avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 394 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Curtea Constitutionala a facut noi precizari legate de ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Curtea Constitutionala a facut noi precizari legate de Decizia nr. 685/ 2013

Astazi, pe site-ul juridice.ro a fost publicat un comunicat de presa al Curtii Constitutionale din data de 17 septembrie 2013.

COMUNICAT DE PRESĂ

În ziua de 17 septembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (dispoziţii introduse prin art.IV pct.2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului), potrivit cărora, „Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013”. Alin.(1) al art.IV se referă la ipoteza persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013.
În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis, în parte, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.IV alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2013 sunt neconstituţionale, întrucât, adoptând aceste norme, legiuitorul nu a respectat considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr.437 din 29 octombrie 2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.685 din 7 noiembrie 2013, decizie general obligatorie, prin care Curtea a constatat că persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art.170 din Legea nr. 263/2010 începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei care a sesizat Curtea Constituţională.
Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Semneaza.

Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale.

Sa asteptam publicarea in Monitorul oficial a deciziei CC pentru a putea sa concluzionam cum va proceda in continuare Casa Nationala de Pensii pentru a acoperi valoric, in pensii, perioada 01.01.2013-07.11.2013, pentru pensionarii iesiti la pensie in perioada 01.01.2011-22.01.2013.
Cel mai recent răspuns: Gabriela Pintea , Consilier juridic 23:34, 29 Septembrie 2014
In MO nr. 704/ 25.09.2014 s-a publicat Decizia CC nr. 463/ 17.09.2014 in care la pct.33 se mentioneaza, citez: " ...... pentru persoanele ale caror drepturi la pensie s-au deschis in perioada 01.01.2011-22.01.2013, acestea beneficiaza de aplicarea indicelui de corectie reglementat la art.170 din Legea nr.263/ 2010 privind sistemul de pensii publice, incepand cu data de 01.01.2013.
Astfel OUG nr.113/ 2013 care prevedea drepturi pentru pensionari incepand cu data de 07.11.2013 trebuie pusa de catre guvern, in acord cu decizia CC si pensionarii sa-si primeasca drepturile care li se cuvin incepand cu data de 01.01.2013.
Sa asteptam comunicatul oficial al Ministerului muncii/ CNPP/ Guvernului pentru reglementari suplimentare privind graficul de conformare la decizia CC.
Pe site-ul juridice.ro s-au publicat precizari suplimentare.

Excepție de neconstituționalitate admisă ref. OUG nr. 1/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
29 septembrie 2014 | JURIDICE.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 704 din data de 25 septembrie 2014 a fost publicată Decizia Curții Constituționale nr. 463/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Excepția a fost ridicată într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Arad.
Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. IV din OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobată prin Legea nr. 3/2013.
“Art. IV
(1) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:
a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011 inclusiv;
b) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012 inclusiv;
c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie – 22 ianuarie 2013 inclusiv.
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.
(3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. (1), se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013.”
Curtea constată că dispoziţiile art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din OUG nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013, trebuie să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013.
Ca urmare, Curtea admite, în parte, excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. IV alin. (3) din OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale. Curtea respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a art. IV alin . (1) și (2) din OUG nr. 1/2013, ridicată de aceiași autori.
[ link extern ] /
Intervenție moderator


Ați deschis un subiect care există în acest subforum și care se află la loc vizibil, chiar pe prima pagină. Vă rog să continuați acolo.
www.avocatnet.ro/content/for...

Voi închide această discuție. Mulțumesc!

Gabriela Pintea

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Curtea constitutionalã a româniei a constatat cã dispozitiile din oug nr. 1/2013 referitoare la data aplicãrii indicelui de corectie sunt neconstitutionale Gabriela  Pintea Gabriela Pintea Curtea Constituţională a României a soluţionat, în şedinţa din data de 29 octombrie 2013, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III, ... (vezi toată discuția)
Proiect de lege pentru modificarea si completarea legii nr. 263/2010 LUCIAN_D13 LUCIAN_D13 Pe site-ul Ministerului Muncii ,Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstnice este afisat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii ... (vezi toată discuția)
Decizia ccr nr. 437/29.10.2013 LUCIAN_D13 LUCIAN_D13 Pentru punerea in aplicare a prevederilor Deciziei Curtii Constutionale a Romaniei Nr. 437/29.10.2013 si corectarea OUG Nr. 1/2013, mai este necesar sa se ... (vezi toată discuția)