avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 230 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... Viza de munca in Romania
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

Viza de munca in Romania

O doamna din Nepal doreste sa lucreze in Romania (ca si menajera).
Care sunt documentele necesare pentru ca persoana respectiva sa poata fi angajata in Romania si care sunt autoritatile care elibereaza aceste documente?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:34, 13 Februarie 2015
Angajarea în muncă a străinilor se realizează conform:
- art.2 lit.e şi d din Codul Muncii şi
- OUG 194 din 2002 privind regimul străinilor în România.
Etape necesare angajării:


I. autorizația de muncă,
II. viză de lungă ședere pentru angajare și
III. în cele din urmă permisul de sedere.
Categorii de lucratori

În funcție de tipul activității pe care doriți să o desfășurați în România, vă puteți angaja ca:

Lucrător permanent – vă angajați în România pe baza unui contract individual de muncă, la o singură persoană fizică sau juridică din România, ori la o reprezentanță, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate.

Lucrător stagiar – sunteți incadrat în munca, iar prezența dumneavoastră pe teritoriul României este strict determinată în timp și are drept scop îmbunătățirea pregătirii profesionale, a cunoștințelor lingvistice și culturale.

Lucrător sezonier – sunteți angajat pe teritoriul României, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care nu poate depăși 6 luni într-un interval de 12 luni. Locul de munca este bine definit, într-un sector de activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor.

Lucrător transfrontalier – sunteți angajat într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României și va întoarceți în fiecare zi sau cel putin o data pe săptămână în statul în care aveți domiciliul și al cărui cetățean sunteți și care are frontiera comună cu România.

Lucrător detașat - sunteți angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfășoare activitate pe teritoriul României. Există următoarele situații:
1. sunteți detașat pe teritoriul României, în numele companiei angajatoare, în cadrul unui contract incheiat între intreprinderea care face detașarea și beneficiarul prestării de servicii care își desfășoară activitatea în România;
2. sunteți detașat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care apartine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României.

I. Autorizatie de munca
Angajatorul care dorește să încadreze în muncă un cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European trebuie să obțină o autorizație de muncă pentru acea persoană.
Angajatorul va obține autorizația de muncă de la formațiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din județul în care are sediul social.
Cazuri în care nu este nevoie de autorizație de muncă

Dacă vă încadrați în una dintre următoarele categorii, vă puteți angaja în România la o persoană fizică sau juridică fără autorizație de muncă, dar cu respectarea celorlalți pași (obținerea vizei de lungă ședere, încheierea contractului individual de munca sau detasare, dupa caz, obtinerea permisului de ședere pentru angajare):

a) dețineți un drept de ședere permanentă pe teritoriul României;

b) faceți parte din categoria de cetățeni străini al căror acces pe piața muncii din România este reglementat prin acorduri, convenții sau înțelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenției sau înțelegerii;

c) ați dobândit o formă de protecție în România;

d) desfășurați activități didactice, științifice sau alte categorii de activități specifice cu caracter temporar în instituții de profil acreditate din Romaânia, în baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept de ședere pentru desfășurarea de activități de cercetare științifică și personal înalt calificat, în baza ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului, precum și străinii care desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii și cultelor;

e) urmează să desfășurați pe teritoriul României activități temporare solicitate de ministere ori de alte instituții ale administrației publice centrale sau locale ori de autorități administrative autonome;

f) sunteți numit șef de filială, reprezentanță sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislația română în acest sens;

g) sunteți membru de familie al unui cetățean român;

h) sunteți angajat al unei companii cu sediul în unul dintre statele membre UE/SEE și sunteți detașat în România (va trebui sa prezentați permisul de ședere din acel stat).

II. Viza de lunga sedere

După obținerea autorizației de munca, angajatorul va trimite documentul angajatului care va obține viza de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei.

Documente necesare pentru obținerea vizei de lunga sedere:
- autorizatia de munca, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
- dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim net pe tara lunar (puteti face dovada cu extras de cont, contract individual de munca la noul angajator, etc.), pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
- certificat de cazier judiciar sau alt Document cu aceeasi valoare juridica;
- asigurarea medicalã pe perioada valabilitãţii vizei.

Viza de lungă şedere (simbol D) - permite intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile, în scopul desfăşurării următoarelor activităţi: activităţi economice, activităţi profesionale, activităţi comerciale (investiţii), activităţi religioase sau umanitare, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei sau activităţi de cercetare ştiinţifică. Dreptul de şedere este de 90 de zile, dar poate fi prelungit prin solicitare adresată Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din România. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări de la locul de reşedinţă. Depăşirea acestui termen atrage anularea vizei şi obligaţia de părăsire a României.
III. Permis de sedere

După intrarea in România, pe baza vizei de lungă ședere, trebuie obținut un permis de sedere. Acesta se obține de la formațiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din județul in care locuiește angajatul. Documentele necesare se depun personal (se va prelua și imaginea), trebuie depuse cu cel puțin 30 e zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Pentru obținerea primului permis de ședere se depun următoarele acte:
- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;

- dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie (contract de vanzare-cumparare; contract de inchiriere incheiat cu o persoana juridica sau fizica (contractele incheiate cu o persoana fizica trebuie sa fie inregistrate la Administratia Financiara competenta teritorial); contract de comodat; hotarare judecatoreasca; declaratia scrisa de primire in spatiu a proprietarului, insotita de actul de proprietate al acestuia (declaratia de luare in spatiu se poate da numai in fata notarului public); documentul eliberat de primarii din care sa rezulte ca solicitantul sau gazduitorul figureaza in Registrul agricol, pentru mediul rural.)

- autorizatia de munca;

- contractual individual de munca;

- salariul inscris in contractual individual de munca trebuie sa fie la nivelul salariului minim garantat in plata;

- actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca sunteti apt pentru a fi incadrat in munca (cerificat eliberat de cabinete, de stat sau particulare, de Medicina Muncii);

- certificatul de atestare fiscala(se emite de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social. Veti prezenta acest certificat la prima prelungire a dreptului de sedere doar daca au trecut mai mult de 60 de zile intre eliberarea autorizatiei de munca si data depunerii solicitarii pentru eliberarea permisului de sedere.
Acest certificat se prezinta obligatoriu la prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere si trebuie sa dovedeasca faptul ca angajatorul are achitate la zi obligatiile catre bugetul public national);

- copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui Document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;

- taxe.


Permisul de ședere se reînnoiește cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. O data cu acesta se prelungește și autorizația de munca, daca a rămas la același angajator. Pentru prelungirea ulterioara a dreptului de sedere (obtinerea unui nou permis de sedere) trebuie depuse următoarele documente:

- Cerere;
- documentul de trecere a frontierei (pasaportul, titlul de calatorie, etc.) in original si copie;
- dovada detinerii legale a spatiului de locuit in original si copie;
- contractual individual de munca;
- salariul inscris in contractual individual de munca trebuie sa fie la nivelul salariului minim garantat in plata;
- certificatul de atestare fiscala;
- copia actului de identitate sau, dupa caz, a autorizatiei sau a altui Document legal care sa ateste exercitarea unei activitati ori profesii independente, in cazul in care angajatorul este o persoana fizica;
- taxe.


Oficiul Roman pentru imigrari

trebuie sa cauti pe internet resurse privind viza si calatoria strainilor in Romania (site-urile resursa de mai sus)
apoi neaparat sa suni la MAE si la Serviciul pentru Imigrari din resedinta de judet unde aveti sediul pentru ca site-urile nu sunt actualizate si sunt aspectele de "nuante" care fac lucrurile diferite. AIci intervine legislatia romana vaga si care lasa loc de interpretari si binenteles care nu acopera toate ariile de motive pentru vizite (vezi vizita in Romania pentru a face voluntariat - o idee mult prea noua pentru guvernul roman)
si apoi cand crezi ca sti ce trebuie sa faci sa iti lasi loc pentru dubii pentru ca legea se aplica putin diferit la ambasade, adica aici ea este interpretata. Deci trebuie apoi sa suni la ambasada in tara de unde vine persoana / persoanele si sa te interesezi de regimul vizelor, procedurile, cu cine trebuie luat contact, sa le povestesti despre proiect si despre situatia ta si sa le ceri sa iti spuna ce documente si cand sa vina persoanele respective la ambasada, ce poti sa faci tu
sa anunti cu cel putin 2 saptamani inainte (daca se poate) cei interesati sa mearga la viza la ambasada. AIci ai putea sa ai surprize ca ambasada a omis sa iti spuna sa aduca anumite documente sau inclusiv sa trimiti tu ceva documente avizate de institutii din Romania si asta se face in timp.
sa suni apoi la ambasada sa vezi cum sta procedura, daca dosarele sunt in regula, cand vor primi viza sau nu,...
apoi cand ajung aici oamenii implicati in proiecte trebuie sa te interesezi imediat la Oficiul pentru Imigrari ce documente si proceduri au (unii cetateni au obligatia ca in 48 de ore sa se inregistreze la Oficiul pentru Imigrari). Oficiul pentru imigrari nu vorbesc la telefon cu tine decat: aha, pai, cred ca, haideti, probabil...... Fata in fata afli informatii si chiar te si ajuta (experienta cu cei de la Oradea).
mergeti impreuna cu "vizitatorii " la Oficiul pentru Imigrari pentru ca s-ar putea, asa cum am patit la Oradea, sa vorbeasca o engleza de balta rigida si sa nu stie sa comunice ce alte documente sunt necesare
apoi cand pleaca persoanele respective mergi din nou la la Oficiul pentru Imigrari pentru ca sa ii informezi ca vizitatorii tai au plecat si au iesit din tara, altfel te trezesti cu Politia la usa sa te intrebe daca mai sunt in tara sau nu. Oficiul pentru Imigrari au nevoie sa stie daca persoana/ persoanele au parasit tara pentru evidenta lor.

Ultima modificare: Vineri, 13 Februarie 2015
Cabinet Avocat Anda Belea, Avocat
@ aureliana_xyz

In acest caz are nevoie de aviz de angajare.

Avizul de angajare se elibereaza de Inspectoratul General pentru Imigrari, la cererea angajatorului, daca sunt indeplinite anumite conditii.
Astfel, conform OG 25/2014 angajatorul trebuie sa:
- desfasoare efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului,
- are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru,
- nu fi fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii sau pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Codul penal;
- nu fi fost sanctionat, in ultimii trei ani, pentru angajarea de cetateni straini sau apatrizi fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca sau pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca;
- nu fi fost sanctionat pentru netransmiterea Revisal cu elementele contractului individual de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;

Pe langa aceste conditii, dispozitiile impun ca strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca sa nu se afle in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania, iar contingentul anual pe tipuri de lucratori nou admisi pe piata fortei de munca sa nu fi fost epuizat.

Pentru a obtine avizul de angajare, angajatorul va depune la Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) o cerere insotita de mai multe documente, dupa cum urmeaza:
- copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului pe care intentioneaza sa il incadreze in munca si, dupa caz, copia permisului de sedere temporara in Romania al acestuia;
- doua fotografii tip ¾ ale strainului;
- declaratia pe propria raspundere a strainului ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
- fisa postului pentru locul de munca vacant;
- copia actului de identitate, in cazul angajatorului persoana fizica.

In plus, angajatorul trebuie sa dovedeasca si indeplinirea conditiilor enuntate mai sus. Pentru aceasta, potrivit dispozitiilor, angajatorul persoana juridica, PFA sau intreprindere individuala va prezenta, alaturi de cerere, si urmatoarele documente:
- certificatul de inmatriculare sau inregistrare in Registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original;
- certificatul constatator din care sa rezulte ca in Registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii de faliment.

Totodata, pentru a demonstra ca are achitate obligatiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, angajatorul va depune si certificatul de atestare fiscala, iar pentru a dovedi ca nu a fost sanctionat pentru vreo infractiune, va prezenta cazierul judiciar.
www.avocatnet.ro/content/art...

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Permis de lunga sedere Rikka Rikka Buna ziua. Sunt cetateanca a Republicii Moldova si sunt desemnata ca administrator (unicul) a unei societati comerciale cu capital strain din Bucuresti. La ... (vezi toată discuția)
Recrutare muncitori straini Bogdan Popovici Bogdan Popovici Ma intereseaza procedura ce trebuie urmata pentru a recruta forta de munca din strainatate. Ce pasi trebuie urmati? De exemplu, daca un angajator doresta sa ... (vezi toată discuția)
Angajare cetatean strain gabriela neamtu gabriela neamtu in ce conditii se poate angaja un cetatean american la o SC din Romania, daca nu are cetatenie romana? (este casatorit si are copii in Romania) (vezi toată discuția)