avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 506 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Traiasca invamantul romanesc
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Traiasca invamantul romanesc

Lucrez in invatamant si am urmatoarea problema:

Acum 2 saptamani am formulat o sesizare catre directoarea scolii in care functionez ( in aceeasi zi am fost si in audienta ) aducandu-i la cunostinta faptul ca mi-au fost incalcate anumite drepturi din codul muncii si C.I, in sensul ca in anul scolar 2008-2009 mi-au fost ascunse niste note si documente care vizau participarea la actiuni complementare activitatii de invatare si participarea la activitatea de perfectionare pedagogica si de specialitate - unitati de competenta care intra in fisa de evaluare.. De asemenea exista si niste procese verbale in care apare numele meu ( desi nu am participat la intalnirile respective ) si niste semnaturi care nu imi apartin.

Mentionez ca toate documentele nu au fost niciodata in timpul anului in dosarul catedrei, ci au aparut fix in ziua in care directorul scolii a fost evaluat de catre inspectorat.

Precizez faptul ca cel care trebuia sa ma puna la curent cu continutul notelor si documentelor respective este responsabilul de catedra.

Ba mai mult mi-au disparut si documente scolare personale din dosarul catedrei.

Daca in timpul audientei directorul scolii mi-a dat dreptate si a spus ca va lua masuri, zilele acestea atitudinea sa a devenit foarte ostila si m-a anuntat verbal pe holul scolii ca va constitui o comisie de cercetare si ca va chema si 2 inspectori si un metodist. Nu inteleg de ce este nevoie de acestia pentru solutionarea sesizarii ?

1. Atat directoarea scolii cat si unul din membrii Consiliului de administratie au fost martori impotriva mea, intr-un proces pe care l-am intentat fostului director al institutiei in care functionez. Respectiv: actualul director era membru pe atunci in Consiliul de Administratie iar fostul director adjunct este membru in Consiliul de Administratie de acum.
Asadar, ei au calitatea de a participa in aceasta comisie ? Pot sa-i "recuzez" ?

2. Acum colegele de catedra au facut front comun cu responsabilul si spun ca de fapt ele au fost mereu de fata cand acesta ma informa. Eu ce pot face in acest sens, intrucat aceste afirmatii sunt neadevarate.

3. De ce doamna director doreste solutionarea sesizarii de catre comisia de cercetare si nu de catre Consiliul de administratie al scolii ?

4. Hotararea de a constitui aceasta comisie o ia directorul singur sau impreuna cu Consiliul de Administratie ?

Va multumesc
Ultima modificare: Vineri, 4 Septembrie 2009
andre10191, utilizator
Cel mai recent răspuns: foxi , utilizator 04:02, 9 Septembrie 2009
Sa inteleg, doamna , ca Dvs. ati adresat o petitie conducerii scolii, semnaland neregulile privind dosarul Dvs. personal, iar procedura de solutionare s-a transformat intr-o cercetare disciplinara? Sau este vorba doar despre analiza fisei Dvs. de evaluare in cadrul procedurii descrise in art.52 din LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 (*actualizata*)
privind Statutul personalului didactic:

(2) Fişa de evaluare, corelată cu fişa individuală a postului, se noteaza prin punctaj de la 1 la 100.
(3) Procedura de evaluare se declanşează prin autoevaluare, consemnată în fişa individuală a postului.
(4) Pentru personalul didactic de predare, fişa de evaluare, vizata, după caz, de către şeful de catedra sau de către responsabilul comisiei metodice şi de către directorul unităţii şcolare, este analizata în consiliul de administraţie, care, în prezenta persoanei în cauza, decide asupra punctajului final.
(5) In fişa de evaluare se punctează şi activităţile realizate în afară fisei individuale a postului în domeniul învăţământului, precum şi alte activităţi solicitate de conducerea unităţii sau de organele ierarhic superioare.
(6) Fişa de evaluare constituie un document de baza pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare şi accesul la programele de perfecţionare.

Daca s-a inceput o cercetare disciplinara, iata care ar fi pasii de urmat:

ART. 119
(1) Sancţiunea disciplinară se aplica numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauza şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărare.
(2) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic prevăzut la art. 115* se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicala din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactica cel puţin egala cu a celui care a săvârşit abaterea. In comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari.
* ART. 115
Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dauneaza interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.
ART. 116
Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului prevăzut la art. 115, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisă;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;
d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
f) desfacerea disciplinară a contractului de munca.
ART. 117
(1) In unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
(3) Comisiile de cercetare sunt numite de:
a) consiliul profesoral al unităţii respective, pentru învăţământul preuniversitar;
b) consiliul facultăţii sau consiliul departamentului, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a) şi b);
c) senatul universitar, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. c)-f);
d) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, pentru aparatul propriu şi pentru conducerile unităţilor direct subordonate;
ART. 120
In cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoască toate actele cercetării şi sa-si producă probe în apărare.
ART. 122
(1) Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii şcolare ori a instituţiei de învăţământ superior, după caz. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
(2) In învăţământul preuniversitar, persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe lângă inspectoratul şcolar, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a)-c), şi la colegiul central de disciplina al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. d)-f).
(5) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.
ART. 123
(1) Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea prevăzută la art. 119 alin. (3), care a numit aceasta comisie.
(2) In învăţământul preuniversitar, sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a)-c) se comunica celui în cauza, printr-o decizie scrisă, de către directorul unităţii de învăţământ, iar cele de la art. 116 lit. d)-f), de către inspectorul şcolar general.

Cat despre falsificarea semnaturii Dvs., obtineti o copie certificata si faceti o plangere penala pe fals material in inscrisuri oficiale si eventual uz de fals, daca a produs efecte.
asta in conditiile in care punand in balanta ce aveti de castigat si de pierdut, balanta inclina spre declararea unui razboi deschis cu toate persoanele implicate. Din pacate, va vad destul de izolata, iar fara aliati...
Ultima modificare: Vineri, 4 Septembrie 2009
godspeed, utilizator
Asadar, ei au calitatea de a participa in aceasta comisie ? Pot sa-i "recuzez" ?

Ati putea sa-i recuzati numai daca faptele sesizate de dvs ii incrimineaza direct si pe ei.
Comisia constituita este sigur una de cercetare disciplinara?
E posibila ca aceasta comisie sa nu fie una de cercetare disciplinara ci de cercetare si solutionare a petitiei dvs. Abia daca in urma solutionari petitiei se constata abateri disciplinare se poate numi si o comisie de cercetare disciplinara.
E un tertip des utilizat.

Legal, comisia de disciplina este constituita prin vot de catre consiliu profesoral .

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comisia de cercetare disciplinara ionigeo ionigeo Sunt cadru didactic auxiliar la un liceu. Dupa parerea directorului, care nu este si a mea, am incalcat disciplina muncii. Cine propune comisia de cerecetare ... (vezi toată discuția)
Ancheta disciplinara mihaela_h mihaela_h Buna seara Sunt profesor si am o problema. La sfarsitul acestui an scolar am fost tinta unei anchete desfasurata de inspectoratul scolar in urma unei ... (vezi toată discuția)
Comisie abateri disciplinare minanika minanika Buna ziua, Sunt cadru didactic si in institutia in care functionez, un invatator a intrat in conflict cu majoritatea parintilor din clasa, prin urmare ... (vezi toată discuția)