avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 600 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Proiect de lege pentru modificarea si completarea ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010


Pe site-ul Ministerului Muncii ,Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor varstnice este afisat un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care face referire la art. 102 si 170 din legea 263/2010.
Rog analiza de catre specialisti si punct de vedere.
Cel mai recent răspuns: Carp Mircea , utilizator 10:30, 24 Ianuarie 2013
1
L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ” (2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.” 2. La articolul 102, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: ”(21) Începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuți la alin. (2), utilizați la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.” 3. La articolul 102, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: ”(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
(4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2) au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.” 4. Articolul 170 se abrogă.
2
Art. II - În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.
Art. III – (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din
câștigul salarial mediu brut preliminat, corespunzător anului precedent celui în care se
deschide dreptul de pensie, comunicat de Comisia Națională de Prognoză, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
Naţionale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699
din 19 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, și valoarea punctului de
pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe
anii 2010 şi 2011.
(2) Indicele de corecție se aplică o singură dată, la deschiderea inițială a drepturilor
de pensie.
(3) Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă
punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului
pensiei.”
Art. IV – (1) Indicele de corecție prevăzut la art. III din prezenta lege, determinat
pentru drepturile inițiale de pensie care se deschid în cursul anului 2013 este 1,05 şi se
aplică și punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie
s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.
(2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecție se aplică
asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a
prezentei legi.
Sa intelegem ca de la data de 01.01.2013, pana la data de intrarea in vigoare a noii legi , pentru dosarele de pensie depuse la casa de pensii in aceasta perioada, se vor aplica prevederile articolului 170 din legea 263/2010 ?
Cum se va calcula valoarea indicelui de corectie in acest caz ?
Este prevazut in proiect,sa se aplice pentru toti cei care si-au deschis drepturile pe legea 263/2010.Adica incepand cu 01/01/2011.

Nu stiu cum s-a calculat indicele de corectie,dar s-a stabilit la 1,05.
iIn Monitorul Oficial nr. 53 din 23.01.2013 este publicata Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii si Decizia Curtii Constitutionale nr. 1093 din 18.12.2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010 .
In OUG Nr.1 din 22.01.2013 indicele de corectie s-a stabilit la 1,06.

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ

În numele legii DECIDE:
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 din Legea nr. 263/2010

Deci art.149 este constitutional.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

De ce nu se aplica art.170 legea 263/2010 rionn rionn buna ziua, legal atr.170 din legea 263/2010 trebuia sa intre in vigoare la 01.01.2013. Exsita o alta lege care impiedica aplicrea lui?. Cum se poate ... (vezi toată discuția)
Se acorda coeficientul de corectie? victor123 victor123 buna ziua am citit in articolul prezentat un aliniat potrivit caruia celor care se inscriu la pensie dupa 1 ianuarie 2012 li se acorda un coeficient ... (vezi toată discuția)
Lege pensiilor 263/2010 andreicoste andreicoste Anul acesta 2013, se aplica art. 170 din L. 263/2010 (vezi toată discuția)