avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 544 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Cine este responsabil pentru greselile muncitorilor de ...
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Cine este responsabil pentru greselile muncitorilor de pe santier?

Un director de santier trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru greselile muncitorilor pe care ii coordoneaza?
Daca muncitorii pe care ii coordonam au construit o casa care se darama la primul cutremur, eu sunt responsabil pentru daramarea casei fiindca nu i-am “coordonat” cum trebuie pe muncitori. De aici reiese ca pot fi responsabil si pentru anumite evenimente care nu sunt actiuni ale mele, dar care se aflau, ca sa spunem asa, sub controlul meu. In plus, era raspunderea mea sa imi exercit controlul in asa fel incat acele evenimente sa nu se produca (sau in alte cazuri, in asa fel incat sa se produca alte evenimente).
Puteti sa ma ajutati, in sensul sa-mi indicati unde anume este prevazut in lege aspectul descris mai sus?
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 16:11, 22 Septembrie 2015
Legea ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
-art. 6 (1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.
(3) Obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului.
Acest articol arata in clar responsabilitatea angajatorului.
-art.41 Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 39 alin. (2)-(9) şi art. 40 se aplică angajatorilor.
Se observa ca pentru nerespectarile legislatiei ssm (inclusiv de catre lucratori) se aplica sanctiuni contraventionale angajatorilor.
Angajatorii au la dispozitie prevederile Codului muncii si a ROI in care se prevad sanctiuni administrative pentru lucratori, inclusiv pentru nerespectarea legislatiei ssm in vigoare.
-art. 44 Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt
acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat.
In cazul producerii unor AM si/ sau BP, daca evenimentele s-au inregistrat datorita nerespectarii legislatiei ssm de catre angajator, acesta va raspunde patrimonial.
Noul Cod penal mentioneaza:
-Neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Art. 349. – (1) Neluarea vreuneia din măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită din culpă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
-Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă
Art. 350. – (1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
Codul penal pedepseste persoana pentru neluarea masurilor legale ssm (aici intra angajatorul, care conform Legii ssm nr. 319/ 2006 are aceasta obligatie), respectiv pentru nerespectarea masurilor ssm (aici intra angajatorul, dar si lucratorul, daca masurile legale ssm prevazute de Legea ssm nr. 319/ 2006 au fost luate de catre angajator, dar lucratorul nu le-a respectat).
Art. 13. - LEGEA 319/2006 securitatii si sanatatii in munca
In vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii:

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe;
Ca sa ma lamuriti mai bine, va voi explica exact cum stau lucrurile: societatea noastra inchiriaza utilaje pentru constructii de tip: macara, nacele si stivuitoare. in baza unui contract de prestari servicii am pus la dispozitia clientului nostru mai multe utilaje. Unele cu deservent si altele fara deservent. Angajatul nostru a fost pus pe santier de catre un reprezentant al clientului nostru sa descarce un camion cu stivuitorul. In timpul manevrelor de descarcare, s-a atins prelata camionului cu lamele stivuitorului, aceasta deteriorandu-se. Proprietarul camionului vrea sa ne impute costul reparatiei. Facem mentiunea ca marfa respectiva fusese incarcata la Cluj cu macara, prin urmare apreciem ca la Sibiu trebuia descarcata tot cu macara. Prin urmare consideram ca este responsabil cel care a dat dispozitie sa se descarce camionul cu stivuitorul, fara sa aprecieze daca marfa se preta a fi descarcata in acest mod. Totodata, mentionez ca noi nu avem nici o calitate pe santier, noi am furnizat doar utilajele, nu suntem raspunzatori de organizarea de santier si de modul in care se deruleaza lucrarile acolo. Operatorii utilajelor noastre actioneaza doar in baza dispozitiilor primite de la responsabilii de santier.
Acum ma puteti ajuta, sa-mi spuneti cine se face raspunzator de dauna produsa, avand in vedere relatarea de mai sus?
Prin contractul de prestari servicii incheiat intre parti (proprietar utilaje si utilizator utilaje inchiriate, pe santier) trebuie stabiliti in clar termenii inchirierii, inclusiv responsabilitatile care revin partilor in contract, pe linie de ssm, psi-su, mediu, etc.
Pentru a stabili exact cine este/ sunt raspunzator(i) de producerea evenimentului, ar trebui formata o comisie din reprezentanti, in mod egal, ai celor 3 firme (cele 2 din contract plus proprietarul camionului), care cu toate documentele in fata, sa stabileasca responsabilitatile in cazul producerii evenimentului si termenii efectuarii reparatiei si ai platii/ incasarii despagubirii. Daca nu se ajunge la un consens, atunci numai in instanta de judecata se poate rezolva.
Legea ssm nr.319/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare mentioneaza:
-art.7 (5) Fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/ sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:
a) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
b) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
c) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
d) să informeze lucrătorii şi/ sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.
-art.16 (2) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare astfel încât angajatorii lucrătorilor din orice întreprindere şi/ sau unitate exterioară, care desfăşoară activităţi în întreprinderea şi/ sau în unitatea sa, să primească informaţii adecvate privind aspectele la
care s-a făcut referire la alin. (1) care privesc aceşti lucrători.
In cazul prezentat de dvs., angajatorul este firma care a inchiriat utilajele si le utilizeaza in santier.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Accident de munca -raspundere ssm rev3enge rev3enge Buna ziua. Am rugamintea sa ne ajutati cu urmatoarea speta...angajat al societatii cu fise SSm , PSI la zi, cu autorizatii, cursuri ok..exercita atributiile ... (vezi toată discuția)
Control itm cris2279 cris2279 In cazul in care nu exista protectia muncii intr-o firma, care sunt sansele sa nu se primeasca amenda si doar un plan de masuri? (vezi toată discuția)
Accident de muncă Taniax Taniax Bună ziua,dacă angajatorul nu declară un accident de muncă ce risca?Avand 5 accidente in m.ai putin de 3 ani,un deces si 2 grave .Dacă imi puteți scrie ... (vezi toată discuția)