avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 242 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... varsta la care poate iesi definitiv la pensie o ...
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

varsta la care poate iesi definitiv la pensie o persoana cu handicap grad II accentuat

Din copilarie am fost diagnosticat cu anchiloza sold drept post-artrita TBC cu scurtare 10 cm. Am lucrat 24 de ani, iar la varsta de 51 de ani am iesit la pensie anticipata pe caz de boala ( grad II accentuat de invaliditate), in anul 2006. La ce varsta pot primi pensie definitiva?
Ultima modificare: Joi, 8 Octombrie 2009
florianluli, utilizator
Cel mai recent răspuns: florianluli , utilizator 10:49, 12 Octombrie 2009
Lucrand 24 de ani, unde?, angajatorul a acceptat pensionarea in conditiile prevazute de Legea nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare! De fapt, cu ce probleme va confruntati, ulterior pensinarii?
Ca sa va spunem varsta ar fi trebuit sa ne spuneti data nasterii, nu credeti? :)

Dar o s-o calculati dvs., in functie de prevederile art. 47, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 19/2000:
"Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare, astfel:
b) cu 10 ani reducerea varstei standard de cotizare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat."

Consilier juridic,
Gabriela Pintea
Timp de 24 de ani am lucrat ca inginer in conditii normale, cu grad II accentuat de invaliditate. Am iesit la pensie anticipat in 2006 pe caz de boala la 51 si doresc sa stiu la ce varsta pot sa ies definitiv la pensie. M-am nascut in 19.08.1955
Ultima modificare: Joi, 8 Octombrie 2009
florianluli, utilizator
Pensia de invaliditate
Art. 53. - (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:
a) accidentelor de munca, conform legii;
b) bolilor profesionale si tuberculozei;
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca .
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si asiguratii care satisfac obligatii militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c).
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale.
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cat dureaza invaliditatea, stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca .
Art. 54. - In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.
Art. 55. - Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 56. - (1) Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor-sociale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentatia necesara.
(2) Impotriva deciziei emise in conditiile alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, in termen de 30 de zile de la comunicare .
(3) La solutionarea contestatiei casa teritoriala de pensii consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca . Avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este obligatoriu si ramane definitiv.
(4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.
(5) Decizia casei teritoriale de pensii, data in solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(6) Decizia de incadrare sau de neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.
Art. 57. - (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3.
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pana la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3.
(3) Asiguratii prevazuti la art. 47 beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, in raport cu varsta avuta la data expertizarii.
(4) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3).
Art. 58. - In cazul in care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum si in situatia in care invaliditatea s-a ivit in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.
Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data incadrarii intr-un grad de invaliditate.
(2) In cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.
(3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, varsta la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.
Art. 60. - (1) Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute la art. 47 si stagiile de cotizare realizate efectiv.
(2) In cazul persoanelor prevazute la art. 53 alin. (3), stagiul potential luat in calcul la stabilirea pensiei de invaliditate il constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.
Art. 61. - (1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix.
(2) Indemnizatia pentru insotitor este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, potrivit art. 80.
(3) Abrogat.
(4) Suma fixa pentru ingrijire, acordata in baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru insotitor in intelesul prezentei legi.
Art. 62. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.
(2) Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:
) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca .
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala.
(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.
(5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat.
(6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare, conform art. 56 alin. (2)-(6).
(7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;
b) au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;
c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.
Art. 63. - (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 62 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socioprofesionale in aceeasi munca sau in alta.
(2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii.
(3) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.
Art. 64. - (1) La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.
(2) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.
Va rog frumos sa nu va mai editati mesajele, ca nu mai stiu cand / ce / cum sa raspund.

La modul general, un domn nascut in septembrie 1955 poate beneficia de pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 65 de ani; stagiul complet de cotizare este de 35 de ani.

In cazul dvs. si avand in vedere dispozitiile legale aratate in mesajul meu de mai sus, rezulta ca:
- ati depasit 2/3 din stagiul complet de cotizare numai daca aveti si perioade asimilate stagiului de cotizare, intrucat la acordarea pensiei pentru limita de varsta se au in vedere si perioadele asimilate, si ma refer, de exemplu, la perioada in care ati urmat cursurile invatamantului universitar (sper ca la zi).
De 2/3 din stagiul complet de cotizare va despart 10 luni, daca am in vedere numai cei 24 de ani in care ati lucrat.

Daca nu aveti 2/3 din stagiul complet de cotizare si nici perioade asimilate acestuia, incheiati un contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta cand impliniti 55 de ani.

Consilier juridic,
Gabriela Pintea

:offtopic:

@Avokitten

Doamna avocat, intrebarea era urmatoarea: cand poate domnul sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta daca a realizat stagii de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat.
In rest, :bow:

Alte discuții în legătură

Pensionarea pe caz de boala rambela rambela Care sunt conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru pensionarea pe caz de boala? (vezi toată discuția)
Pensionare pe caz de boala BRANDY_B BRANDY_B Buna ziua,as avea si eu o intrebare:o persoana de sexul feminin cu varsta de 53 de ani si 23 de ani in campul muncii si cu un diagnostic de sindrom vertiginos ... (vezi toată discuția)
Pensia de boala marcelinio marcelinio Spuneti-mi va rog daca in momentul depunerii dosarului de pensionare( de boala) conteaza daca sunt in campul muncii sau nu.In ce constau diferentele si ... (vezi toată discuția)