avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 590 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... DECIZIE LUCRATOR DESEMNAT SSM
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

DECIZIE LUCRATOR DESEMNAT SSM

Buna,
Ma poate ajuta cineva cu o decizie + fisa de post pentru un lucrator desemnat SMM.
Multumesc!
:)
Cel mai recent răspuns: Cristy_mitre , utilizator 11:12, 17 Mai 2010
A. Denumirea postului Reprezentantul Managementului Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale
B. Postul se află în subordinea directă Director General
C. Numele şi prenumele angajatului (ocupantul postului)
D. Postul are în subordine Tot personalul
E. Studii necesare F. Exp. necesară G. Limbi străine
0 elementare 0 profesionale
0 medii ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 0 curs de specializare 0 postliceal 0 colegiu 0 superioare

Minim _____ ani
0 engleza
0 germana
0 franceza
0 alte ________

H. Sarcini / responsabilităţi principale ale titularului postului
-RMSSM are ca responsabilitate controlului aplicării şi evaluării eficienţei sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în cadrul unităţii, fiind investit cu autoritatea necesară.
- RMSSM are responsabilitatea elaborarii şi actualizării sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi a principalelor sale documente componente (manualul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi procedurile de sistem). Gestionează aceste documente.
- Întocmeşte şi supune aprobării Planul de audit şi inspecţii şi organizează desfăşurarea activităţii de control, prin efectuarea audit-ului intern.
- Efectuează controale asupra desfăşurării activităţilor de managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi control al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale din cadrul societăţii şi îndeosebi asupra rezolvării acţiunilor corective, ca urmare a rapoartelor de audit.
- Organizează şi verifică modul în care documentele sistemului de management, inclusiv modificările acestora sunt ţinute sub control, în ceea ce priveşte elaborarea, aprobarea şi difuzarea lor, de către personalul compartimentelor implicate în managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
- Verifică modul în care se realizează interfeţele între compartimentele şi subunităţile societăţii, implicate în managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la lucrările contractate ce se execută de societate.
- Analizează şi avizează, din punct de vedere al asigurării sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, procedurile tehnice de execuţie
- Verifică la furnizori de produse sau executanţi de lucrări sau servicii în subantepriza existenţa posibilităţilor de îndeplinire a cerinţelor organizaţiei
- Verifică cunoştinţele teoretice şi practice privind managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, ale personalului implicat în realizarea lucrărilor contractate.
- RMSSM răspunde de implementarea, evaluarea şi menţinerea continuă a eficacităţii şi compatibilităţii sistemului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale cu politica firmei în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
- Propune oprirea lucrărilor de execuţie, în cazul constatării unori abateri de la prevederile procedurilor tehnice de execuţie sau a scăderii nivelului sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.
- Asigură realizarea programului de acţiuni corective.
-Se asigura că procesele necesare sistemului de management sunt stabilite, implementate şi menţinute
- raporteaza managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea sistemului de management al şi despre orice necesitate de îmbunătăţire
J. Abilităţi personale

Să fie un bun organizator, lider
Să fie deschis muncii de echipă
Să aibă capacitate de comunicare, evaluare. sinteză

Va mai recomand Norme Metodologice din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
Ultima modificare: Luni, 28 Septembrie 2009
Eugenia Angelica Fortuna, Consultant resurse umane
decizia:
S.C. ................... S.R.L.
.....................................................
J...............; RO.........................
TEL: ...............; FAX: .................................
D E C I Z I E
nr. ......din data de ..................


S.C. ................... S.R.L. în baza prerogativelor acordate de Legea nr. 319/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi de Statutul Companiei;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi cu prevederile cap.3, art. 14 din Normele Metodologice de aplicare a legii de securitate şi sănătate în muncă,
DISPUNE:

Art. 1 Începând cu data de ...................., salariata ..................... se numeşte Responsabil în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă la SC ................ SRL

Art. 2 Atribuţiile şi obligaţiile Responsabilului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, nominalizat la art. 1 sunt expuse în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.Director GeneralAnexa:

S.C. ............... S.R.L.
.....................................................
J.............; RO.................
TEL: ..............; FAX: .....................ANEXÃ,
la decizia de numire a responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă.

Persoana numită de societate ca responsabil pentru securitatea şi sănătatea în muncă, la SC ..............SRL este salariata ....................., funcţia ...................., care va respecta prevederile Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006.

Atribuţii şi obligaţii:
• Colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;
• Ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă;
• Aduce la cunoştinţă angajatorului propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
• Însoţeşte echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;
• Urmăreşte realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;
• Informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Planifică activitatea de securitate şi sănătae în muncă;
• Instruieşte personalul pentru probleme de securitate şi sănătate.Salariat
Ultima modificare: Luni, 28 Septembrie 2009
lorelayold76, utilizator
Pentru utilizatorul emilia_tso
Te rog sa citesti ce am postat in legatura cu acest salut amical " BUNA "
Daca soliciti un ajutor, sfat, consultatie , ar trebui sa o faci in mod respectos.
Daca vrei un material SSM, mai ales ceva simplu , ca aceasta decizie, iti recomand sa achizitionezi CD-uri de specialitate, in care gasesti tot ce-ti trebuie , sau cauta site de profil.
OK, e mai simplu sa-ti dea altii, incepe cu " buna ziua", " va rog", incheie cu " multumesc". Crede-ma ne face placere sa ajutam, dar e normal
sa ne fie respectat efortul. !
Pentru consultantii care raspund in acest forum:
Va propun, sa sanctionati pe cei care nu va respecta statutul, efortul, timpul , bunele intentii. Nu le raspundeti! In acest caz e vorba de o scutire de efort si timp, in rezolvarea unei sarcini de munca.
Asa vom impune in acest forum, inca o regula - RESPECTUL- fata de cei carora le ceri , uneori cu disperare, AJUTORUL!!!!!!!!
Va multumesc,
LD SSM Turbatu Octavia
Buna ziua.
Ma poate ajuta cineva cu o fisa de,,Instructiuni specifice de securitatea, sanatatea si protectia muncii'' pentru confectioner cablaje sau ceva care sa aiba legatura cu cablurile electrice?
As mai dorii daca se poate si o tematica de instruire pentru personalul din fabrica.
Multumesc antic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Fisa postului pentru responsabil protectia mediului jacquelline jacquelline Buna ziua! Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un model de fisa postului pentru responsabil cu protectia mediului? Multumesc anticipat! (vezi toată discuția)
Buna carmen2012 carmen2012 Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un model de fisa postului pentru responsabil cu gestionarea deseurilor? Va multumesc (vezi toată discuția)
Certificat ohsas 18001 utc utc Buna ziua, ce prevede certificatul OHSAS 18001, sau care este legislatia in domeniul sistemelor de management a securitatii si sanatatii ... (vezi toată discuția)