avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 426 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale Obligatie fiscala vs creanta fiscala vs taxa locala
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

Obligatie fiscala vs creanta fiscala vs taxa locala

Care este diferenta dintre obligatie fiscala, creanta fiscala si taxa locala?

Taxa locala este considerata obligatie sau creanta fiscala?

De exemplu taxa pentru eliberarea unui document (cazier judiciar, cazier auto, etc.) in ce categorie din cele enumerate mai se incadreaza?

Incasarea taxei ptr eliberarea cazierului poate fi conditionata de plata amenzilor?
Cel mai recent răspuns: ynocentta , utilizator 22:35, 30 Martie 2016
Art.1 din Codul de Procedura Fiscala:

"10. creanţă fiscală - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie;

11. creanţă fiscală principală - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege;

12. creanţă fiscală accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor sau majorărilor aferente unor creanţe fiscale principale, precum şi dreptul contribuabilului de a primi dobânzi, în condiţiile legii;
..............................................................................................................................
27. obligaţie fiscală - obligaţia de plată a oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând obligaţia fiscală principală şi obligaţia fiscală accesorie;

28. obligaţie fiscală principală - obligaţia de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, precum şi obligaţia organului fiscal de a restitui sumele încasate fără a fi datorate şi de a rambursa sumele cuvenite, în situaţiile şi condiţiile prevăzute de lege;

29. obligaţie fiscală accesorie - obligaţia de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităţilor sau a majorărilor, aferente unor obligaţii fiscale principale; "

Impozitele si taxele locale sunt definite de Codul Fiscal, la Titlul IX ( art.453-495)

1-
obligaţii fiscale, îndatoriri ale contribuabililor, expres instituite prin lege, precum: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate diferitelor componente ale sistemului bugetar; b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, taxele etc.; c) obligaţia de a plăti ori de a reţine şi plăti la termenele legale impozitele, taxele etc. datorate la buget; d) obligaţia de a plăti dobânzi şi penalităţi de întârziere, aferente impozitelor, taxelor etc. O.f. se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie sau prin alte moduri prevăzute de lege. Plătitorul o.f. este debitorul sau persoana care -în numele debitorului - are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi a plăti impozite, taxe, contribuţii, amenzi etc. către buget [v. şi creanţe fiscale; contribuabil].
2-
creanţe fiscale, drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal: a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri bugetare, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor etc., denumite c.f. principale; b) dreptul la perceperea majorărilor de întârziere, denumite c.f. accesorii [v. şi obligaţii fiscale]

Detalii: [ link extern ]

Detalii: [ link extern ] >
3-
taxă, sumă plătită, cu anticipaţie, de către persoanele fizice şi/sau juridice pentru actele sau serviciile îndeplinite/prestate - la cererea şi în folosul acestora - de către anumite organe de stat, instituţii publice ori alte persoane asimilate acestora. T. sunt de două feluri: a) taxe fiscale: acelea care se colectează în unele din componentele sistemului bugetar, vărsându-se, în majoritatea lor, în bugetele locale; şi b) taxe parafiscale: cele care se constituie ca venituri proprii, extrabugetare, la dispoziţia beneficiarilor anume desemnaţi prin lege [v. şi taxe judiciare de timbru; timbru judiciar]

Detalii: [ link extern ] >
Obligatiile fiscale sunt obligatiile impuse prin lege=obligatii fiscale aferente bunuri mobile sau imobile,
Taxele locale sunt obligatiile impuse de catre autoritatea publica locala prin HCML=taxa habitat,taxa parcare auto,etc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prescriptia creantei bugetare atrage si prescriptia majorarilor de intarziere? mariusstoican mariusstoican Am o datorie la bugetul local reprezentand neachitarea impozitului pe teren pe o perioada de 8 ani. Din calculele facute de mine rezulta ca datoria bugetara pe ... (vezi toată discuția)
Ajutor lunar pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece LEONTEFLORENTINA LEONTEFLORENTINA Buna ziua, va rog sa-mi spuneti daca la RECUPERAREA DE CATRE PRIMARII A SUMEI ACORDATA PENTRU ajutor pentru încălzirea locuinţei pe perioada ... (vezi toată discuția)
Penalitati la penalitati pentru obligatiile fiscale marianazarie marianazarie Buna ziua. Daca am achitat valoarea obligatiilor fiscale si am ramas doar cu penalitatile sau dobanzile sau majorarile(cum s-or mai numi ele) la acestea se ... (vezi toată discuția)