avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 561 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Convocare cercetare disciplinara
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Convocare cercetare disciplinara

Buna ziua,
Avand in vedere prevederile art. 251 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii care stipuleaza faptul ca in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii - cine poate semna convocarea la cercetarea disciplinara prealabila a salariatului astfel incat sa nu se ridice in instanta problema de viciu de procedura?
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: smeagull , utilizator 10:17, 14 Noiembrie 2016
Buna ziua!

Etapele obligatorii ale procedurii de cercetare disciplinară prealabilă sunt următoarele:

a) Înștiințarea conducerii societății printr-o sesizare scrisă cu privire la înfăptuirea unei abateri disciplinare.

Sesizarea trebuie să fie formulată în scris și trebuie să primească număr de înregistrare. De regulă, sesizarea este întocmită de superiorul direct al salariatului în cauză sau de oricare altă persoană din cadrul companiei care sesizează abaterea. Există și posibilitatea ca angajatorul respectiv, administratorul societății, să se autosesizeze cu privire la înfăptuirea unei abateri disciplinare.

b) Angajatorul, prin reprezentantul său legal, numește comisia de cercetare disciplinară prealabilă printr-o decizie scrisă, care are obligatoriu număr de înregistrare.

Un membru al comisiei va fi numit prin decizia menționată anterior ca președinte de comisie.

c) Comisia numită prin decizie a angajatorului îl va convoca în scris pe salariatul cercetat, cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de cercetarea disciplinară prealabilă.

În convocare vor fi precizate în mod obligatoriu obiectul, data, ora și locul întrevederii. Neprezentarea salariatului la convocare fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

În acest caz, se va încheia un proces-verbal semnat de cei ce sunt prezenți (membrii comisiei), în care se va arăta că salariatul nu a dat curs convocării, neformulând astfel apărări în favoarea sa; în conținutul acestui proces-verbal comisia propune aplicarea unei anumite sancțiuni.

d) În cadrul cercetării se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum și orice date concludente pe baza cărora să se poată stabili existența sau inexistenta vinovăției.

Ascultarea și verificarea apărătorilor salariatului cercetat sunt obligatorii, acesta având dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare. Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării disciplinare.

e) Comisia propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare după finalizarea cercetării.

Comisia propune conducerii societății sancțiunea disciplinară aplicabilă în urma analizei probelor avute la dosarul privind cercetarea disciplinară și a motivațiilor prezentate de persoana în cauză. Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal. În baza propunerii comisiei disciplinare, angajatorul va emite decizia de sancționare.

f) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare (data la care a fost înregistrată sesizarea privind abaterea disciplinară), dar nu mai târziu de şase luni de la data săvârșirii faptei.

Elementele obligatorii ale deciziei de sancționare disciplinară sunt strict prevăzute în Codul muncii, după cum urmează:

- descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil ce au fost încălcate de salariat;
- motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea (în cazul neprezentării salariatului);
- temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
- termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
- instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
Decizia se comunică salariatului în cel mult cinci zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.

Conform Codului muncii, termenul în care decizia de sancționare disciplinară poate fi contestată de către salariat la instanțele judecătorești competențe este de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Ultima modificare: Luni, 14 Noiembrie 2016
Eu.Ro.Lex & Av. Martin Vasile Emil , Avocat
Oricine din comisia de disciplina. Daca exista o procedura mai detaliata in unitatea repectiva pentru cercetari disciplinare, verificati in aceasta.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Sanctionare angajat lungeanuadina lungeanuadina Care sunt pasii pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare? Vreau sa fac o reducere a salariului de baza pe o durata de 3 luni cu 10%. (vezi toată discuția)
Art. 61. [cazurile concedierii pentru motive subiective] d_roxana d_roxana Buna ziua, Va rog frumos sa ma ajutati cu un raspuns: am un angajat care a gresit executia la locul de munca (a primit abatere verbala) si apoi nu a mai ... (vezi toată discuția)
Concediere salariat pe motiv de neprezentare la locul de munca FSimona FSimona un salariat poate sa fie concediat daca nu s-a prezentat mai multe zile la locul de munca nemotivat? dupa cate zile poate sa fie concediat? (vezi toată discuția)