avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 377 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Cladire de patrimoniu
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Cladire de patrimoniu

Am o ruda care locuieste intr-un apartament (si e proprietar al acelui apartament) dintr-o cladire de patrimoniu si in ultima vreme se confrunta cu o problema: tigla de pe acoperis a inceput sa cada si sa distruga masinile parcate in zona (chiar ei i s-a intamplat de doua ori intr-o saptamana!), astfel ca proprietarii vor sa repare acoperisul si sa puna tigla noua. Carui for tutelar trebuie sa ceara aprobare pentru aceste reparatii la acest gen de cladire?
Multumesc anticipat.
Cel mai recent răspuns: terentetalharu , utilizator 15:40, 23 Iunie 2016
Legea nr 422 din 18 iunie 2001, modificata si republicata.,defineste,clasifica monumentele/
cladirile de patrimoniu
Interventie asupra unui monument istoric nu se poate face decat in baza unui aviz emis de Ministerul Culturii si Cultelor.
Autorizatia de construire, autorizatia de desfiintare, precum si autorizatiile referitoare la interventii sunt eliberate numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si cu celelalte avize, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Asa cum spune ynocentta asociația de proprietari trebuie sa ia toate avizele de mai sus pentru a nu risca amenda sau chiar închisoare.

Legea privind protejarea monumentelor istorice (Legea 422-200146)
Art. 10. - (1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi asupra
imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice modificare a
situaţiei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condiţiile
stabilite prin prezenta lege.
(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, profanarea, precum şi
degradarea monumentelor istorice sunt interzise şi se sancţionează
conform legii.
Art. 11. - (1) Evidenţa monumentelor istorice rezultă din procedura de
alcătuire a fişei fiecărui monument, în care sunt consemnate informaţiile
tehnice şi ştiinţifice, toate intervenţiile umane, precum şi modificările
naturale survenite în decursul timpului.
(2) Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument
istoric unui bun imobil conform art. 7.
Art. 22. - (1) Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe
baza şi cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii şi Cultelor;
fac excepţie intervenţiile determinate de forţă majoră, cu condiţia ca
modificările să fie reversibile.
(2) În sensul prezentei legi, intervenţiile ce se efectuează asupra
monumentelor istorice sunt:
a) toate lucrările de cercetare, construire, extindere, reparare,
consolidare, conservare, restaurare, amenajări peisagistice, precum şi
orice alte lucrări care modifică substanţa sau aspectul monumentelor
istorice, inclusiv reparaţiile curente, lucrările de întreţinere şi iluminarea
interioară şi exterioară de siguranţă şi decorativă;
b) executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
c) amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de
protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau
orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
d) schimbări ale destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările
temporare;
e) strămutarea monumentelor istorice;
f) amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe,
indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
(3) Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi
autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) sunt
eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii
şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 24. - (1) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele
decât cele de schimbare a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de
sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate al imobilului, se fac sub inspecţia
şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv ale direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu personal atestat şi agreat, în condiţiile legii.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor (Legea nr. 453-2001)

Art. 3. - Autorizaţia de construire se eliberează pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,
schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel,
precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la
art. 8 lit. f);
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent
de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând
monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite
potrivit legii;
(…)
Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în
zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de
protecţie, prevăzut în documentaţiile de urbanism, în planurile
urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va
proceda după cum urmează:
a) în ansamblurile de arhitectură, în rezervaţiile de arhitectură şi de
urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor şi grădinilor
monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum şi în
cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protecţie a monumentelor,
solicitantul va obţine avizul comun al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit
competenţelor specifice;
b) în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor monumente
istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii şi Cultelor se vor obţine
avizele specifice cerinţelor de calitate a construcţiilor, potrivit
prevederilor legale;

Art. 21. - (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte:
a) executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
(…)
(2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Ultima modificare: Joi, 23 Iunie 2016
terentetalharu, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Urbanism martzipan martzipan Buna ziua. Vreau sa-mi consolidez casa in care locuiesc care se afla la mai putin de 100m de un monument istoric. Se cheama ca se afla in zona de protectie a ... (vezi toată discuția)
Fatada cladire monument istoric UTILizatorUTIL UTILizatorUTIL Buna ziua, Am cateva intrebari legate de lucrarile de \"reinprospatare\" a fatadei unei cladiri istorice. In fapt, doresc sa inchiriez parterul unui imobil ... (vezi toată discuția)
Patrimoniu emanuelbezerita emanuelbezerita Am de facut o firida intr-o zona unde peretele era fragil intr-o cladire de patrimoniu.Plus mici reparatii.Peretele in care am facut firida e comun cu al unor ... (vezi toată discuția)