditoare, se depune la secretariatul tehnic al Comisiei pentru cetăţenie de la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, în cazul în care constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, solicită, prin rezoluţie, completarea dosarului de către petent în termen de cel mult 6 luni de la comunicare.

În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare soluţionării cererii de renunţare la cetăţenia română, preşedintele Comisiei, prin rezoluție, dispune solicitarea de relaţii de la orice autorităţi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 27 lit. a) şi b)

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru Cetăţenie verifică îndeplinirea condiţiilor necesare aprobării renunţării la cetăţenia română, potrivit dispoziţiilor art. 27 lit. a) - c) din Legea cetăţeniei române.


3. Raportul Comisiei

Comisia pentru cetăţenie întocmeşte un raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru aprobarea renunţării la cetăţenia română sau, după caz, de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română.

4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, ordin care se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de renunţare la cetăţenia română, ordin care se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de renunțare la cetăţenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului București. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

5. Eliberarea adeverinţei prin care se dovedeşte renunţarea la cetăţenia română.

Solicitantului i se eliberează o adeverinţă, în baza ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, de secretariatul Comisiei pentru persoanele cu domiciliul în România, ori de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română.
Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

-paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
-actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privind obţinerea ---certificatelor de cazier judiciar din România);
-adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;
-adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;
-dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
-declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:
-certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
-dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;
-declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);
-declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

Renunţarea la cetăţenia română, legalizarea copiilor şi a traducerilor şi autentificarea declaraţiilor sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.
Informaţii suplimentare despre procedura renunţării la cetăţenia română pot fi accesate pot fi accesate pe site-ul Ministerului Justiţiei, Informaţii utile (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei).
Buna ziua!Ati rezolvat cu cetatenia? Cat timp a durat? Ati depus actele la ambasada? Si eu astept , am depus anul trecut in septembrie la ambasada din Oslo toate documentele.Sunt atat de ingrijorata, ca nu mai este mult pana trebuie sa predau la UDI adeverinta de renuntare. Numai bine!
Buna. Ai primit pana la urma adeverinta de renuntare la cetatenie? Cat a durat de la depunerea actelor? Au fost complicatii?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Renuntarea la cetatenia romana Emanuela Danescu Emanuela Danescu Buna ziua! Doresc Sa renunt la cetatenia romana si Sa pastrez numai cetatenia germana. Ce am de facut si unde? Va multumesc! (vezi toată discuția)
Renuntare cetatenie romana, dosar penal ciutuc_monica ciutuc_monica buna ziua in urma unui accident si conducand sub influenta alcoolului m-am ales cu un dosar penal 8 luni cu suspendare si 3 ani supraveghere...eu lucrez in ... (vezi toată discuția)
Anulare sau predare pasaport Nicholas1 Nicholas1 Va rog frumos daca puteti sa imi dati un sfat cum sa procedez pentru a preda sau anula pasaportul Romanesc fara a face toate actele pentru a renunta la ... (vezi toată discuția)