avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 785 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Taxa deconectare/reconectare energie electrica
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Taxa deconectare/reconectare energie electrica

Buna seara
Ma confrunt cu următoarea problema: am fost debransata de la energia electrică fara o notificare sau preaviz, in prealabil.
Acum, trebuie sa plătesc taxa de debransare dar si taxa de rebransare, in valoare de 240 lei. Daca as fi primit o notificare ad fi plătit, nu as fi ajuns sa fiu debransata. Si pe factura de consum, acum imi este trecuta si suma de 240 lei, agerentat acestui abuz.
Va rog sa mi spuneti daca este legal sa fiu debransata fara a fi notificata? Daca este normal, legal ca pe aceiași factura sa se afle atat suma aferentă consumului cat si cea aferentă, debransarii?
Daca voi platiti doar suma prevăzută pt consum, pe cea pt debransare, nu, vor putea, legal, sa ma debranseze din nou?
In contract sunt prevazute penalitati, nu debransare.
Ce pot sa fac?
Multumesc frumos!
Cel mai recent răspuns: Danyelena , utilizator 14:12, 7 Noiembrie 2019
Aceeaşi problemă a avut-o o rudă de 82 ani, dar acolo era vorba de faptul că era clientă vulnerabilă şi cei de la ELECTRICA au nesocotit asta ! Va urma şi un proces, pentru că e interzis să deconectezi de la sursa de curent un bătrân sau bolnav, care nu poate trăi fără vitalul curent ! Definiţia dată de Legea nr. 123/2012 CLIENTULUI VULNERABIL: Art. 3 pct. 16. „clientul final aparţinând unei categorii de clienţi casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, inclusiv de natură financiară.” Legea 123/2012, Art.64 certifică faptul că "modalităţile de implementare a facilităţilor pentru fiecare dintre categoriile de clienţi vulnerabili se stabilesc de către A.N.R.E." şi că "se interzice deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili, inclusiv în situaţii de criză de energie." A mai avut aceeaşi problemă cu cei de la GDF Suez, şi în maxim o lună au stornat acele taxe aberante, mai ales că nici nu primise preavizul de deconectare în caz de neplată !
# Oricum, şi pentru cazul dvs. există o rezolvare favorabilă ! Faceţi o sesizare către A.N.R.E. în care scrieţi că aţi fost debranşată fără a primi preavizul legal cu 15 zilwe înainte.
Pentru a fi sugură de succes (juridic) trebuie să aduceţi dovezi că n-aţi primit pe nicio cale acel preaviz, chiar şi pe e-mail. Din Septembrie Legea obligă furnizorii de energie electrică şi gaze să trimită preavizul prin Poştă, cu confirmare de primire (cu semnătura dvs.), iar taxa de 13 lei v-o bagă la plată.
CITIŢI CE SPUN LEGILE DIN DOMENIU ŞI SCRIEŢI ÎN SESIZARE CE CREDEŢI CĂ VĂ E UTIL.
*** Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali”
SECŢIUNEA a 6-a. Întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către clientul final sau furnizor

ART. 59 (4) Pentru neachitarea de către clientul final a facturilor emise de furnizorul prevăzut la alin.(3), conform prevederilor contractului de furnizare, se procedează după cum urmează:
a) furnizorul transmite clientului final un preaviz de deconectare cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de deconectare prevăzut în contract, în cazul clientului casnic, respectiv cu cel puţin 5 zile lucrătoare în cazul clienţilor finali noncasnici, clientul final având obligaţia de a achita suma respectivă în termenul prevăzut în preaviz;
b) dacă clientul final nu a plătit în termenul din preaviz, după 4 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen, furnizorul comunică OR solicitarea de deconectare a clientului final, cu precizarea cantităţii de energie electrică pentru care clientul final nu a plătit serviciul de furnizare/distribuţie, iar OR deconectează locul de consum, dacă până la data deconectării furnizorul nu îi confirmă plata datoriei de către clientul final;
c) dacă clientul final plăteşte după expirarea termenului din preaviz, furnizorul este obligat să comunice aceasta OR cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare zilei în care plata facturii se consideră confirmată, potrivit art. 85; solicitarea de deconectare se consideră anulată dacă deconectarea clientului final nu a fost încă efectuată.
Art. 61 (1) Preavizul de deconectare se transmite clientului final prin una din următoarele modalităţi:
a) prin Curier sau prin Poştă, cu confirmare de primire;

b) prin mijloace electronice, în cazul clientului final cu care furnizorul a convenit transmiterea facturii prin mijloace electronice;
c) prin fax, în cazul clientului final noncasnic, care a prevăzut acest mijloc de contact în contract.
(2) Preavizul conţine suma datorată, termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică, informaţii privind garanţia financiară care trebuie constituită, dacă este cazul, precum şi costul operaţiilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum.
(3) Furnizorul/OR recuperează de la clienţii finali în cauză costurile cu măsurile de preavizare luate în vederea evitării deconectării pentru neplata la termen a facturilor.
ART. 62. Reluarea alimentării cu energie electrică a locului de consum al clientului final după întreruperea acesteia conform prezentei secţiuni se face la termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie, respectiv de transport.
ART. 86. (1) Pentru neplata la termen a facturii aferente contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are dreptul să ia, succesiv, după caz, următoarele măsuri:
a) aplicarea penalităţilor de întârziere specificate în contract;
b) limitarea furnizării energiei electrice, dacă este prevăzută în contract;
c) transmiterea unui preaviz pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;
d) la cererea clientului final, furnizorul poate negocia cu acesta, în perioada de preaviz, (re)-eşalonarea sumelor datorate de clientul final;
e) întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum cu condiţia să fie îndeplinite măsurile prevăzute la lit. c) şi, după caz, de la lit. b) şi d);
f) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(2) Termenele şi modul de aplicare a acestor măsuri pentru furnizarea la clienţii pentru care furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia legală de furnizare sunt stabilite prin reglementări specifice emise de ANRE.
*** Ordin ANRE 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
7. Întreruperea alimentării cu energie electrică
7.1. Operatorul de distribuţie deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea unui preaviz, în următoarele cazuri:
a) la solicitarea furnizorului, conform convenţiei tripartite/ multipartite anexate prezentului contract;
b) depăşirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;
c) neplata contravalorii serviciului de distribuţie în termen de 50 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, reluarea alimentării făcându-se în termen de cel mult două zile lucrătoare de la achitarea facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de deconectarea/reconectarea locului de consum;
d) împiedicarea accesului delegatului împuternicit al operatorului de distribuţie de a verifica sau înlocui grupurile de măsurare sau de a citi înregistrările acestora, de a verifica şi efectua
lucrări de mentenanţă sau modernizare asupra instalaţiilor proprii, atunci când acestea se află în incinta/pe proprietatea utilizatorului, ori de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situaţii care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
e) nerespectarea de către utilizator a termenelor convenite cu operatorul de distribuţie privind îndeplinirea măsurilor de limitare a perturbaţiilor până la valorile normate;
f) nerespectarea de către utilizator a zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru reţelele şi instalaţiile electrice;
g) racordarea unui alt utilizator la reţelele de distribuţie pe care le deţine, fără acordul operatorului de distribuţie;
h) neconstituirea garanţiilor financiare conform art. 17 din contract;
i) neplata de către utilizator a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă, în cazul sustragerii de energie electrică.
7.2. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, preavizul se transmite de către operatorul de distribuţie utilizatorului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final noncasnic, şi cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de termenul de deconectare, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic.
7.3. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure utilizatorului condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor utilizatorului.
7.4. Operatorul de distribuţie întrerupe fără preaviz alimentarea cu energie electrică la un loc de consum al utilizatorului, în următoarele cazuri:
a) neaplicarea reducerii puterii absorbite conform solicitării operatorului de transport şi de sistem în regim de restricţii, conform contractelor şi normativelor, în termenii prevăzuţi în acestea;
b) modificarea reglajelor protecţiilor din instalaţiile utilizatorului, stabilite cu operatorul de distribuţie şi prevăzute în convenţia de exploatare anexată prezentului contract;
c) pentru executarea unor manevre şi a unor lucrări impuse de situaţii de urgenţă, inclusiv pentru evitarea periclitării vieţii şi a sănătăţii oamenilor;
d) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor echipamentelor electroenergetice în zone de reţea electrică sau la nivelul întregului SEN.

*** APROPO, DVS. SUNTEŢI ŞI ACUM DEBRANŞATĂ DE LA CURENT, IAR FURNIZORUL VĂ ŞANTAJEAZĂ PRIN FAPTUL CĂ NU VĂ DĂ DRUMUL LA CURENT DECÂT DACĂ PLĂTIŢI ACELE SUME ? Aşa fac aceşti hoţi, abia aşteaptă să prindă pe cineva cu o factură neplătită şi să pună condiţii ca nişte cămătari, de parcă ar trăi din banii de taxe de debranşare-rebranşare de 220 lei (la furnizorii de Gaze cele două taxe sunt de 240 lei). Ce mari operaţiuni fac de costă atât să sigilezi un contor ? Oare vin cu limuzine de lux la client ?
Am auzit de un caz în care şi pentru o factură de ... 0,4 lei a fost debranşată o scară de bloc, cu toate că Administratorul Asociaţiei avea la Electrica S.A. un sold anterior de ... -230 lei !
Dacă demonstraţi că n-aţi primit pre-avizul, puteţi chiar să-i daţi în judecată sau să cereţi despăgubiri dacă au abuzat !
Dacă şi pentru furnizorii de gaze naturale s-a specificat că orice notificare, inclusiv facturile, se fac prin scrisoare Recomandată, cu confirmare de primire (semnătura clientului final), atunci ar trebui să fie valabil şi pentru cei din domeniul energiei electrice, care abuzează en-gros de această prevedere că trebuie să plăteşti o "amendă" de 220 lei, altfel n-ai curent (chiar dacă eşti la zi cu facturile) !
Ordin nr.77 din 10.09.2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
VIII. Notificări
Art. 12 (1). TOATE NOTIFICĂRILE SE TRANSMIT ÎN SCRIS, PRIN REMITERE DIRECTĂ SAU PRIN SCRISOARE RECOMANDATĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, la adresele prevăzute în contractul de furnizare.
(3) ÎN CAZUL ÎN CARE NOTIFICAREA SE FACE PRIN POŞTĂ, ACEASTA SE TRANSMITE PRIN SCRISOARE RECOMANDATĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire, în caz contrar, procedura de notificare e considerată îndeplinită la data returnării scrisorii către expeditor.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Prin A.N.R.E. s-a rezolvat problema cu GDF Suez, care a stornat acele sume ce reprezentau taxe de debranşare-rebranşare, cu scuzele de rigoare, după o lună de la petiţie: Dovada primită de la Direcţia Generală de Control a A.N.R.E., am pus-o aici: [ link extern ]
Doar Electrica nu vrea să respecte legislaţia din domeniu şi să re-conecteze clientul care şi-a plătit facturile restante, chiar şi dacă a fost deja debranşat, cazul cu bătrâna de 82 de ani care stă fără curent electric de ... 4 luni, lăsându-se cu o plângere penală !
Situatie similara:

Pe parcursul anului trecut (2015) am avut diverse probleme financiare si astfel am intarziat inclusiv cu plata facturilor de utilitati cum ar fi energia electrica. Situatia s-a remediat treptat si astfel pana in noiembrie 2015 am reusit sa ajung la zi cu platile (inclusiv penalitatile). Din noiembrie am achitat normal prin serviciul de direct banking. Surpriza vine acum in 2016 cand desi am lunar sold 0 la facturi ma trezesc deconectat intr-o dimineata de martie fara preaviz. Cei de la echipa mobila EON mi-au spus ca am o factura neachitata din noiembrie 2015. Stiam sigur ca nu este asa dau fuga la sediu si acolo aflu ca de fapt am fost deconectat pentru ca in sistemul lor figuram deja deconectat din Mai 2015!!! Asta eu o aflam abia acum dupa 10 luni! Evident ca atunci in mai 2015 nu am primit nimic scris dar nici nu am fost deconectat real eu avand curent electric continuu pana la deconectarea tot fara preaviz din martie 2016. Cand de 4 luni eu nu mai am datorii!!! Mi se cer doua taxe suplimentare pentru o reconectare dar dupa o deconectare abuziva facuta intr-un moment in care eu nu aveam datorii. Deconectarea din mai 2015 nu poate fi reala desi figureaza la ei in sistem dar cum sa dovedesc asta? La acest comportament grosolan se mai adauga si insinuarea unei cucoane de la Serviciul Clienti cum ca din mai 2015 eu m-am conectat probabil singur. In ce tara traim?! Cum pot sa ma apar in fata acestei deconectari abuzive din martie 2016? Sa platesc acele sume doar pentru ca nu am un alt furnizor si risc sa raman fara caldura si lumina luni intregi? Simt ca sunt bani furati de EON pur si simplu!
Si din nou CEZ vânzare lovește! Pentru un capac de la nișă, care e asa din 2016 , cei de la Cez au decis :"am fost la ei și am vorbit, am per total 81 de milioane de plata și dacă nu plătesc îmi fac dosar penal și îmi pătează cazierul", cu toate ca operatorii lor mergeau regulat sa citeasca contuarul si s-a facut sesizarea pentru schimbarea capacului. Ăștia merg la intimidare?? Chiar in Romania nu mai exista legi??

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Clauză abuzivă în contractul cu electrica s.a., care nu concordă cu legislaţia din domeniul energiei electrice. zxc1 zxc1 Am găsit o clauză abuzivă în contractul cu Electrica S.A., care nu concordă cu legislaţia din domeniul Energiei Electrice, dar încalcă şi Legea ... (vezi toată discuția)
Dacă sunt neclarităţi într-un proces, ce au prioritate, articolele de legi sau articolele dintr-un contract ? zxc1 zxc1 ÎNTREBAREA MEA ESTE: [b]În cazul unui proces, ce are întâietate în judecarea unei speţe - contractul cu firme de tipul Electrica S.A., sau legile şi ... (vezi toată discuția)
Deconectare abuziva eon snake69fast snake69fast Buna ziua. Pe parcursul anului trecut (2015) am avut diverse probleme financiare si astfel am intarziat inclusiv cu plata facturilor de utilitati cum ar fi ... (vezi toată discuția)