avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 304 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Tergiversare ANRP
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Tergiversare ANRP

Avem un dosar pe Legea 10 la ANRP de ani de zile care zace acolo.
A fost facuta evaluarea imobilului in anul 2011, pe legea veche si noi am fost de acord cu ea. Ramasese doar sa dea hartia galbena cand au schimbat din nou legea.
E vorba de o mostenitoare bolnava de cancer si cu handicap careia i s-a promis de ani de zile ca va fi tratata cu prioritate pe baza actelor sale medicale insa nu a fost asa.
Se poate face cu succes ceva ca sa nu mai astepte femeia bolnava o decizie pe care nu se stie daca o mai prinde? Acum e la rand si poate.. in cativa ani sa ii vina randul... Daca!

Multumesc.
Cel mai recent răspuns: KLTM , utilizator 10:06, 31 Ianuarie 2017
Buna ziua.
Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Art. 1
(1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.
(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in Capitolul III din prezenta lege.
(3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).
(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

Art. 2
Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:
a) principiul prevalentei restituirii in natura;
b) principiul echitatii;
c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. cereri � notificarile formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;

2. persoana care se considera indreptatita � persoana care a formulat si a depus, in termen legal, la entitatile investite de lege, cereri din categoria celor prevazute la pct. 1, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
3. persoana indreptatita � persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;
4. entitatea investita de lege � urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:
a) unitatea detinatoare, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;
b) entitatea investita cu solutionarea notificarii, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) comisia locala de fond funciar, comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania;
f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;
g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, infiintata potrivit prezentei legi;
5. decizia entitatii investita de lege � decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege, prevazuta la pct. 4;
6. restituirea in natura � restituirea imobilului preluat in mod abuziv; in ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;
7. grila notariala � ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate in conditiile impuse de art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
"nesolutionate pana la data aparitiei legii" inseamna si situatia mea?
Cunosc textul de lege, am intrebat daca se poate face o actiune pe obligatia de a face - sa emita titlul de despagubire avand in vedere stadiul avansat - dupa parerea mea - solutionat odata ce s-a facut evaluarea . Se poate face ceva sa ii oblig sa emita titlul ori ba?

MULTUMESC!!!

georgianaurian a scris:

Buna ziua.
Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
Art. 1
(1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.
(2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in Capitolul III din prezenta lege.
(3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).
(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

Art. 2
Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:
a) principiul prevalentei restituirii in natura;
b) principiul echitatii;
c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

Art. 3
In intelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. cereri � notificarile formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;

2. persoana care se considera indreptatita � persoana care a formulat si a depus, in termen legal, la entitatile investite de lege, cereri din categoria celor prevazute la pct. 1, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
3. persoana indreptatita � persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;
4. entitatea investita de lege � urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:
a) unitatea detinatoare, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 � 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;
b) entitatea investita cu solutionarea notificarii, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) comisia locala de fond funciar, comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti, constituite in temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania;
f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;
g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, infiintata potrivit prezentei legi;
5. decizia entitatii investita de lege � decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege, prevazuta la pct. 4;
6. restituirea in natura � restituirea imobilului preluat in mod abuziv; in ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;
7. grila notariala � ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate in conditiile impuse de art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Comisia judeteana - poate elibera un titlu de proprietate ? oanaportar oanaportar 1. - Este corect ca unei persoane juridice sa i se elibereze un Titlu de proprietate de catre Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra ... (vezi toată discuția)
Ajutor!!!!!!!!!!!!! OANA GORAN OANA GORAN in data de 22 decembrie 2006 guvernul semneaza o ordonanta de urgenta prin care se modifica LG 263/2006, OUG 209/2005 in domeniul proprietatii. in principiu ... (vezi toată discuția)
Impozit vanzare teren retrocedat dumitru2000 dumitru2000 - X isi primeste terenul inapoi in baza legii 18; X vinde apoi terenul insa notarul il pune sa plateasca impozitul privind tranzactiile imobiliare. este ... (vezi toată discuția)