avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 527 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Locuinþã ANL
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Locuinþã ANL

Bună seara,

Aş vrea să ştiu cum poate un tânăr să primească o locuinţă de la Primărie.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească un pentru a fi eligibil şi ce acte trebuie să depună acesta la dosar?

Vă mulţumesc,

Gheorghe Floroiu
Ultima modificare: Marți, 19 August 2014
GheorgheFloroiu, utilizator
Cel mai recent răspuns: GheorgheFloroiu , utilizator 23:18, 19 August 2014
Solicitarea de locuinta pentru tineri, destinata inchirierii construita prin programul ANL, se ia in evidenta pe baza de cerere tip, completata si semnata de titularul cererii de locuinta numai individual si in nume propriu,
Cererea se depune la compartimentul „Relatii cu publicul” din cadrul Primariei de domiciliu, iar centralizarea si evidenta cererilor se asigura de catre refentul de specialitate „Spatiu locativ” din cadrul biroului Administrarea domeniului public si privat.
Solicitantul trebuie sa intruneasca mai multe criterii legal prevazute
Astfel,titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba varsta pana la 35 de ani,el si ceilalţi membri ai familiei acestuia- sot, sotie, copii si/ sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia- trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ- teritoriale sau unitatii in care desfasoara activitate.
Solicitantul trebuie sa desfasoare activitatea profesionala in raza administrativ- teritoriala a municipiului, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, respectiv titular pe post in cazul celor din invatamant si similar, exceptie facand rezidentii si stagiarii a caror durata de stagiu este de minim doi ani.
Calitatea de angajat se va face prin adeverinta de la locul de munca insotita de copie dupa carnetul de munca inregistrat la ITM ,sau copie dupa contractul de munca, titularizarea pe post in cazul celor de invatamant respectiv ordinul de repartitie pentru rezidenti sau stagiari,
Solicitantul trebuie sa faca dovada domiciliului, respectiv resedintei si calitatea de,chirias.
Dovedirea starii civile si a componentei familiei se va face prin copie dupa actele oficiale de stare civila eliberate de autoritatile in drept.

Acte necesare pentru repartizarea locuințelor ANL

1. Cerere

2. Declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlalți membri majori ai familiei acestuia cănu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuința după 01.01.1990 în municipiu, că nu au beneficiat de credite pt execuția unei locuințe și să nu fie beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitate sau să nu fie coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitate.

3. Adeverința de la locul de muncă cu venitul net însoțită de o copie după cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia, iar în cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de instituția angajatoare, adeverință de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – pentru ambii soți. După caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon șomaj, declarație notarială pe proprie răspundere că nu lucrează și nu realizează venituri.

4. Acte doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) și un act din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafața locuibilă a apartamentului unde locuiește; adeverința de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora ( idem daca apartamentul este închiriat).

5. În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casa familială este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupă împreună cu familia sa. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civila din care să rezulte legătura de rudenie ( certificat de naștere, deces, căsătorie) și alte acte după caz (sentință divorț, înfiere, etc)

- Copie: buletine de identitate (soț+ soție),certificate naștere (soț+ soție)

- Copie certificate de căsătorie (după caz)

- Copie certificate naștere copii minori (după caz)

- Sentință divorț ( după caz)

6. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și copii după actele de identitate ale acestora

7. Certificat medical pt solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus (eliberată de medicul specialist și vizată de directorul instituției de unde a fost eliberată)

8. Diplome de absolvire studii, copie autentificată, (indiferent de nivelul de pregătire) pentru titularul cererii

9. În cazul în care persoana face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire:

* repatriați – adeverinţă repatriere ( eliberată de Ministerul de Externe)

* apatrizi- adeverinţă și Monitorul în care a fost publicat acest fapt

* persoane evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea- sentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

* tineri institutionalizați- adeverinţă de la instituția de unde provin, persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare

În cazul că sunt îndeplinite toate condițiile se stabilesc criterii de ierarhizare prin punctaje pe baza următoarelor criterii:

* Situaţia locativă actuală

* Starea civilă actuală

* Starea de sănătate actuală

* Vechimea cererii solicitantului

* Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

* Situaţii locative sau sociale deosebite

Pentru alte precizari puteti studia Legea nr. 114/1996 din 11/10/1996-actualizata 01/10/2011, Legea locuintei,Legea nr. 152/1998 din 15/07/1998-actualizata 29/12/2011, privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,Norma metodologica din 07/12/2000, actualizata 24/09/2008, pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996


Vă mulţumesc pentru ajutor!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Se poate anula o hotarare a consiliului local? alinandre alinandre Buna ziua, Am un dosar depus la primaria sector 4 din anul 20001,in septembrie 2009 s-a dat o hotarare a cons.local prin care s-a aprobat lista de ... (vezi toată discuția)
Persoanele cu dizabilitati pot obtine locuinta anl? pot inscrie auto pe numele lor? marian_26 marian_26 Opersoana cu handicap gradul al-II-lea (epilepsie) ii poate inscrie o alta persoana o masina pe numele pedrsoanei bolnave care are un ajutor de 234 lei si daca ... (vezi toată discuția)
Se mai poate sta la anl ? mystic mystic Buna ziua ! De curand am dezbatut succesiunea dupa tata, noi fiind 2 copii si mama noastra . Sora mea sta la ANL-uri de foarte multi ani . Stand cu cineva de ... (vezi toată discuția)