avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 721 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Fisa instructaj SSM si SU pentru zilieri
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Fisa instructaj SSM si SU pentru zilieri

ma poate ajuta cineva cu o tematica pentru fisa de instructaj ssm si SU pentru zilieri ( in cazul meu promoter/hostess)?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: inspectorSSM , utilizator 19:54, 13 Martie 2015
Fiecare firma are specificul ei. Nu exista tematici general valabile, in ideea ca toate aceste tematici trebuie sa aiba la baza evaluarea riscurilor profesionale pentru toate locurile de munca din cadrul firmei respective. Pentru tematica de instruire in domeniul ssm nu conteaza daca lucratorii sunt zilieri, angajati pe perioada determinata sau pe perioada nedeterminata.
Instruirea lucratorilor se efectueaza cu respectarea legislatiei de profil, respectiv
Normele metodologice de aplicare a Legii ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr.1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare care stabilesc:
-art.88 (1) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:
a) legislatia de securitate si sanatate in munca;
b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca;
c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;
d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
(2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica
aprobata de catre angajator.
-art.93 (1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucratorul desemnat/ serviciul intern/ serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:
a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/ sau postului de lucru;
b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;
c) masuri la nivelul locului de munca si/ sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;
d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/ sau postului de lucru;
e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.
-art.97 Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca/ lucratorul desemnat/ serviciul intern de de prevenire si protectie/ serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea.
Pentru zilieri nu se intocmeste fisa de instruire, zilierul confirma prin semnatura zilnic,in Registrului de evidenţă a zilierilor, inainte de inceperea activitii, efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Instriuirea se face sumar cu referire stricta la activitatea desfasurata in ziua respectiva. Nu este specificat in nici un act legislativ ca trebue sa existe o tematica sau fisa individuala pentru aceasta instruire

Legea nr. 52/2011 modificata si completata- privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Art. 5
(3) În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul are următoarele obligaţii:
a) să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;
b) să asigure instruirea zilierului, înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte;
c) să solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
d) să pună la dispoziţie zilierilor echipamente de muncă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi sănătatea acestora;
e) să asigure, în mod gratuit, echipamente individuale de protecţie adecvate activităţii desfăşurate de zilieri;
f) să comunice de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

Art. 10
(1) Zilierii au următoarele obligaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar;
b) să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de către beneficiar;
c) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;
e) să comunice imediat beneficiarului orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea zilierilor;
f) să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenţă a zilierilor

9. În coloana nr. 6 – Semnătura zilierului la începerea activităţii, după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activităţii şi după efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Ultima modificare: Vineri, 13 Martie 2015
inspectorSSM, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

As vrea sa stiu ce legi si ce articole sa trec la conyinutul ... aliviu12 aliviu12 As vrea sa stiu ce legi si ce articole sa trec la conyinutul introductiv general si cel la locul de munca (vezi toată discuția)
Instructaj ssm zilieri Ale232 Ale232 Buna seara, Este posibil ca un angajat al firmei (manager de proiect) sa poata avea atributii in ceea ce priveste instructajul SSM al zilierilor? Sau care ... (vezi toată discuția)
Instrucțiuni periodice ssm GabsStoica GabsStoica Bună ziua, Lucrez într-o instituție publică și sunt la început de drum ca și inspector pe SSM. Cred că îmi va lua mult timp să invăț ținând cont ... (vezi toată discuția)