avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 425 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... concediere
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

concediere

buna ziua, se poate ca dupa mai mult de 1 an de concediu medical, la revenirea la locul de munca sa fi testat in plan profesional si sa fi demis pe motive de necorespundere profesionala...fara sa ti se acorde o perioada de adaptare la noile conditii?

va multumesc
Cel mai recent răspuns: Valeriu TUDOR , Consultant resurse umane 21:27, 13 Octombrie 2009
In CCM unic la nivel national 2007-2010

Art. 76. - (1) CIM nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă au fost prevăzute asemenea interdicţii.
(3) Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau de concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.
Art. 77. - (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesională, cu respectarea procedurii de evaluare prealabilă, stabilită prin prezentul contract colectiv de muncă.
(2) Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesională se face de către o comisie numită de către angajator. Din comisie va face parte şi un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al cărui membru este salariatul în cauză.
(3) Comisia va convoca salariatul şi îi va comunica acestuia în scris, cu cel puţin 15 zile înainte:
a) data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei;
b) modalitatea în care se va desfăşura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activităţile prevăzute în fişa postului salariatului în cauză.
(5) În cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai în măsura în care salariatul în cauză a făcut obiectul formării profesionale în respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesională poate fi susţinută de comisie prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisă, orală, practică şi alte probe.
(7) În cazul în care salariatul îşi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul îi va asigura, în limitele disponibile, un alt loc de muncă. În situaţia în care nu dispune de astfel de posibilităţi, angajatorul va apela la autoritatea publică locală pentru ocuparea forţei de muncă, în vederea soluţionării.
(8) În cazul în care, în urma examinării, salariatul este considerat necorespunzător profesional de către comisie, acesta are dreptul de a contesta hotărârea comisiei în termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Dacă salariatul nu a formulat contestaţia în termenul prevăzut la alin. (8) sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, aceasta este menţinută, angajatorul poate emite şi comunica decizia de desfacere a contractului individual de muncă al salariatului, pentru motive de necorespundere profesională. Decizia astfel emisă va conţine rezultatul cercetării prealabile a salariatului în cauză.
Numai ca vasileid nu s-a aflat in nici una dintre situatiile mentionate in CCMUN , in care sa se acorde perioada de 6 luni necesara readaptarii.
El a fost in concediu medical .
Exista in vreun alt act normativ vreo interdictie de concediere in vreo astfel de situatie? Ca art. din CCMUN nu i se aplica.

Angel 2007 a scris:

In CCM unic la nivel national 2007-2010

Art. 76. - (1) CIM nu poate fi desfăcut din iniţiativa celui care angajează, în cazurile în care prin lege sau prin contractul colectiv de muncă au fost prevăzute asemenea interdicţii.
(3) Pe o perioadă de minimum 6 luni de la reluarea activităţii, considerată perioadă de readaptare, salariaţii care au beneficiat de concediu de maternitate şi/sau de concediu legal plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani nu vor putea fi concediaţi pentru motivul de necorespundere profesională prevăzut de Codul muncii.
Dl Vasile dvs nu beneficiati de o astfel de prevedere ptr ca NU ati fost in concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani. Acea prevedere ptr acest caz este trecuta!
1. In primul rand va doresc sanatate multa pentru ca aveti nevoie de asa ceva!
2. Situatia dvs. este, intr-adevar, neplacuta dar nu puteti interzice angajatorului sa va concedieze daca asta se face in mod legal.
3. Pentru a va ajuta am sa va dau niste extrase din legi care sa va ajute sa verificati daca se procedeaza legal.

Mai intai va redau din Contractul colectiv de munca unic la nivel national (CCMUNN) pe anii 2007-2010:

ART.77. (1) Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de cercetare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca.
(2) Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului, desemnat de acesta, al carui membru este salariatul in cauza.
(3) Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15 zile inaite:
a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;
b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.
(4) Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.
(5) In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.
(6) Necorespunderea profesionla poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.
(7) In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul ii va asigura in limitele disponibile,un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de astfel de posibilitati, angajatorul va apela la auoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.
(8) In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.
(9) Daca alariatul nu a formulat contestatia in temenul revazut la alin.(8) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.

Acum va redau din Codul muncii:

Art. 61. - Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii:
d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.

Art. 62. - (1) In cazul in care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevazute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere in termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii.
(2) Decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta.

Art. 63. -
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevazut la art. 61 lit. d) poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati, precum si prin regulamentul intern.

Art. 64. - (1) In cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c) si d), precum si in cazul in care contractul individual de munca a incetat de drept in temeiul art. 56 lit. f), angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.
(2) In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante potrivit alin. (1), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii.
(3) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit.
(4) In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut la alin. (3), precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

4. Daca aveti sindicat in unitate sau reprezentanti ai salariatilor ar fi bine sa vorbiti sa va ajute.
5. Daca aveti CCM la nivel de unitate sau ramura ar fi bine sa citit ce se prevede in aceasta situatie, poate sunt conditii mai favorabile decat in Codul muncii sau in CCMUNN.
6. Va mai spun ca in cazul in care va concediaza pentru necorespundere profesionala dvs. veti beneficia de indemnizatie de somaj, in conditiile Legii 76/2002.
7. Daca considerati ca este ilegala concedierea dvs. veti putea contesta decizia de concediere, dupa ce o primiti, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul din judetul in care aveto domiciliul sau resedinta. Fiind litigiu de munca nu platiti taxe. Ar fi bine sa aveti un avocat pe dreptul muncii. In caz de castig onorariu avocatului il veti cere drept cheltuieli de judecata de la angajator.
Va doresc mult successi, inca o data, multa sanatate!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Somaj, salariu compensator motanika motanika Buna ziua, In cazul in care se aplica concedierea pe baza de necorespundere profesionala, dupa ce se incheie contractul de munca, angajatorul transmite ... (vezi toată discuția)
Necorespunzator profesional loredanaelena loredanaelena buna seara am primit un referat ptr un salariat care nu corespunde profesional, trebuie sa-i fac convocare? art 268 alin 3 este ok sa il trec in convocare in ... (vezi toată discuția)
Concedierea AAURICA AAURICA concedierea pentru necorespundere profesionala... \"pasii\"... (vezi toată discuția)