avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 585 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Cununia civila
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Cununia civila

Ce trebuie,sa fac pentru a face cununia civila?
Cel mai recent răspuns: Gabriel Klein Kiritescu , utilizator 20:13, 12 Aprilie 2017
Buna seara,
Mergeti la primarie si solicitati sa va casatoreasca.
Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.
Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.
Căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.
Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:
I. Între cetăţeni români:
1. Declaraţia de căsătorie, conform anexei nr. 23 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, se face personal de către viitorii soţi, în scris, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
2. Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
3. Certificatul de naştere, în original şi în copie.
4. Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz.
5. Autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege.
6. Avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente legate de vârsta matrimonială.
7. Declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.
8. Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, dacă este cazul:
- certificatul de despărţenie sau de divorţ;
- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;
- certificatul de deces al fostului soţ.
9. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, precum şi documente justificative în susţinerea cererii.
10. Încuviinţarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuţii consulare pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011.
Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.
În cazul în care căsătoria nu s-a încheiat în termen de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie sau dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, trebuie să se facă o nouă declaraţie de căsătorie şi să se dispună publicarea acesteia; în cazul expirării termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupțiale, viitorii soți sunt obligați să obțină și să depună certificate medicale valabile.
II. Între un cetăţean român şi un cetăţean străin:
Actele enumerate la punctul I, la care se adaugă:
1. Documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, pentru viitorul soţ, cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.
2. Documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, după caz.
3. Declaraţie dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.
4. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi.
5. Documentele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
6. Cetăţenilor statelor care nu pot prezenta dovada menţionată la pct.1 întrucât ambasada statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autorităţile locale competente ale statelor respective.
III. Între cetăţeni străini:
Actele enumerate la pct. I şi II
Casa de piatra!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pasii necesari pentru casatorie Johny29 Johny29 Bună ziua, Vrea sa va intreb si eu ceva legat de căsătoria cu o persoană de cetățenie engleza,ce acte ne trebuiesc ,unde se pot traduce si apostila ... (vezi toată discuția)
Casatoria Mirela Mirabela Mirela Mirabela .Am o mare rugaminte la dumneavoastra,sa imi spuneti daca este posibil sa ne casatorim in Germania eu si fostul meu sot,de care am divortat in 2012,dupa care ... (vezi toată discuția)
Casatorie in romania cu un cetatean care nu este din ue,din iran LawElena LawElena Buna ziua! Va rog frumos sa-mi spuneti ce acte sunt necesare la incheierea unei casatorii in Romania dintre un cetatean roman si un cetatean din Iran,tara in ... (vezi toată discuția)