avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 872 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general "Problemute" la dividende
Discuție deschisă în Contabilitate în general

"Problemute" la dividende

Problema nr. 2:
1. am nevoie de un sfat. O firma a avut profit in 2007, pe care in bilant l-au trecut pe nerepartizat.
In cursul anului 2008 l-au repartizat pe dividende, in urma deciziei asociatilor.

Problema: sunt 4 asociati straini, toti in tari diferite, dar din UE.
Nu am stiut si nu am cerut certifiact de rezidenta.
Inpozitul pe dividende l-am calculat la 16%.
Acum in 2009, pot sa le cer certificatul si sa recalculez sumele?
Ce se intampla cu dif. de impozit? Sau cum trebuie procedat?

Si, am trecut impozitul pe dividende in declaratia pe decem. 2008 si la randul necorespunzator, adica randul 5.
Ce sa fac sa nu fiu sanctionata, desigur daca se poate face ceva.

Si desigur ca nu am intocmit Declaraţia informativÄ� privind impozitul reţinut Å�i plÄ�tit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursÄ�/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Daca puteti sa ma ajutati cu un sfat pentru a scapa putin mai ieftin!:">#-o

Va


Cel mai recent răspuns: Daniela Vorovenci , Consultant fiscal 15:23, 19 Mai 2009
Când beneficiarul este o persoană juridică română
Orice persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende, către bugetul de stat.
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.
Impozitul care trebuie reţinut se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.
Atenţie! Prin excepţie, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la 25 decembrie a anului respectiv.
Cota de impozit pe dividende de 10% se aplică şi asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiţii.
Declararea impozitului se face prin completarea rândului 05 „Impozit pe dividende distribuite la persoane juridice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.
Important! În cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10% începând cu anul 2009 din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de doi ani împliniţi până la data plăţii, nu se datorează impozit pe dividende.


Când beneficiarul este o persoană fizică română
Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor catre acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
Atenţie! În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 decembrie a anului respectiv.
Declararea impozitului se face prin completarea rândului 14 „Impozit pe venituri din dividende distribuite la persoane fizice” din formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.
Plătitorul de venituri din dividende are obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, până la data de 30 iunie a anului următor realizării venitului, la organul fiscal competent.


Când beneficiarul este un nerezident persoană fizică sau juridică
Pentru veniturile obţinute sub formă de dividende de la o persoană juridică română de persoane fizice şi juridice nerezidente in România cota de impunere este de 16%.
Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează, se reţine si se varsă la bugetul de stat de către plătitorul de venituri (persoană juridică română).
Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plaţii venitului si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se varsă, în lei, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.
Important!
În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 decembrie a anului respectiv.
După data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoană juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului. Condiţia de deţinere minimă va fi de 10% începând cu anul 2009.
Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, punctul 6, începând cu 1 ianuarie 2009 cota de impunere este de 10% pentru dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.
Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit, prevăzută în convenţie. În situaţia în care cotele de impozitare din legislaţia internă sunt mai favorabile decât cele din convenţiile de evitare a dublei impuneri se aplică cotele de impozitare mai favorabile.
Plătitorii de venituri care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pentru veniturile obţinute de contribuabili din România au obligaţia să depună o declaraţie la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul, respectiv „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, prevăzută la art. 119, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 şi pct. 15 indice 1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, la administraţia financiară unde este înregistrat plătitorul de venit. De asemenea, plătitorul de venit va declara în formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, la rândul 23 „Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane fizice” sau la rândul 24 „Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi persoane juridice”, impozitul reţinut.

Incercati cu o rectificativa
Nedeclarare la randul corespunzator a unui impozit atrage dupa sine depunerea declaratiei 100 avand suma ce tb declarata , aceasta declaratie se depune cu amenda si 710 pentru rectificarea impozitului declarat gresit.
=D> daca nu ati declarat impozitul pe dividende , in rubrica corecta , va trebui sa depuneti DEC 100 (cu amenda) si daca ati declarat eronat , veniti cu rectificativa 710 cu suma corecta

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit dividende ole ole pentru anul 2009 cand trebuie depusa declarati privind impozitul pe dividende si cand trebuie platit (vezi toată discuția)
Impozit pe dividende ? mimiz mimiz Buna Daca stiu bine impozitul pe profit este de 16 %, iar impozitul pe dividende este la fel 16%. In cazul in care asociatul unic al unei firme este o ... (vezi toată discuția)
Impozit dividende sorinapopescu sorinapopescu As dori sa va intreb cat la suta este impozitul de dividende la o microintreprindere? Si daca firma s-a infiintat in luna aceasta si are si activitate plateste ... (vezi toată discuția)