avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 421 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe venit, ... Proiectul legii amnistiei fiscale a fost aprobat ...
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe venit, CAS, CASS

Proiectul legii amnistiei fiscale a fost aprobat miercuri de Guvern, urmand sa fie transmis pentru dezbatere Parlamentului.

PROIECT LEGE privind anularea unor obligaţii fiscale

Art. 1 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 2 (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 3 (1) Se anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.
(3) În cazul în care contribuabilul și-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anulează diferențele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 4 (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile și pentru anul fiscal 2015.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și persoanelor care nu realizează venituri și pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.
(5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile prezentului articol își păstrează calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5 (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1- 4 se efectuează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.
(2) În cazul în care anterior intrării în vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1- 4 acesta nu mai comunică decizia de impunere iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere.

Art. 6 Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
Cel mai recent răspuns: robert1958 , utilizator 17:55, 15 Mai 2015
(5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile prezentului articol își păstrează calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
.

Conform legii 95/2005 Art.211 al. (3) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează:...

Deci \" calitatea de asigurat\" este o sintagma distincta fata de \"drepturile de asigurare\" iar prima nu o implica pe cea de-a doua.
Pe cale de consecinta art.4 al.5 din proiectul Legii vine sa intunece si mai mult negura legislativa in sensul in care va crea o categorie de posesori de calitate de asigurat fara drepturi de asigurare sau la art.213 ,asigurati fara plata contributiei va trebui creata o noua categorie si anume cei care obtin venituri sub nivelul salariului minim brut.

Ultima modificare: Vineri, 15 Mai 2015
robert1958, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amnistia fiscala garsonjon garsonjon Sunt pfa si am somatii de la anaf. Daca nu sunt in proces cu ei nu beneficiez de prevederile ecestei legi? (vezi toată discuția)
Contributia de asigurari sociale de sanatate din veniturile din investitii se deduce sau nu? elefantul1234 elefantul1234 Contributia de asigurari sociale de sanatate din veniturile din investitii se deduce sau nu? ANAF mi-a zis ca nu se deduce . Dvs. ce parere aveti. Daca pentru ... (vezi toată discuția)
Referitor legea 29 privind anularea unor obligatii fiscale enjoyflowers enjoyflowers Buna ziua, am dori sa stim daca se anuleaza obligatiile fiscale cu privire la TVA realizate din tranzactii imobiliare anterior anului ... (vezi toată discuția)