avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 971 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Protectie legala impotriva discriminarii la locul de ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Protectie legala impotriva discriminarii la locul de munca pe criterii de identitate de gen / orientare sexuala

Bună ziua,

Sunt o persoană transgender male-to-female și aș dori să știu în ce conditii pot divulga identitatea mea de gen angajatorului, dacă îmi trebuiesc documente gen diagnostic de la psihiatru, evaluare psihologică de la un psiholog al muncii și eventual și o scrisoare de intenție?

Știu că în România doar criteriile de sex, rasă, religie, nationalitate, orientare sexuală ș.a. sunt incluse în legea anti-discriminare și în Codul Muncii dar identitatea de gen și exprimarea identitătii de gen nu sunt enumerate.
Sunt țări străine unde "gender identity and expression" sunt listate în lungul șir de criterii pe baza cărora discriminarea este ilegală în respectivele țări.

În caz de discriminare pe criteriul identității de gen și exprimării identității de gen, care sunt legile ce mă pot apăra in România?

Mulțumesc.
Ultima modificare: Luni, 3 Octombrie 2016
kayra-nuray, utilizator
Cel mai recent răspuns: kayra-nuray , utilizator 14:44, 3 Octombrie 2016
1. Codul Muncii
art. 5
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.

2. OG 137/2000
art.2
(1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
(2) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.
(3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.
(4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale.
......

3. Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
art.4
Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiţii:
....
d^3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi;
....
i^1) prin stereotipuri de gen se înţelege sistemele organizate de credinţe şi opinii consensuale, percepţii şi prejudecăţi în legătură cu atribuţiile şi caracteristicile, precum şi rolurile pe care le au sau ar trebui să le îndeplinească femeile şi bărbaţii;
....
vă mulțumesc din suflet pentru răspuns :)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exista in noul cod al muncii prevazuta si discriminarea penru varsta? iosif.kramar iosif.kramar Buna ziua! va rog cine ma poate ajuta, in nodul cod al muncii este prevazuta undeva si un articol ref.discriminare ref.varsta? si unde anume? si unde as mai ... (vezi toată discuția)
Legislatie in ceea ce priveste intrebarile la un interviu matkat07 matkat07 Buna ziua, Va rog mult sa ma ajutati cu articolul din legislatia romana care se refera la intrebarile interzise la un interviu. Am cautat, dar nu am gasit ... (vezi toată discuția)
Grefieri crin1988 crin1988 Daca o persoana are un hadicap este acceptata pentru inscrierea scolii de grefieri sau pentru ocuparea unui post pe baza de concurs ? (vezi toată discuția)