avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1037 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit venituri impozabile
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

venituri impozabile

O asociatie de dezv. intercomunitara a fost infiintata cu scopul pt promovarea si dezv.potentialului, actiunilor  culturale intr-o zona, si exploatarea, intretinerea imobilului Casei de Cultura. Imobilul a fost dat in folosinta gratuita cu Contract Comodat de catre un membru UAT. Asociatia da in chirie salile (birouri, sali spectacole) aflate in incinta imobilului pt activitati economice si culturale contracost. Intrebarea mea este ca veniturile din chiriile facturate, care au fost folosite pt.activitati culturale se incadreaza sau nu in venituri impozabile? Astept raspunsul Dvs.in cel mai scurt timp posibil.
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:11, 9 Noiembrie 2017
Potrivit Codului Fiscal:

(2) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

a) cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
d) veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
e) donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disbonibilităților și veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
h) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
i) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
j) veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
l) veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
n) veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
p) sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.

(3) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute la alin. (2). Aceste organizații datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra căreia se aplică cota prevăzută la art. 17 sau 18 , după caz.

Nu sunt neimpozabile decat in cadrul limitei de la alin (3).

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuieli deductibile cu organizare simpozion animis animis Buna ziua, o asociatie nonprofit care organizeaza un simpozion poate sa isi deduca integral cheltuiala cu masa + cazare aferenta persoanelor membre asociatiei ... (vezi toată discuția)
Ong venituri din activitati economice MARIAN76 MARIAN76 CARE ESTE PLAFONUL MAXIM AL VENITURILOR DIN ACTIVITATI ECONOMICE AL ONG-URILOR PESTE CARE SE PLATESTE IMPOZIT PE PROFIT ? (vezi toată discuția)
Taxa de participare eveniment - inregistrare in contabilitate ong motoca motoca Buna ziua. Sunt presedintele unui ONG din domeniului artelor spectacolului in randul tinerilor. De multi ani organizam un festival de teatru unde am vrea sa ... (vezi toată discuția)