Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 652 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Recalificările fiscale - riscuri pentru companii. Lectori: EY România. Marți, 19 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Dacă sunt neclarităţi într-un proces, ce au ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Dacă sunt neclarităţi într-un proces, ce au prioritate, articolele de legi sau articolele dintr-un contract ?

ÎNTREBAREA MEA ESTE: În cazul unui proces, ce are întâietate în judecarea unei speţe - contractul cu firme de tipul Electrica S.A., sau legile şi ordinele Autorităţii care reglementează acel domeniu ?
Eu zic că ar trebui să primeze legile şi reglementările existente în Monitorul Oficial în faţa unui contract cu firme de tipul Electrica S.A. - aşa ar fi logic şi normal, mai ales că se ştie că legile din domeniul Protecţiei Consumatorilor dau câştig de cauză clientului dacă sunt neclarităţi într-un contract cu profesioniştii, faţă de legile din domeniul respectiv.
MAI ÎNTREB CEVA: Ce se poate face dacă sunt neclarităţi în cazul unor reglementări ? Cine are dreptate, cel care invocă o lege sau cel care invocă un contract ? Legea ar trebui să "bată" contractul.
*** ACUM VOI DETALIA, PENTRU A SE ÎNŢELEGE MAI BINE CAZUL, CARE POATE FI UTIL TUTUROR CELOR CARE AU PĂŢIT SAU VOR PĂŢI ACESTE ABUZURI DIN PARTEA UNOR FIRME CE DEŢIN MONOPOL ÎN PROVINCIE, GEN ELECTRICA S.A. SAU G.D.F. SUEZ.
Am un caz incredibil, cu o bătrână de 82 de ani care a fost debranşată pentru neplata unei facturi către Electrica S.A. de 47 lei. Plata era facturii era programată de bătrână să fie achitată exact în ziua în care au fost cei de la Electrica s-o debranşeze, aceştia făcând-o hoţeşte, în lipsa bătrânei care era plecată să achite acea factură pentru care primise Preaviz. PRECIZEZ CĂ NU ŞTIA DATA EXACTĂ CÂND AR FI PUTUT FI DEBRANŞATĂ ... PENTRU O SUMĂ DE CÂTEVA ZECI DE LEI, CEI DE LA ELECTRICA ABUZÂND ÎN MOD ABERANT DE FAPTUL CĂ SUNT MONOPOLIŞTI ÎN PROVINCIE, "CERŞIND" ACELE CIUDATE TAXE DE DECONECTARE-RECONECTARE DE ... 220 LEI, CU CARE ŞANTAJEAZĂ ORICE CLIENT CARE NU PLĂTEŞTE LA TIMP - am un caz relevant cu un Administrator de Asociaţie de Proprietari, căruia Electrica S.A. i-a debranşat o scară de bloc pentru neplata "uriaşei" sume de ... 0,4 lei (!!!???), cu toate că am văzut factura pe care scria clar: Sold Precedent = minus 230 lei, adică omul plătise în avans o sumă foarte mare ce era deja în contul Electrica S.A. !
Să revin la cazul bătrânei. Pe lângă faptul că i s-au încălcat foarte multe drepturi de către şefii Electrica S.A. (cel puţin faptul că datorită vârstei de 82 de ani şi că are minim 9 boli destul de grave, era şi este Client Vulnerabil, conform art. din Legea fiind interzisă debranşarea acestor tipuri de clienţi), şi mai grav e faptul că a achitat în acea zi factura restantă, iar acele aberante taxe de debranşare-rebranşare de 220 lei cerute abuziv de Electrica pot fi considerate ca şi Şantaj conform Art.207 din Noul Cod Penal, pentru că sunt puse ca şi condiţii pentru a fi rebranşată acea bătrână care e deposedată de acel vital curent electric de acum ... 4 luni (!!!). Studiind atent Codul Penal, această debranşare fără temei legal (repet, am multe articole din legile energiei electrice încălcate de cei de la Electrica), făcută şi în lipsa clientului (puteau măcar să întrebe vecinii să vadă dacă nu locuieşte o persoană vârstnică, care are nevoie stringentă de energie electrică, fiind şi bolnavă de minim 9 boli grave, ceea ce le cam interzicea debranşarea !) se poate considera şi Înşelăciune (Art.244 N.C.P.), chiar şi Furt (Art.228 N.C.P.). Apropo de FURT, ce scrie în Noul Cod Penal e valabil şi în cazul bătrânei de 82 de ani: ✪ Art. 228 - FURTUL. (1) „Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte (...) cu amendă. (2) FAPTA CONSTITUIE FURT ŞI DACĂ BUNUL APARŢINE ÎN ÎNTREGIME SAU ÎN PARTE FĂPTUITORULUI, DAR ÎN MOMENTUL SĂVÂRŞIRII ACEL BUN SE GĂSEA ÎN POSESIA SAU DETENŢIA LEGITIMĂ A ALTEI PERSOANE. (3) SE CONSIDERĂ BUNURI MOBILE ŞI ENERGIA ELECTRICĂ (...) ŞI ORICE ALT FEL DE ENERGIE CU VALOARE ECONOMICĂ.”
Legile şi Ordinele A.N.R.E. din domeniul Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale sunt extrem de clare în acest sens ... citez articole din acestea, pentru a fi mai explicit:
☛ "Ordinul A.N.R.E. nr.64 din 14.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali".
Art. 56. (1) Un client casnic e înregistrat client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: b) la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate (în vârstă) care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare. NOTĂ: VÂRSTA E DE-AJUNS ÎN ACEST CAZ !
Art. 58. Tipurile de facilităţi specifice, asigurate fiecărei categorii de clienţi vulnerabili, sunt următoarele: b) pentru clienţii vulnerabili pe motiv de sănătate/vârstă, O.R. ia următoarele măsuri: (i) reduce la minim întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare ... ; (ii) rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate dintr-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie; (iii) ASIGURĂ O SURSĂ SUPLIMENTARĂ LA LOCUL DE CONSUM AL UNUI CLIENT VULNERABIL a cărei viaţă e condiţionată de un aparat medical alimentat cu energie electrică;
☛ Legea nr.123 din 10.07.2012 (Legea energiei electrice şi a gazelor naturale)
Art. 64. PROTECŢIA CLIENŢILOR VULNERABILI. (1) Clienţii vulnerabili beneficiază de facilităţi privind asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice şi de acces la reţea. (3) ESTE INTERZISĂ DECONECTAREA DE LA REŢEAUA ELECTRICĂ A CLIENŢILOR VULNERABILI, CHIAR ŞI ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ DE ENERGIE.
Art. 93. CONTRAVENŢII. (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
8. refuzul nejustificat de a acorda acces oricărui solicitant la reţele de interes public;
9. furnizarea de către operatorul de distribuţie sau operatorul de transport şi de sistem a unor informaţii incomplete ori eronate necesare pentru accesul la reţea; NOTĂ: Electrica nu a informat că e interzisă debranşarea bătrânei !
☛ 10. ne-asigurarea de către operatorul de distribuţie a unui tratament ne-discriminatoriu între utilizatorii reţelei electrice;
11. întârzierea nejustificată în racordarea/alimentarea cu energie electrică a clienţilor sau în re-alimentarea acestora după întrerupere, ca şi propunerea unor soluţii de racordare, altele decât cele optime d.p.d.v. tehnic şi cu costuri minime;
☛ 14. SISTAREA NEJUSTIFICATĂ A ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A CLIENŢILOR; ☚
☛ 15. NERESPECTAREA PREVEDERILOR STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum ŞI LA SERVICIUL UNIVERSAL DIN SECTORUL ENERGIEI ELECTRICE;
16. nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de A.N.R.E.;
☛ 20. nerespectarea de către Furnizorul de Ultimă Instanţă a obligaţiei de a asigura serviciul universal clienţilor. (NOTĂ: UN CLIENT VÂRSTNIC NU TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ NICIO SURSĂ DE CURENT ELECTRIC !)
DEJA SUNT CLARE ARTICOLELE DE LEGI ÎNCĂLCATE DE CEI DE LA ELECTRICA, DAR VREAU SĂ ÎNTREB CEVA IMPORTANT PE CEI CARE AU EXPERIENŢĂ ÎN DOMENIUL JURIDIC.

Şefii de la Electrica S.A. se bazează în procesul intentat lor pe faptul că în Contractul-Cadru al Electrica S.A. ar fi un articol găsit în Anexa 2 la contract:
Art.7. Întreruperea alimentării cu energie electrică. 7.1. Operatorul de distribuţie deconectează un loc de consum al utilizatorului după transmiterea unui preaviz, în următoarele cazuri:
c) neplata contravalorii serviciului de distribuţie în termen de 50 de zile de la data scadenţei facturii, în situaţia în care utilizatorul este client final casnic, RELUAREA ALIMENTĂRII FĂCÂNDU-SE ÎN TERMEN DE CEL MULT 2 ZILE LUCRĂTOARE DE LA ACHITAREA FACTURII, A PENALITĂŢILOR DATORATE ŞI A CHELTUIELILOR OCAZIONATE DE DECONECTAREA/RECONECTAREA LOCULUI DE CONSUM;
7.3. În situaţiile prevăzute la pct. 7.1, operatorul de distribuţie are obligaţia să asigure utilizatorului condiţii pentru eliminarea cauzei ce a determinat transmiterea preavizului, astfel încât să se evite deconectarea instalaţiilor utilizatorului. (NOTĂ: Nu s-a respectat acest articol)

Tot acolo găsim şi ceva care n-a respectat Furnizorul sau Operatorul de Reţea:
Art.5. Despăgubiri şi compensaţii. 5.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de Performanţă, operatorul de distribuţie plăteşte utilizatorului o compensaţie, conform prevederilor Standardului de Performanţă. 5.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de Performanţă, precum şi produse ca urmare a întreruperilor datorate unor erori în operarea reţelelor electrice ale operatorului de distribuţie. Despăgubirea se calculează la nivelul prejudiciului suferit.

ÎNTREBAREA MEA ESTE (scuze că o repet): În cazul unui proces, ce are întâietate în judecarea unei speţe - contractul cu firme de tipul Electrica S.A., sau legile şi ordinele Autorităţii care reglementează acel domeniu ?
Eu zic că ar trebui să primeze legile şi reglementările existente în Monitorul Oficial în faţa contractului cu firme de tipul Electrica S.A. - aşa ar fi logic şi normal, mai ales că se ştie că legile din domeniul Protecţiei Consumatorilor dau câştig de cauză clientului dacă sunt neclarităţi într-un contract cu profesioniştii, faţă de legile din domeniul respectiv.
MAI ÎNTREB CEVA: Ce se poate face dacă sunt neclarităţi în cazul unor reglementări ? Cine are dreptate, cel care invocă o lege sau cel care invocă un contract ?

*** Voi clarifica totul prin următoarele reglementări din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale, multe încălcate grav de Electrica S.A., care e pasibilă de amenzi mari şi de daune considerabile pentru aceste abuzuri de a lăsa fără vreo sursă de curent o bătrână de 82 de ani, bolnavă de minim 9 boli grave !
Ordinul nr. 90/17.06.2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. [ link extern ]
ART. 16 (1) Dacă se constată o eroare de măsurare a energiei electrice, operatorul de distribuţie recalculează energia electrică distribuită conform reglementărilor. NOTĂ: În Apr. 2015 i s-a citit eronat contorul electric, pentru care, culmea, s-a cerut preaviz (şi-au cerut scuze pentru eroare, dar tot au debranşat-o) !
✸ ANEXA 2 la contract. Condiţii generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. ✸
1. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI DE DISTRIBUŢIE. Operatorul de distribuţie are ca obligaţii: a) să asigure indicatorii de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică (...) conform prevederilor Standardului de Performanţă pentru Serviciul de Distribuţie a Energiei Electrice; f) să depună toate eforturile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru a le programa la date şi ore care afectează cât mai puţin utilizatorul; m) să verifice în cel mai scurt timp sesizările utilizatorului şi să răspundă în termen legal tuturor solicitărilor, reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform reglementărilor; n) să asigure puterea minimă tehnologică în regim de limitare (restricţii); o) să execute deconectarea/reconectarea instalaţiilor utilizatorului conform solicitării furnizorului; în acest caz, ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU DECONECTARE REVINE FURNIZORULUI; p) SĂ ACHITE COMPENSAŢII SAU DESPĂGUBIRI UTILIZATORULUI, CONFORM REGLEMENTĂRILOR. s) SĂ ADOPTE MĂSURILE PREVĂZUTE DE REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE, PENTRU CLIENŢII VULNERABILI DIN MOTIVE DE SĂNĂTATE SAU VÂRSTĂ.
4. DREPTURILE UTILIZATORULUI. f) să primească, la cerere, despăgubiri pentru daunele provocate din vina Operatorului de Distribuţie, inclusiv ca urmare a nerespectării indicatorilor de calitate stabiliţi în Standardul de Performanţă; g) să-i fie plătite compensaţii băneşti în condiţiile prevăzute de Standardul de Performanţă;
5. DESPĂGUBIRI ŞI COMPENSAŢII
5.1. Pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a termenelor impuse de Standardul de Performanţă, operatorul de distribuţie plăteşte utilizatorului o COMPENSAŢIE, conform prevederilor Standardului de Performanţă.
5.2. Utilizatorul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale produse ca urmare a nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanţă privind continuitatea alimentării cu energie electrică şi calitatea tehnică a energiei electrice distribuite, stabiliţi în Standardul de Performanţă.

*** Pentru a fi mai explicit, citez din legile şi Ordinele A.N.R.E., care trebuie aplicate OBLIGATORIU de către Electrica S.A. [aceasta intră în categoria Furnizorilor de Ultimă Instanţă (F.U.I.)], astfel având interdicţia de a lăsa un client (mai ales vulnerabil precum este bătrâna de 82 de ani) fără vreo sursă de curent, şi asta timp de peste 4 luni, iarna, lăsând-o pe bătrână mai rău ca-n Evul Mediu, fără lumină, cu Centrala Termică, frigiderul, aspiratorul, fierul de călcat electro-casnicele, un aparat medical pe bază de curent electric, etc., toate pe post de bibelouri:
Ordinul A.N.R.E. 118/2015 - aprobarea Standardului de Performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. (NOTĂ: E REGLEMENTAREA CEA MAI CLARĂ PENTRU A DEMONSTRA ABUZUL ŞI ILEGALITĂŢILE ŞEFILOR ELECTRICA S.A. DIN ORAŞ !)
RELUAREA FURNIZĂRII DUPĂ ÎNTRERUPEREA PENTRU NEPLATĂ.
Art. 9. (1) În cazul locurilor de consum deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică de către O.R., la cererea Furnizorului, pentru neplata contravalorii facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei electrice, FURNIZORUL ARE OBLIGAŢIA SĂ COMUNICE O.R. SOLICITAREA DE RECONECTARE A LOCULUI DE CONSUM, DUPĂ CONFIRMAREA ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE C.F. A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ CĂTRE FURNIZOR. (NOTĂ: ... de plată a facturilor ! Mai clar de-atât, nu este.)
(2) Transmiterea de către furnizor a confirmării îndeplinirii obligaţiilor de plată de către C.F. deconectat pentru neplata facturii precizate la alin. (1) se face printr-un procedeu convenit cu O.R., care să asigure verificarea respectării de către furnizor a termenului de transmitere stabilit la alin. (3) lit. a). NOTĂ: facturile sunt plătite, dar curentul nu există nici după 4 luni !
(3) Indicatorii de performanţă generali sunt: a) numărul de locuri de consum transmise O.R. pentru RECONECTARE DUPĂ PLATA CONTRAVALORII FACTURII AFERENTE ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE, pentru care furnizorul a comunicat O.R. solicitarea de reconectare ÎN MAXIM 4 ORE de la confirmarea îndeplinirii de către C.F. a obligaţiilor de plată; b) numărul de locuri de consum transmise O.R. pentru reconectare după plata facturii aferente activităţii de furnizare, pentru care furnizorul a comunicat O.R. solicitarea de reconectare în mai mult de 4 ore de la confirmarea plăţii de către C.F.
(4) Indicatorul de performanţă garantat e timpul de comunicare către O.R. a solicitării de reluare a furnizării, definit ca numărul de ore dintre momentul în care furnizorul înregistrează confirmarea îndeplinirii obligaţiilor de plată ale C.F. deconectat şi momentul în care furnizorul comunică O.R. solicitarea de reconectare la reţea a locului de consum respectiv. ACEST TERMEN NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 4 ORE ! NOTĂ: Electrica încalcă grav art. 9 !
(5) DACĂ FURNIZORUL DEPĂŞEŞTE TERMENUL PREVĂZUT LA ALIN. (3), PLĂTEŞTE C.F. O COMPENSAŢIE DE 100 LEI, LA CARE SE ADAUGĂ 50 LEI DUPĂ FIECARE INTERVAL DE 24 ORE DE ÎNTÂRZIERE PESTE ACEST TERMEN. (NOTĂ: ĂSTA-I ARTICOLUL-BOMBĂ - CALCULAŢI CÂT AR TREBUI SĂ PLĂTEASCĂ ELECTRICA S.A. PENTRU 125 DE ZILE DE NE-REBRANŞARE LA SURSA DE CURENT A BĂTRÂNEI, PÂNĂ AZI !)
(6) Indicatorii statistici sunt: a) numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii prevăzute la alin.(1); b) numărul de compensaţii plătite C.F. în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă; c) numărul de încălcări ale timpului de comunicare către O.R. a solicitării C.F. de reluare a furnizării energiei electrice.
Art. 22. Pentru orice indicator de performanţă general, A.N.R.E. poate stabili, printr-o reglementare, un nivel minim de calitate, denumit nivel general, care reprezintă nivelul de calitate a activităţii furnizorului pe care C.F. se pot aştepta să îl primească. Nivelul general e definit ca valoare medie sau ca procentaj de cazuri în care nivelul stabilit trebuie realizat. NOTĂ: De aceea, se vor cere daune materiale şi morale !
* Prin Standardul de Performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice s-a stabilit OBLIGAŢIA operatorilor de distribuţie de a oferi consumatorilor vulnerabili cu probleme de sănătate, facilităţile: număr telefon de urgenţă, înregistrarea ca instalaţie care necesită atenţie specială din motive umanitare şi ... EVITAREA DECONECTĂRII !
Ce scrie pe orice factură G.D.F. Suez: „În cazul neachitării FACTURILOR, G.D.F. Suez poate întrerupe furnizarea gazelor naturale (...) Reluarea furnizării gazelor se va face în maxim 24 de ore, dacă: achitaţi obligaţiile de plată scadente şi faceţi dovada plăţii debitului. Reconectarea va fi efectuată de către reprezentanţii operatorului de sistem.”
Alin.(3): În maxim 24 de ore de la data la care suma reprezentând OBLIGAŢIILE DE PLATĂ SCADENTE e plătită la casieria furnizorului, sau de la momentul la care consumatorul face dovada plăţii, FURNIZORUL E OBLIGAT SĂ REIA FURNIZAREA.
NOTĂ: DE CE ELECTRICA NU RESPECTĂ ACEASTĂ OBLIGAŢIE DE RECONECTARE ÎN MAXIM 48 DE ORE DUPĂ ACHITARE ? „Obligaţiile de plată scadente” înseamnă facturile neplătite care au fost motivul debranşării - bătrâna plătise toate restanţele chiar în ziua debranşării, fără să ştie că vor veni în lipsa ei !
Ordinul A.N.R.E. nr. 64/2014 pentru aprobarea „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali”. [ link extern ]
✤✤✤ ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ PENTRU NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE DE CLIENTUL FINAL.
☛ Art. 59. (4) Pentru neachitarea de către clientul final a facturilor emise de furnizor, conform prevederilor contractului de furnizare, se procedează după cum urmează: c) DACĂ CLIENTUL FINAL PLĂTEŞTE DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DIN PREAVIZ, FURNIZORUL E OBLIGAT SĂ COMUNICE ACEASTA O.R. CEL MAI TÂRZIU ÎN ZIUA LUCRĂTOARE URMĂTOARE ZILEI ÎN CARE PLATA FACTURII SE CONSIDERĂ CONFIRMATĂ, potrivit Art. 85;
Art. 61. (1) Preavizul de deconectare se transmite clientului final prin una din următoarele modalităţi: a) prin Curier sau prin Poştă, cu confirmare de primire. NOTĂ: n-au procedat aşa în cazul multora, care nu primesc unele facturi prin Poştă - nu e vinovat clientul !
Art. 62. RELUAREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ a locului de consum al clientului final după întreruperea acesteia SE FACE LA TERMENUL PREVĂZUT ÎN STANDARDUL DE PERFORMANŢĂ pentru serviciul de distribuţie. NOTĂ: ... CONFORM ORDINULUI A.N.R.E. NR. 118 DIN 17.07.2015 pentru "Aprobarea Standardului de Performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice", PE CARE CEI DE LA ELECTRICA SE FAC CĂ NU-L VĂD SAU NU-L CUNOSC: [ link extern ]
☛ Art. 117. (ARTICOL IMPORTANT !) (1) Calitatea serviciilor aferente alimentării cu energie electrică este analizată având în vedere următoarele aspecte: continuitatea alimentării, calitatea tensiunii şi calitatea comercială a serviciului.
(2) Continuitatea alimentării se referă la duratele şi frecvenţa întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.
(4) Calitatea comercială a serviciului se referă la modul în care prestatorul serviciului răspunde unor necesităţi ale clientului final legate de serviciul respectiv, cum ar fi: TIMPUL ÎN CARE RĂSPUNDE LA CONTESTAŢII PRIVIND FACTURAREA SAU LA ALTE PETIŢII, TIMPUL ÎN CARE RECONECTEAZĂ LOCUL DE CONSUM DUPĂ PLATA DATORIILOR RESTANTE, (...) timpul mediu de aşteptare la ghişeul prestatorului, etc. NOTĂ: Aliniatul (4) e încălcat clar !
Art. 122. Clientul final are dreptul să primească despăgubiri de la furnizor dacă O.R. îi întrerupe alimentarea cu energie electrică la solicitarea nejustificată a furnizorului. * NOTĂ: Este Client Vulnerabil ➤ Debranşare Abuzivă !
☛ Art. 8. (1) Furnizorii de ultimă instanţă (F.U.I.) precum Electrica S.A. sunt desemnaţi de A.N.R.E. în conformitate cu reglementările aplicabile şi au obligaţia să asigure furnizarea energiei electrice: a) în regim de serviciu universal: (iv) clienţilor casnici care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciul universal şi care au rămas fără furnizor de energie electrică din motive neimputabile lor; (3) ÎN CAZUL CLIENŢILOR DECONECTAŢI PENTRU NEPLATĂ, menţionaţi la alin.(1), F.U.I. ARE OBLIGAŢIA DE A PRESTA SERVICIUL DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE NUMAI DUPĂ CE ACEŞTIA FAC DOVADA ACHITĂRII LA ZI, CĂTRE FOSTUL FURNIZOR, A DEBITELOR AFERENTE CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ REALIZAT PÂNĂ LA DATA DECONECTĂRII (Legea nu condiţionează plata altor taxe pentru a fi branşat la curent !). Pentru aceşti clienţi finali, F.U.I. poate solicita constituirea, în favoarea sa, a unei garanţii financiare stabilite conform procedurii aprobate de A.N.R.E. NOTĂ: Electrica n-a informat-o că fiind F.U.I. trebuia s-o re-branşeze la sursa de curent electric. Abuzul se va proba în Instanţă !
Art. 88. (1) F.U.I. are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali care au dreptul de a beneficia de serviciul universal puncte de contact pentru informarea cu privire la contractele-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de A.N.R.E. pentru F.U.I., la drepturile lor, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor.
Legea nr. 123/2012 defineşte serviciul universal ca fiind „Serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii".
☛ De citit şi noile legi din domeniu, ce au legătură cu abuzurile şefilor Electrica: Ordinul nr. 17 din 18.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către F.U.I. a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (Art. 4, alin. 2, 3 şi mai ales alin. 4) - www.cez.ro/edee/content/file-other/rumunsko/cez/cezv/legislatie/legi-reglementari-in-vigoare/legislatie/ordin-17-18-03-2015.pdf
Ordinul A.N.R.E. nr. 88/2015: [ link extern ]
☛ Electrica S.A. trebuie să respecte şi „Ordinul A.N.R.E. nr. 16/2015 pentru aprobarea procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze de soluţionare a plângerilor clienţilor finali” - [ link extern ]
De văzut mai ales Art.2, al.(2), Art.3, etc. Alte legi din domeniul Energiei găsiţi chiar pe site-ul Electrica, firma acuzată: [ link extern ]

Sper că se găseşte cineva să-mi clarifice aceste aspecte, mai ales dacă Electrica se va baza doar pe ce scrie în contractul-cadru, nu şi pe numeroasele articole de legi din domeniul energiei electrice şi a gazelor !
Sigur avocatul lor va pune pe primul plan contractul (care spune că trebuie să achiţi şi facturile şi taxele de re(de)-branşare de 220 lei pentru a fi re-branşat la vitala sursă de curent electric), ocolind legislaţia obligatorie pentru firmele care activează în domeniul energiei electrice - e singurul lor motiv de apărare, dar, zic eu, foarte neconcludent, foarte "subţire" în faţa a enorm de multe articole încălcate de aceşti monopolişti de la Electrica S.A. care pentru nişte taxe aberante neplătite de o bătrână de 82 de ani şi bolnavă grav, o ţin tocmai în această iarnă geroasă, pe întuneric şi în frig !
Vai de viaţa lor dacă se va îmbolnăvi şi mai rău de cât este - ăştia pot fi acuzaţi şi de crimă cu premeditare, pentru că se poate zice că au folosit-o ca pe un cobai, să vadă cât rezistă fără curent electric !
* Acum dau câteva adrese unde se pot vedea nereguli ale celor din domeniul Energiei Electrice şi a Gazelor Naturale:
➤ C.E. trimite România în faţa Curţii Europene de Justiţie pentru legislaţia din energie. Sunt vizate prevederi care ţin de protecţia consumatorilor - [ link extern ]
➤ Directiva 2009/72/CE a Parlamentului şi a C.E. din 13.07.2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice - [ link extern ]
➤ C.E. a acţionat în judecată România pentru ne-definirea consumatorilor vulnerabili - [ link extern ]
* Abuz G.D.F. SUEZ (deconectare) www.avocatnet.ro/content/for...
* [ link extern ]
* Ce-am plătit fără să văd în factura de energie electrică ? - [ link extern ]
Ultima modificare: Vineri, 8 Ianuarie 2016
zxc1, utilizator
Cel mai recent răspuns: zxc1 , utilizator 16:15, 14 Februarie 2016
Chiar nimeni nu poate da un răspuns cât de cât avizat la întrebarea mea: În cazul unui proces, ce are întâietate în judecarea unei speţe - contractul cu firme de tipul Electrica S.A., sau legile şi ordinele Autorităţii care reglementează acel domeniu ?
Cine are dreptate la proces dacă în contract se specifică ceva (exemplul cu obligaţia plăţii Taxei de debranşare-rebranşare de 220 lei, ca şi condiţie a rebranşării la sursa de curent), şi în mai multe articole de legi se contrazice ceea ce scrie în contract, precum că dacă ai plătit facturile restante chiar şi după Debranşare, în maxim 48 de ore vei fi reconectat ?!
Nu cumva există principiul în Justiţie - Legea "bate" contractul ?
☛ Mai e ceva important la care nu s-au gândit mulţi. Cei de la Electrica au pus condiţia (eu zic că au şantajat) clientei în vârstă de 82 de ani şi bolnavă de 11 boli, ca pentru a fi reconectată, să plătească forţat cei 220 lei, ce reprezintă Taxele de Debranşare şi Rebranşare, altfel rămânând fără curent electric (mai grav, timp de 5 luni) !
Să gândim logic ... ei au cerut şi Taxa de Rebranşare, dar au făcut-o anticipat, pentru un Serviciu care va avea loc ulterior !
Să zicem că Electrica S.A. a cerut legal Taxa de Debranşare (am demonstrat că n-a fost legală Debranşarea bătrânei) de - atenţie ! - 110 lei !
Dar cum au tupeul să "cerşească" şi ceilaţi 110 lei, pentru Serviciul de Rebranşare, odată ce nu s-a efectuat ? Plăteşti cumva în avans un serviciu către vreo firmă ?
Măcar dacă erau deştepţi şi cereau doar Taxa de Debranşare ca şi condiţie a Rebranşării, dar chiar şi în lege nu se specifică ce fel de taxe se vor plăti şi în ce cuantum.
Nu mai zic de faptul că din punct de vedere contabil, suma de 220 lei pentru debranşare-rebranşare nu pare viabilă, ştiind că angajatul Electrica S.A. care debranşează contorul, doar scoate câteva fire sau îl sigilează !
PENTRU OPERAŢIUNILE ASTEA BANALE, SĂ CERI LA DOUĂ VIZITE DE MAXIM 1/2 DE ORĂ, 220 LEI ?! Îi vom interpela, să ne demonstreze ce cheltuieli au avut ei de au costat 220 lei ... AU VENIT CUMVA CU LIMUZINA ?
Astfel, cred că Electrica S.A. încalcă serios Legea 193/2000 (art.1 - clauze din contract neclare, art. 4, 6, 16 + Anexa - art.1, b,c,g,h,i,j,k,r), dar şi Ordinul A.N.R.E.nr. 64/2014, art.8 alin. 1 şi 3, art.88 alin. 1, 6 şi 7, art.89, art.91, art.90 (dacă e cazul), plus Ordinul A.N.R.E.nr. 88/2015, Art.6.4., alin.(17) „Să pună la dispoziţia clientului informaţii cu privire la drepturile de care beneficiază, reglementările/actele normative aplicabile, căile de soluţionare a litigiilor/plângerilor.”
Din acelaşi Ordin A.N.R.E.nr. 88/2015, Electrica S.A. (Furnizor de Ultimă Instanţă) a încălcat şi alte articole aflate în Anexa 4: Art. 4.4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI - alin. 4, 6, 7, Art. 6.1. - alin. 1, 9, 12, Art. 6.4. OBLIGAŢIILE F.U.I. - alin. 2, 4, 9, 11, Art. 7 - alin. 4 şi 5, Art. 9 - alin. 1 şi 8
☛ VREAU SĂ ŞTIU DACĂ SUNT ŞANSE CA ÎN JUSTIŢIE SĂ-I FACEM PE CEI DE LA ELECTRICA S.A. SĂ PLĂTEASCĂ DAUNE MORALE ŞI MATERIALE, BAZÂNDU-NE PE TOATE ARTICOLELE DE LEGI EXPUSE AICI !
Mulţumesc anticipat !
Ultima modificare: Miercuri, 10 Februarie 2016
zxc1, utilizator
De principiu,contractele trebuie sa fie puse de acord cu legi,oug,ordine, etc.Daca clauzele contractuale contravin normelor legale in vigoare se poate actiona pe cale juridicaptr.clauze abuzive.
Deci, în principiu, dacă nu sunt în concordanţă textele din Ordinele A.N.R.E. cu acel contract pre-formulat (tipizat) semnat în 2005 (fără drept de negociere), ar trebui să ni se dea câştig de cauză, aşa cum am crezut eu. Electrica S.A. se bazează doar pe o clauză din contract care nu există în lege !
Trebuiesc cerute Daune morale şi materiale datorită celor 5 luni de "furt" de energie electrică din partea S.C. Electrica S.A. !
DAR NU ŞTIU CUM E MAI BINE, ÎN PENAL (E FĂCUTĂ DIN IANUARIE O PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA A DOUĂ INSTITUŢII), SAU ÎN CIVIL, UN NOU PROCES ?
Ultima modificare: Duminică, 14 Februarie 2016
zxc1, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Clauză abuzivă în contractul cu electrica s.a., care nu concordă cu legislaţia din domeniul energiei electrice. zxc1 zxc1 Am găsit o clauză abuzivă în contractul cu Electrica S.A., care nu concordă cu legislaţia din domeniul Energiei Electrice, dar încalcă şi Legea ... (vezi toată discuția)
Taxa deconectare/reconectare energie electrica Luena Luena Buna seara Ma confrunt cu următoarea problema: am fost debransata de la energia electrică fara o notificare sau preaviz, in prealabil. Acum, trebuie sa ... (vezi toată discuția)
Ce pot face dacă am făcut apel şi între timp o mare parte din speţă s-a rezolvat ? zxc1 zxc1 [b]Întrebarea mea principală este:[/b] [i]Dacă s-a făcut APEL împotriva anulării unei Cereri de Ordonanţă Preşedinţială (şi dacă această ... (vezi toată discuția)