avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 872 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... documente necesare eliberare pasaport simplu ...
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

documente necesare eliberare pasaport simplu electronic

Care sunt documentele necesare pentru elibererea de pasaport simplu electronic?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Geta Anghel , Avocat 22:27, 1 Februarie 2016
" DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:

a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele titularului, în original;
paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:
- documentele se depun personal, de către solicitanţi;
- în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitate de exerciţiu, cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie; în acest caz, cererea trebuie însoţită şi de hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 însoţită, după caz, de actul de desemnare a reprezentantului legal;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă).


b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

certificatul de naştere al minorului, în original;
document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există
în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
- procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
- procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
- hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
- actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
- act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

NOTĂ:

la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);
Declaraţiile şi procura specială autentificate de autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Declaraţiile şi procura specială sus-menţionate, precum şi actele de stare civilă ale străinilor şi ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Confederaţiei Elveţiene şi Spaţiului Economic European emise de autorităţile străine trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobată prin Legea nr. 52/2000 cu modificările ulterioare, se apostilează;
- documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
- extrasele eliberate de autorităţile străine potrivit Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat prin Legea nr. 65/2012, sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate;
- documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizeaza în condiţiile prevăzute la art. 1.092 din Codul de procedură civilă.

Hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

c) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de:
1. hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau
2. actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
3. hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, în original;
paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ:

documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);
declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente;
hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare..

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în strainătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.


TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:
- 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţară;
- 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

RIDICAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Paşaportul simplu electronic se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea ori, după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pentru care a optat solicitantul.
Paşaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de acesta/aceasta printr-o procură specială autentificată.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate de unde doreşte să ridice paşaportul.

Începând cu data de 23.06.2014, la cererea solicitanţiilor, paşapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reşedinţă. Opţiunea de livrare la domiciliu sau reşedinţă se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului simplu electronic. Costul acestei operaţiuni este de 6,43 lei (fără TVA), şi se achită la curier - C.N. Poşta Română S.A. - în momentul înmânării paşaportului simplu electronic. Dacă după minim 2 încercări nu se reuşeşte livrarea paşaportului către titular, documentul va fi returnat la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşaportelor simple al judeţului pe a cărei rază de competenţă se află adresa de livrare.
Nu vor putea opta pentru livrarea paşapoartelor simple electronice prin curier, persoanele care doresc păstrarea în uz, până la eliberarea noului document de călătorie, a paşaportului anterior valabil, persoanele care solicită ridicarea paşaportului simplu electronic prin împuternicit/reprezentant legal precum şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
Termenele de eliberare a paşapoartelor simple electronice se păstrează, indiferent de opţiunea solicitantului cu privire la modalitatea de livrare.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Doresc sami aduc copiii din romania in anglia dananagi dananagi buna.eu sint cu domiciliul in anglia.dar copiii mei sint in romania cu mama mea.cel mic are 8 ani si cel mare 16.am procuri de la tatal copiilor.dar mama mea ... (vezi toată discuția)
Acte necesare la consulat in vederea eliberarii unui pasaport simplu pentru minor AVRAMG AVRAMG ma intereseaza de este suficient numai pasapoartele parintilor ca dovada a identitatii in fata organelor consulare in vederea eliberarii unui nou pasaport ... (vezi toată discuția)
Pasaport fetitei mele. Remusfloryn Remusfloryn Buna ziua.as dori sa ma informeze si pe mine cineva.ce acte necesare sunt necesare pentru ai scoate pasaportu fetitei mele.la urgenta fata este doar pe numele ... (vezi toată discuția)