avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 308 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Recuperare TVA - facturi emise si neincasate - firme ...
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Recuperare TVA - facturi emise si neincasate - firme radiate

am mai multi debitori carora le-am livrat marfa, le-am emis factura, nu sa platit, pentru mai multe societati am titluri executorii, pentru altele nu, intre timp anumite firme au fost radiate.


Intrebarea mea este cum procedez sa recuperez TVA-ul de pe acele facturi emise firmelor radiate?
Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 11:06, 4 Iulie 2014
Potrivit Cod fiscal:

Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:

a) în cazul desfiinţării totale sau parţiale a contractului pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, înainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise facturi în avans;

b) în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul desfiinţării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj;

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă;

e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare.


Norme:

(3) Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 138 lit. d) din Codul fiscal, este permisă numai în situaţia în care data declarării falimentului beneficiarilor a intervenit după data de 1 ianuarie 2004, inclusiv pentru facturile emise înainte de această dată, dacă contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate ori taxa pe valoarea adăugată aferentă consemnată în aceste facturi nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. În cazul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare se operează anularea taxei neexigibile aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii realizate.

ART. 159 Corectarea documentelor

(2) În situaţiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 138 lit. d).

Deci daca aveti hotărârea judecătoreasca de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, atunci emiteti factura cu semnul minus, factura prin care stornati TVA-ul colectat, factura pe care nu o trasmiteti beneficiarului.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Recuperez tva-ul din creanta de la societate falimentata si radiata? carm97 carm97 Buna ziua, In 2004 m-am inscris la masa credala in calitate de creditor chirografar. Au fost procese peste procese. Sumele incasate din bunurile vandute ... (vezi toată discuția)
Faliment ContSters223764 ContSters223764 Buna ziua, in cazul unei societati care detine pe langa facturi neachitate si un aviz de ambalaje semnat si stampilat de o societate care a intrat in ... (vezi toată discuția)
Stornare factura in iulie emisa in iunie ioanaep ioanaep stie cineva sigur cu se procedeaza in cazul in care o factura emisa in iunie treb stornata in iulie? Se foloseste tva 19% pentru stornare sau 24%. Pentru mine ... (vezi toată discuția)