avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... ajutor social
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

ajutor social

Care sunt conditiile de acordare a ajutorului social ?
Handsu
Cel mai recent răspuns: pakos , utilizator 11:20, 6 Iulie 2009
Conform Legii 416/2001,
Art. 1. - (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.
(2) Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 4. - (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 125 lei pentru persoana singură;
b) 225 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
c) 313 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
d) 390 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
e) 462 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
f) câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
(2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 10 lei, se acordă 10 lei.
Art. 6 (2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.
Art. 7. - (1) Persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.
Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu, cu modificările şi completările ulterioare.@
(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate numai categoriile de bunuri cuprinse în lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, aceasta beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul veniturile prevăzute la alin. (1).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Ajutor social catatohanean catatohanean Buna ziua.Pot beneficia de ajutor social dupa incheierea perioadei de somaj a ambilor soti,care au in intretinere doi copii minori? In ce consta acest ajutor? (vezi toată discuția)
Venit minim?nu am nici un venit. ahyle_blue_eyes ahyle_blue_eyes Ministrul Muncii, Mariana Campeanu, a anuntat, de asemenea, ca tot din ianuarie 2009 va creste si venitul minim garantat, diferentiat pentru diferite ... (vezi toată discuția)
Ajutor social si pensie de invaliditate? meryleen meryleen va rog sa-mi spuneti daca la pensia mea medicala in valoare de 402 lei mai am dreptul la vreun ajutor social ( detin un autoturism cu o vechime mai mica de 10 ... (vezi toată discuția)