avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 877 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Firma inactiva
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Firma inactiva

Firma a fost suspendata la ONRC pe o perioada de 3ani -2009-2012 si face reactivarea la ONRC numai in oct 2017. Nu a solicitat regim derogatoriu de la ANAF. Depune toate declaratiile ,bilanturile inclusiv declaratia 010 de modificare a vectorului fiscala in martie 2017 cand are angajati. Declara si plateste toate taxele la zi.
In decembrie intamplator, afla ca este INACTIVA din septembrie 2016.
La ANAF se solicita declaratie de activare dar numai din 2018.
Ce se poate face pentru anularea actului emis de ANAF pe care NU l-am primit, care a fost emis la 4ani de la finalizarea perioadei DETERMINATE de 3 ani de suspendare la ONRC, nu a fost comunicata starea firmei nici macar cand am depus 010 sau cand am deschis cont in trezorerie.Ce se poate face in acest caz? Multumesc
Ultima modificare: Luni, 8 Ianuarie 2018
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 15:19, 9 Ianuarie 2018
Din cate vad nu s-a cerut reactivarea si la ANAF in 2017, cand ar fi trebuit. Actul s-a comunicat cf art 47 C proc fiscala probabil:

ART. 47 Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat fie prin poştă potrivit alin. (3) - (7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) - (12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă potrivit alin. (15) - (17).

(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate potrivit alin. (5) - (7).

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

a) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a A.N.A.F.;

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

(6) Anunţul prevăzut la alin. (5) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului/plătitorului;

b) domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului;

c) denumirea, numărul şi data emiterii actului administrativ fiscal.

(7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), organul fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hârtie, prin remiterea, sub semnătură, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului acestuia, prin angajaţii proprii ai organului fiscal.
Ultima modificare: Marți, 9 Ianuarie 2018
Ioan Petru Butariu, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Decizie de impunere anca voica anca voica Din ce an nu mai exista obligativitatea fiscului de a trimite deciziile de impunere la adresa contribuabilului? Daca nu am primit decizia de impunere mi se ... (vezi toată discuția)
Actele administrative fiscale florin11111 florin11111 Buna ziua .Sunt nascut in 1987,nu am lucrat pana acum niciodata si zilele trecute am observat ca pe site-ul primariei orasului in care m-am nascut figurez ... (vezi toată discuția)
Comunicare acte procedura fiscala eugen82 eugen82 Am schimbat sediul social al SRL-ului meu, am depus 050, dar timp de mai multe luni dosarul fiscal a fost blocat la vechea A.F.P.. Dosarul fiscal a fost ... (vezi toată discuția)