avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 496 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... infiintare federatie
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

infiintare federatie

Buna ziua,
Intreabarea mea este urmatoarea. Cum infiintez o federatie?
Practicam un sport destul de nou pt Romania si dorim sa infiintam o federatie. Federatia Romana de ..... :)
Ideea este ca nu vreau sa ma rezum doar la statutul de club sportiv, deoarece voi promova acest sport aici si nu vreau ca dupa un timp cand v-a prinde radacine (si v-a prinde) sa se trezeasca unul mai cu motz si sa isi atribuie drepturile si meritele pentru munca si efortul depus de noi.
Ma intereseaza ce conditii trebuie sa se indeplineasca, de la ce forma se pleaca (ong, club sportiv, asociatie, etc) si mai exact care ar fi pasii.
Multumesc frumos
Cel mai recent răspuns: Demiurgos , utilizator 08:25, 20 Februarie 2011
Reglementarea isi are sediul in O.G.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii:
ART. 35
(1) Doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federatie.
(2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţa pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplica în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează sa îşi aibă sediul.
ART. 36
(1) Federaţia devine persoana juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 35 alin. (3).
(2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federatie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
ART. 37
(1) În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii.
(3) Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.
ART. 6
(1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică sau atestată de avocat.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;
c) denumirea asociaţiei;
d) sediul asociaţiei;
e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
i) semnăturile membrilor asociaţi.
(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor precizate la lit. g) şi h);
b) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
ART. 7
(1) Oricare dintre membrii asociaţi, pe baza împuternicirii date în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul.
(2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul asociaţiei;
c) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial;
d) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.
(3) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local*).

Ca urmare, infiintati min.2 asociatii, care mai apoi sa fie constituite in federatie, sau infiintati o asociatie si filiale ale acesteia.


Ultima modificare: Joi, 23 Iulie 2009
godspeed, utilizator
mutlumesc pt raspuns, asta citisem deja.
pe mine ma intereseaza aspecte ca: daca acele asociatii (sau cluburi sportive) trebuie sa fie situate in judete diferite? dupa cat timp de la crearea cluburilor se poate crea federatia? federata creata, devina unica reprezentanta in Romania sau se pot creea 10 federatii pt aceeasi ramura sportiva? calificari nationale sau internationale a personalului sau membrilor fondatori in ramura sportiva respectiva? adica trebuie sa avem documente care sa ateste pregatirea pt arbitraj, evaluari sau organizari compentitii sportive din acest domeniu? .... etc..
as dori mai multe detalii de la cei care au cunostinte in domeniu referitor la astfel de date.
multumesc
Depinde de forma de organizare pe care o alegeti pt. clubul respectiv : asociatie fara scop lucrativ sau soc. comerciala pe actiuni.
Va spicuiesc din LEGEA nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizată*)
educaţiei fizice şi sportului:

ART. 35
(1) Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.
(2) Potrivit prezentei legi federaţiile sportive naţionale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice şi fără scop lucrativ.
(3) Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii.
ART. 36
(1) Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.
(2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, în condiţiile legii, o singura federatie sportiva naţionala.
Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport
ART. 26
(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii.
(2) Cluburile sportive pot fi:
a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni;
b) persoane juridice de drept public.
ART. 27
Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.
ART. 34
(1) Asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activităţii în ramura de sport respectivă la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, cu respectarea statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale.
ART. 38
(1) Federaţiile sportive naţionale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de identitate sportiva.
(2) Federaţiile sportive naţionale se pot afilia la federaţiile sportive internaţionale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
ART. 39
(1) Federaţiile sportive naţionale au organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului, constituite conform legii, precum şi propriilor statute şi regulamente.
(2) Federaţiile sportive naţionale se supun verificărilor financiare, potrivit legii şi statutelor proprii.
(3) Federaţiile sportive naţionale dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut şi pot elibera titluri de credit, cu condiţia ca aceste acte juridice sa fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
(4) Federaţiile sportive naţionale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanţate total sau parţial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinaţia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.
ART. 40
In cazul dizolvării unei federaţii sportive naţionale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 31
(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociaţii fără scop patrimonial sau societăţi comerciale sportive pe acţiuni, care au obţinut licenţa din partea federaţiei sportive naţionale, emisă în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor internaţionale pe ramura de sport.
(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singura disciplina sportiva.
(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociaţii fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociaţii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăţi sportive comerciale pe acţiuni, li se aplică regimul juridic al societăţilor comerciale, cu particularităţile din prezenta lege.

De asemenea cititi va rog si ghidul din link-ul urmator : fras.ro/wp-content/uploads/2009/05/14929079.doc
bun, multumesc pt raspuns, dar tot nu este complet :)
Art. 38, 39, 40, sunt super ok, dar ma intereseaza ce conditii trebuie sa se indeplineasca pt a fi federatie...
"Federaţiile sportive naţionale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obţinerea Certificatului de identitate sportiva." deci creeaza si se pleaca din start de la "ceva" cu statutul de federatie?
sau e cum ati spun in celalalt mesaj "Doua sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federatie"?
Zau daca reusesc sa inteleg#-o... si pun asta pe seama oboselii..
multumesc si scuze de insistente..
Ar trebui sa cititi toate articolele deja postate ... intrucat :
1. Federaţiile sportive naţionale sunt structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de sport.
2. Federaţiile sportive naţionale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului.

Din pct.1 reiese clar ca o federatie este constituita prin asocierea unor cluburi sportive si asociatii judetene pe ramuri de sport. Raportandu-ne la OG nr.26/2000, numarul asociatiilor trebuie sa fie minim doua , dar acestea sa aiba sediul in judete diferite.
Prin urmare, in minim doua judete infiintati doua cluburi sportive pe aceeasi ramura de sport si apoi se infiinteaza federatia.

Alte discuții în legătură

Cum infiintez o federatie sportiva nationala? Roberttaffa Roberttaffa As dori sa infiintez o federatie sportiva nationala . Care sunt etapele legale pe care trebuie sa le parcurg la de 0 pana la a functiona legal ca si ... (vezi toată discuția)
Asociatie sportiva sau club sportiv MANOIL MANOIL Care este diferenta intre asociatie sportiva si club sportiv ? Care este procedura de inregistrare la federatia de specialitate? (vezi toată discuția)
Club sportiv sau asociatie sportiva? avantaje si dezavantaje? luca_claudia72 luca_claudia72 va rog sa ma ajutati intr-o problema...care din cele 2 forme ar fi cea mai avantajoasa? care din ele e mai rapida si mai ieftina de infiintat? unde gasesc ... (vezi toată discuția)