avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 534 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general semnaturi in factura fiscala
Discuție deschisă în Contabilitate în general

semnaturi in factura fiscala

Este obligatorie semnarea de primire a facturii fiscale in doua locuri, in casuta cu semnatura de primire si in casuta cu datele de expediere?

Este reglementata aceasta procedura?
Cel mai recent răspuns: edina , utilizator 16:27, 26 Mai 2015
Conform art.125 indice 1 pct.12 Cod fiscal, " factura reprezintă documentul prevăzut la art. 155".

Iar art.155 pct.19 si 20 arata ca:

(19) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar;

j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;

k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea "autofactură";

l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare inversă";

n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea "regimul marjei - agenţii de turism";

o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de artă" sau "regimul marjei - obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz;

p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeaşi operaţiune.

(20) Facturile emise în sistem simplificat în condiţiile prevăzute la alin. (11) şi (12) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.


Iar la pct (28) al aceluiasi articol se indica: "Semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura"

Deci, nici unul din elementele precizate de dvs. nu sunt cerute expres de lege.

Ele apar in continuare, ca reminiscente ale legislatiei cand facturile erau documente cu regim special ori pentru ca prestatorul/furnizorul vrea o dovada scrisa ca a comunicat factura.

In orice caz, daca se doreste o semnatura de primire pe o factura, se aplica o singura semnatura de catre primitor prin care confirma receptia.

Daca cel care emite factura vrea elemente in plus, datele persoanei din casuta de expediere apartin delegatului prestatorului/expeditorului, nu ale primitorului. (de exemplu, ale soferului camionului care va aduce mobila pe care ati comandat-o la o firma on line)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Servicii medicale pufi pufi Buna ziua, Cabinet medical ofera servicii medicale cu eliberarea fiselor pentru obtinerea permisului de conducere auto. As dori sa intreb daca pe factura ... (vezi toată discuția)
Cnp si semnatura factura electronica alexandru08 alexandru08 Va rog sa imi spuneti, daca, conform codului fiscal, in cazul unei societati comerciale este obligatoriu la intocmirea facturii CNP-ul emitentului si/sau ... (vezi toată discuția)
Cnp factura MafRAdu MafRAdu Buna seara, Detinem un site de pe care facturam si persoane juridice si fizice, si contabila ne-a spus ca dupa noul cod fiscal este obligatoriu sa trecem ... (vezi toată discuția)