avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 539 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Probleme juridice în afaceri - ... sediul frimei
Discuție deschisă în Probleme juridice în afaceri - contracte între profesionişti

sediul frimei

daca o firma are probleme cu privire la incapacitatea de plata a diferitelor taxe se poate ingradi dreptul asupra sediului firmei de catre autoritati in vederea valorificarii acestuia pt plata restantelor?
va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Dan Cozma , Consilier juridic 14:19, 10 August 2009
Pt. aceasta ar trebui ca sediul firmei sa fie in proprietatea unitatii respective.
Daca firma respectiva are active, printre care si sediul firmei in proprietatea ei, iar aceasta este datoare statului, creditorii pot introduce o actiune in instanta pentru obtinerea unui titlu executoriu daca nu detin un asemenea titlu, apoi pot solicita instantei admiterea unei cereri de sechestru asiguratoriu asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului pana la plata datoriilor. Daca, dupa inscrierea sechestrului, firma nu achita datoriile, creditorii pot trece la executarea silita a debitorului. ;)
Art .141 (1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(11) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii.

(2) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.
Art. 142

Reguli privind executarea silită

(1) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

(11) Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine:

a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit;

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit;

c) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;

d) ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158;

e) maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit;

f) produse finite.
(5) Executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a majorărilor de întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

(6) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului. Cod procedura fiscala

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Executare silita creante fiscale buget local feriha feriha care sunt pasii pe care terebuie sa-i urmeze autoritatea publica pentru a recupera creantele fiscale de la debitori, pana la infiintarea popririi?Ce acte ... (vezi toată discuția)
Cum pot determina finantele publice sa execute o institurie conform art.142 pct.1indice 1 lit a din codul de proc fiscala? razvan79vl razvan79vl Buna ziua! Va rog frumos sa ma ajutati intrucat sunt in pana de idei si de timp(mai am cateva zile sa pot actiona). Speta: in 2006 institutia la care lucrez ... (vezi toată discuția)
Control finante anna_10 anna_10 ce inseamna conro, de fond , ce implica el? ce acte trebuiesc puse la dispozitia celor de la control? pot verifica si ceea ce tine de salarii ? multumesc ... (vezi toată discuția)