avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 377 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Munca la negru
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Munca la negru

Lucrez la o ciupercarie de 5 ani, in tot acest timp am avut contract de munca doar cateva luni pe 2ore/zi.De un an semnam de 2 ori pe luna in registrul de zilieri.munca in ciupercarie este zilnic si se munceste cateodata si 20-22 de ore,ne mint patroni de foarte mult timp ca fac contracte de munca.Unde se poate face reclamatie astfel incat sa se ia masuri. mentionez ca pentru cele afirmate detin acte doveditoare.
Ultima modificare: Joi, 6 August 2015
flori1807, utilizator
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 07:07, 7 August 2015
Sesizati inspectia muncii
Codl Muncii
CAPITOLUL I
Timpul de muncă

SECŢIUNEA 1
Durata timpului de muncă
Art. 119

Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat.

1. Codul Muncii nu este aplicabil zilierilor .

Potrivit Legii nr.52/2011:
Art. 4. (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore.
Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana - Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
(3) Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.

Art. 5. (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d) sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e) sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) In domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b) sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
c) sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
d) sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
e) sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
f) sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
g) sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

2. Munca la negru poate face obiectul unei sesizari/petitii adresate Inspectoratului Teritorial de Munca si/sau Inspectiei Muncii.

Sesizarea/petitia poate fi transmisa catre ITM/Inspectiei Muncii prin e-mail, fax, posta sau prin prezentarea acesteia la registratura inspectoratului.
Ultima modificare: Vineri, 7 August 2015
Cornel Vasile, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

ObligaÞiile agricultorilor faÞÃ de zilierii prestatori În timpul sezonului nickbrai nickbrai Salutări cordiale tuturor... Am fost pus în dilemă mai dăunăzi când un amic mi-a adresat întrebarea : ce obligaţii am eu faţă de zilierii care mă ... (vezi toată discuția)
Buna ziua. cate ore are dreptul sa lucreze un zilier major intr-o ... Laszlo Ecaterina Laszlo Ecaterina Buna ziua. Cate ore are dreptul sa lucreze un zilier major intr-o saptamana. Are voie sa lucreze simbata si duminica? Multumesc (vezi toată discuția)
Zilierii pitirut pitirut In ce priveste angajarea zilierilor,dupa noile prevederi ale Codului Muncii,ar putea cineva sa-mi spuna ce retineri se fac asupra venitului zilierului( eu stiu ... (vezi toată discuția)