avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 747 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Efectele OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor ...
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Efectele OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

La data de 30.06.2016 a intrat in vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre actele normative modificate, completate si abrogate de O.U.G. 41/2016 au fost Legea nr.329/2003 privind execitarea profesiei de detectiv particular si Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, astfel:
- Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum urmează:(…)

VI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice proprii."
,, 2. La articolul 6, litera g) se abrogă.”

NOTA:
În vechea reglementare indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifica de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în caziul judiciar prezentat de candidat pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular in confomtate cu art. 6, litera g) abrogat in preznt prin O.U.G. 41/2016 ;

V. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice."
2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive."
3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"
(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe."
4. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
5. La articolul 28, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"
Art. 28.
(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
(…)
(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne."
6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"
(2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe."(…)

NOTA DE FUNDAMENTARE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 ,, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede:
,, Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ:
1. Descrierea situaţiei actuale. La data de 24 februarie 2016 Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic au lansat platforma online „maisimplu.gov.ro”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea sugestiilor de la publicul larg, având în vedere cererile extrem de numeroase ale cetățenilor pentru demararea unor măsuri de simplificare administrativă, un instrument online de consultare a cetățenilor în ceea ce privește prioritățile de simplificare a
procedurilor administrative și de guvernare electronică.”(…)
,, Referitor la cazier, 15% dintre propunerile primite de la cetățeni (aproximativ 3300 de propuneri) prin intermediul platformei www.maisimplu.gov.ro fac referire la procedura de obținere a cazierului judiciar și la faptul că cetățeanul trebuie să se deplaseze în două locuri, la Poștă și la Poliție ca să achite două tipuri de taxe, dintre care o taxă desuetă de timbru în
valoare de 2 RON. În anul 2015 aproximativ două milioane cinci sute de mii de caziere judiciare au fost eliberate, echivalând cu aproximativ 2 milioane de ore petrecute de cetățeni pe drumuri. Acest lucru presupune învoiri de la serviciu, frustrarea cetățeanului dar și pierderi în termeni economici și de productivitate.
Astfel, modificările propuse vizează eliminarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 2 RON la obținerea cazierului judiciar, precum și obținerea datelor de cazier direct de la structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în situațiile în care acesta este solicitat de autorități sau instituții publice. Acest lucru se face în baza consimțământului persoanei. De asemenea, noile dispoziții legale facilitează solicitarea online a cazierului judiciar si încurajează informatizarea
procesului astfel încât să nu mai fie necesară completarea doar a cererii în format
fizic pe hârtie la unitatea de poliție. De asemenea, în cazul meseriei de detectiv particular, dispozițiile legale se modifică astfel încât verificarea cazierului judiciar se face automat fără a mai fi necesar ca persoana să se deplaseze pentru a-l obține.”(…)

INTREBARI:

1. Urmare a modificarii, completarii si abrogariilor aduse actelor normative sus amintite este legal sa se anuleze un atestat de detectiv particular emis legal in anul 2008 pe motiv ca nu mai indeplineste conditia prevazuta de art.5,lit.d , din Legea 329/2003, precum si a Normei 5.1. din Hot.1666/2004 intrucat Legea 329/2003 a fost completata prin O.U.G. 41/2016 art.5, alin 2 ?!;

2. Urmare a modificarii, completarii si abrogariilor aduse actelor normative este legal ca I.P.J.-urie institutii publice, avand in vedere art. 20 , alin.5 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, din oficiu sa solicite copia cazierul judiciar insotita de istoricul condamnarilor in conformitate cu art.21,alin.3, introdus prin O.U.G. nr.41/2016 , fara a cere consimtamantul expres al persoanei pentru care se efectueaza verificarile si fara ca acesta sa depuna o cerere de sustinere sau redoabadire a calitatii de detectiv particular in conformitate cu art.6 Legea 329/2003 in baza careia si a art.5 alin.1, lit, d) sa verifice indeplinirea condiţiei pentru a dobandi/redobandi calitatea de detectiv particular ?!;

3. Daca sub imperiul completarii legislatii in domeniu prin modificarile,completarile si abrogarile aduse Legii 329/2003 prin OUG 41/2016 cu art.5, alin.2 , prin OUG 41/2016 va anularea atestatului de detectiv particular emis pe numele conducatorului executiv al unei societati comerciale specializate in investigatii private, licentiata de I.G.P..R. au drept urmare si urmatoarele consecinte, respectiv:
- conducatorul executiv caruia i s-a anulat atestatul nu mai poate fi si actionar al societatii avand in vedere prevederile art.2,pct.4 din Legea nr. 329/2003 si art. 2.1. din H.G.1666/2004 coroborate cu noile prevederi ?!;
- avand atestatul anulat mai indeplini functia de conducator executiv in conformitate cu prevederile art.2,pct. 3 din Legea nr. 329/2003. coroborata cu noile prevederi ?!.

Ultima modificare: Joi, 5 Ianuarie 2017
danielsovan, utilizator
Cel mai recent răspuns: danielsovan , utilizator 11:30, 5 Ianuarie 2017
danielsovan a scris:

La data de 30.06.2016 a intrat in vigoare Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Printre actele normative modificate, completate si abrogate de O.U.G. 41/2016 au fost Legea nr.329/2003 privind execitarea profesiei de detectiv particular si Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, astfel:
- Art. 14. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică, se completează sau se abrogă, după cum urmează:(…)

VI. Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifică de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice proprii."
,, 2. La articolul 6, litera g) se abrogă.”

NOTA:
În vechea reglementare indeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se verifica de către inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în caziul judiciar prezentat de candidat pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular in confomtate cu art. 6, litera g) abrogat in preznt prin O.U.G. 41/2016 ;

V. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice."
2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive."
3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"
(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe."
4. La articolul 27, alineatul (4) se abrogă.
5. La articolul 28, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"
Art. 28.
(1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.
(…)
(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne."
6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"
(2) În vederea utilizării acestor evidenţe, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe."(…)

NOTA DE FUNDAMENTARE la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 ,, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevede:
,, Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii prezentului act normativ:
1. Descrierea situaţiei actuale. La data de 24 februarie 2016 Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic au lansat platforma online „maisimplu.gov.ro”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public prin preluarea sugestiilor de la publicul larg, având în vedere cererile extrem de numeroase ale cetățenilor pentru demararea unor măsuri de simplificare administrativă, un instrument online de consultare a cetățenilor în ceea ce privește prioritățile de simplificare a
procedurilor administrative și de guvernare electronică.”(…)
,, Referitor la cazier, 15% dintre propunerile primite de la cetățeni (aproximativ 3300 de propuneri) prin intermediul platformei www.maisimplu.gov.ro fac referire la procedura de obținere a cazierului judiciar și la faptul că cetățeanul trebuie să se deplaseze în două locuri, la Poștă și la Poliție ca să achite două tipuri de taxe, dintre care o taxă desuetă de timbru în
valoare de 2 RON. În anul 2015 aproximativ două milioane cinci sute de mii de caziere judiciare au fost eliberate, echivalând cu aproximativ 2 milioane de ore petrecute de cetățeni pe drumuri. Acest lucru presupune învoiri de la serviciu, frustrarea cetățeanului dar și pierderi în termeni economici și de productivitate.
Astfel, modificările propuse vizează eliminarea taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 2 RON la obținerea cazierului judiciar, precum și obținerea datelor de cazier direct de la structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în situațiile în care acesta este solicitat de autorități sau instituții publice. Acest lucru se face în baza consimțământului persoanei. De asemenea, noile dispoziții legale facilitează solicitarea online a cazierului judiciar si încurajează informatizarea
procesului astfel încât să nu mai fie necesară completarea doar a cererii în format
fizic pe hârtie la unitatea de poliție. De asemenea, în cazul meseriei de detectiv particular, dispozițiile legale se modifică astfel încât verificarea cazierului judiciar se face automat fără a mai fi necesar ca persoana să se deplaseze pentru a-l obține.”(…)

INTREBARI:

1. Urmare a modificarii, completarii si abrogariilor aduse actelor normative sus amintite este legal sa se anuleze un atestat de detectiv particular emis legal in anul 2008 pe motiv ca nu mai indeplineste conditia prevazuta de art.5,lit.d , din Legea 329/2003, precum si a Normei 5.1. din Hot.1666/2004 intrucat Legea 329/2003 a fost completata prin O.U.G. 41/2016 art.5, alin 2 ?!;

2. Urmare a modificarii, completarii si abrogariilor aduse actelor normative este legal ca I.P.J.-urie institutii publice, avand in vedere art. 20 , alin.5 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, din oficiu sa solicite copia cazierul judiciar insotita de istoricul condamnarilor in conformitate cu art.21,alin.3, introdus prin O.U.G. nr.41/2016 , fara a cere consimtamantul expres al persoanei pentru care se efectueaza verificarile si fara ca acesta sa depuna o cerere de sustinere sau redoabadire a calitatii de detectiv particular in conformitate cu art.6 Legea 329/2003 in baza careia si a art.5 alin.1, lit, d) sa verifice indeplinirea condiţiei pentru a dobandi/redobandi calitatea de detectiv particular ?!;

3. Daca sub imperiul completarii legislatii in domeniu prin completarile aduse Legii 329/2003 prin OUG 41/2016 cu art.5, alin.2 , anularea atestatului de detectiv particular emis pe numele conducatorului executiv al unei societati comerciale specializate in investigatii private, licentiata de I.G.P..R. are drept urmare si urmatoarele consecinte, respectiv:
- conducatorul executiv caruia i s-a anulat atestatul nu mai poate fi si actionar al societatii avand in vedere prevederile art.2,pct.4 din Legea nr. 329/2003 si art. 2.1. din H.G.1666/2004 coroborate cu noile prevederi ?!;
- avand atestatul anulat mai indeplini functia de conducator executiv in conformitate cu prevederile art.2,pct. 3 din Legea nr. 329/2003. coroborata cu noile prevederi ?!.
~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Legea 329/2009 popa marisa popa marisa Mai este valabila Legea 329/2009? Ma intereseaza valabilitatea acestei legi in ideea reorganizarii ce urmeaza a avea loc in cadrul Ministerului Mediului. (vezi toată discuția)
Firma detectivi NICOLAE LAMBRU NICOLAE LAMBRU Buna ziua, O firma de detectivi privati poate presta si servicii de formare profesioanla - cursuri de detectivi in cadrul aceluiasi cod CAEN, sau este ... (vezi toată discuția)
Se pot acorda stimulente functionarilor publici? cri_secret_ina cri_secret_ina Buna ziua! As dori sa stiu daca se pot acorda stimulente functionarilor publici(contabil,secretar,primar) daca a fost castigata o suma importanta de bani ... (vezi toată discuția)