avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 907 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Competenta de solutionare
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Competenta de solutionare

Buna ziua, as avea o rugaminte, daca ma poate sfatui cineva: Am solicitat in scris Casei sectoriale de pensii a MAI sa-mi recalculeze pensia, in sensul de a-mi adauga inca 3 ani vechime (scoala de ucenicie - Decizia ICCJ 18/2015), insa mi-a raspuns ca nu poate sa-mi ia in considerare deoarece nu am acel contract de ucenicie (l-am distrus, crezand ca nu mai am nevoie de el). Nu s-a emis alta decizie, doar o adresa cu raspunsul. Acuma vreau sa ma adresez instantei si sa dovedesc cu alte probe - inscrisuri, martori - ca am urmat cursurile scolii de ucenicie si nu stiu carei instante trebuie sa ma adresez: judecatoriei de la domiciliul meu sau tribunalului. Poate sa-mi spuina cineva si baza legala ? Multumesc mult daca ma poate ajuta cineva si va doresc un weekend frumos :)
Cel mai recent răspuns: Pilu , utilizator 23:47, 3 Iunie 2016
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Instanta competenta material este tribunalul, iar teritorial, cf. art.154 alin 1., tribunalul de la domiciliul reclamantului, adica al dvs.Cap. VIII

Jurisdicţia asigurărilor sociale

Art. 149 - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.

(3) Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul CNPP.

(4) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

Art. 150 - (1) Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.

(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.

(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.

Art. 151 - (1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare.

(2)*) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârile prevăzute la art. 150 alin. (3) care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2) sunt definitive.

_____________

*) Prin D.C.C. nr. 956/2012, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art. 151 alin. (2) sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nesoluţionarea contestaţiilor şi necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii nu împiedică accesul la justiţie.


Art. 152 - Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

Art. 153 - Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:

a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;

b) modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;

c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;

d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de pensie;

e) deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;

f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;

g) modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;

h) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţie încheiate în baza prezentei legi;

i) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;

j) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.

Art. 154 - (1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.

(2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Art. 155 - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face numai apel la curtea de apel competentă.

(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor neatacate cu apel în termen sunt definitive.

Art. 156 - Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 157 - Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.
Multumesc frumos, Edina :) :kissing:

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contestatie decizia pensionare NiculaeB NiculaeB din 18 ani grupa ll mi se ia in calcul doar 12, pe motiv ca in perioada cand am fost sef de compartiment ctc , AQ nu beneficiez de grupa ll.Mentionez ca in CM ... (vezi toată discuția)
Pensie de urmaș cauze medicale primariabaneasa primariabaneasa Buna ziua! În cazul în care decesul a survenit unei boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor militare în conformitate ... (vezi toată discuția)
Judecatorie sau tribunal sectie civila? OLGAS OLGAS Buna ziua! Va rog frumos sa-mi spuneti unde pot ataca hotararea Comisiei Centrale de Contestatii. La judecatorie sau la tribunal sectia civila? Multumesc ... (vezi toată discuția)