avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 433 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - impozit pe venitul ... Recuperare impozit retinut la sursa
Discuție deschisă în Fiscalitate - impozit pe venitul nerezidenţilor şi reprezentanţelor

Recuperare impozit retinut la sursa

Buna ziua,

Lucrez pentru o firma de IT din Romania si in prezent ne confruntam cu o speta noua pentru noi. La inceputul anului am contractat servicii de publicitate de la un furnizor din Statele Unite. Intrucat acesta nu ne-a furnizat certificatul de rezidenta fiscala la acel moment (facturarea si plata s-au efectuat in luna martie), am stabilit de comun acord sa retinem impozitul la sursa. La inceputul lunii iunie am primit certificatul de rezidenta, insotit de solicitarea restituirii impozitului, in baza conventiei de evitare a dublei impuneri. M-ar interesa sa stiu daca exista vreo modalitate prin care noi putem recupera valoarea acestui impozit de la stat in vederea transferarii lui catre furnizor avand in vedere faptul ca certificatul de rezidenta a fost emis de catre autoritatile americane la o data ulterioara celei care apare pe factura si celei la care s-a efectuat plata.

Va multumesc.
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:07, 16 Iulie 2014
Cod fiscal:

ART. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene

(2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene. Dacă certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen, se aplică prevederile titlului V. În momentul prezentării certificatului de rezidenţă fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se indică calitatea de beneficiar se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie. În acest sens, certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Uniunea Europeană are încheiat un acord de stabilire a unor măsuri echivalente pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România. Calitatea de beneficiar în scopul aplicării legislaţiei Uniunii Europene va fi dovedită prin certificatul de rezidenţă fiscală şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere a acestuia de îndeplinire cumulativă a condiţiilor referitoare la: perioada minimă de deţinere, condiţia de participare minimă în capitalul persoanei juridice române, încadrarea în una dintre formele de organizare prevăzute în titlul II sau titlul V, după caz, calitatea de contribuabil plătitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări. Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă.

(3) În cazul în care s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc cotele din convenţiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislaţia Uniunii Europene, suma impozitului reţinut în plus se restituie potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Norme:

(6) În certificatul de rezidenţă fiscală sau în documentul prevăzut la alin. (1), prezentat de nerezidenţii care au obţinut venituri din România, trebuie să se ateste că aceştia au fost rezidenţi în statele cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri, în anul/perioada obţinerii veniturilor sau în anul/perioada pentru care a fost emis certificatul de rezidenţă fiscală ori documentul prevăzut la alin. (1).


Cod proc fiscala:

Art. 117^2 Prevederi speciale privind restituirea creanţelor fiscale colectate prin reţinere la sursă

(1) În situaţia în care plătitorul a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea prevăzut la art. 135.

(2) Sumele restituite de către plătitor se regularizează de către acesta cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116 sau 117, după caz.

(3) În cazul contribuabililor nerezidenţi care depun certificatul de rezidenţă fiscală ulterior reţinerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, restituirea şi regularizarea potrivit prezentului articol se efectuează chiar dacă pentru perioada fiscală în care creanţa fiscală restituită a fost datorată s-a ridicat rezerva verificării ulterioare ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale.

(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizează potrivit prezentului articol, plătitorul nu depune declaraţie rectificativă.

(5) În situaţia în care plătitorul nu mai există, restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă în cuantum mai mare decât cel legal datorat se efectuează de către organul fiscal competent, în baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale ale contribuabilului solicitant.

(6) Plătitorul are obligaţia de a corecta, dacă este cazul, declaraţiile informative corespunzătoare regularizării efectuate.
Ultima modificare: Miercuri, 16 Iulie 2014
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat rezidenta fiscala crystyna2000 crystyna2000 majoritatea furnizorilor firmei la care lucrez sunt persoane juridice straine, unele activand pe teritoriul Romaniei trebuie sa le cer certificat de rezidenta ... (vezi toată discuția)
Consultanta si emitere factura fifi58 fifi58 Firma din Austria presteaza serv de consultanta si managment in Ro Beneficiar firma platitor de tva inreg in Romania .Consultanta are loc pe teritoriul ... (vezi toată discuția)
Evitarea dublei impuneri i_simina i_simina Cum se impoziteaza redeventele obtinute din Romania de catre un rezident al Italiei? Daca se impoziteaza in romania, prin retinere la sursa, care este temeiul ... (vezi toată discuția)