avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 185 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... oug 53/2017
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

oug 53/2017

3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.”
Asta inseamna ca actul aditional trebuie incheiat cu nr de inregistrae anterior producerii efectelor, dar de transmis in revisal tot in 20 de zile trebuie nu? nu este specificat nicaieri ca se modifica termenul de transmitere revisal. Sau gresesc eu.Cel mai recent răspuns: sara mihu , utilizator 21:44, 20 Septembrie 2017
Articolul I La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.


citat din OUG 53/2017
Ultima modificare: Vineri, 18 August 2017
lilid, utilizator
Art.9 alin.(1) nu are legatura cu termenul de depunere Revisal.


OUG nr.53/2017 modifica art.17 alin. (5) din Codul muncii, eliminand termenul de 20 de zile lucratoare in care se puteau incheia actele aditionale, acum acestea trebuind sa fie facute inainte de intrarea in vigoare a modificarii propriu-zise.

Dar in HG nr.200/2011 avem art. 4 alin.(2) astfel:

ART. 4
(1) Transmiterea registrului privat către inspectoratul teritorial de muncă, cu elementele prevăzute la art. 3 alin. (2), se face după cum urmează:
a) la angajarea fiecărui nou salariat, elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-l) se transmit cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză;
b) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. m) se transmit în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării/data încetării suspendării;
c) elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. n) se transmite cel târziu la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă;
d) pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază transmite perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de începere a detaşării;
e) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) şi f) se transmit cel târziu în ziua lucrătoare anterioară datei de începere a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat.
(2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite în registru în termenul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când înregistrarea în registru se face în termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.


Concluzia este ca modificarile elementelor prevazute la art.3 alin.(2) lit. a), d) - l) se transmit acum anterior datei de intrare in vigoare a acestora.

b_monica a scris:

....
Asta inseamna ca actul aditional trebuie incheiat cu nr de inregistrae anterior producerii efectelor, dar de transmis in revisal tot in 20 de zile trebuie nu? nu este specificat nicaieri ca se modifica termenul de transmitere revisal. Sau gresesc eu.Actul aditional se incheie anterior datei de la care se produce efectele si tot atunci se transmite in REVISAL.

Termenele de transmitere sunt prevazute de HG 500/2011.
Buna ziua. In HG 500 nu s-au facut modificari asupra termenului de transmitere, deci eu inteleg ca intocmim actele aditionale anterior datei la care isi produce efectele, dar transmitem tot in 20 de zile lucratoare, corect?
@ sara mihu

Numai modificarile elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) se transmite în registru în termenul prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, (adica, anterior modificării).

Încetarea, detasarea, suspendarea c.i.m. se operează in Revisal la termenele prevăzute de art.4 din HG 500/2011.

Alte discuții în legătură

Modificari revisal Daliborka Daliborka Buna ziua am intels ca ar fi survenit anumite modificari privin inreigstrarea in revisal a unor modificari contractuale (privind schimbarea de functie , a ... (vezi toată discuția)
Modificari contract-transmitere revisal Cislariu_Gica Cislariu_Gica Buna ziua. Conform OUG 53/2017, actele ad de modificare CIM trebuie intocmite inainte de data de la care produce efecte. Cum ramane insa cu termenul de ... (vezi toată discuția)
Inregistrare aa in revisal YoAlle YoAlle Buna ziua, Datorita modificarilor care au loc de la data de 07.08.2017 privind intocmirea si inregistrarea actelor aditionale de modificare CIM cum ... (vezi toată discuția)