avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 668 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... clauza de neconcurenta
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

clauza de neconcurenta

buna ziua,
as dori sa aflu ce se inatmpla daca la angajare am semnat o hartie unde exista o cluaza cum ca timp de 2 ani nu pot sa ma angajez la alta firma de acelasi profil,dar eu nu primesc nici o indemnizatie materiala si nu este in actul semnat specificat acest lucru(despre bani) si am contract de munca pe timp de x luni.(perioada deterimnata) dupa aceste x luni pot sa ma angajez la alta firma de acelasi profil fara a trebui sa suport consecinte,daca ei nu mai vor sa continuam impreuna?
aceasta clauza e ori in fisa postului,contractul colectiv de munca sau regulament de ordine interioara.eu nu am copii dupa toate actele semnate,numai dupa contractul de munca,pot cere aceste copii pentru a stii despre ce e vb exact.
va multumesc!!!!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:01, 3 Noiembrie 2009
1. Clauza de neconcurenta este valabila dupa incetarea CIM si numai daca este respectata legea.
2. Va redau din Codul muncii sa vedeti ce trebuie sa cuprinda o asemenea clauza:
Art. 21. - (1) La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenta prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
(2) Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum si aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
(3) Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
(4) Indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.
Art. 22. - (1) Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile in cazurile in care incetarea contractului individual de munca s-a produs de drept, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 56 lit. d), f), g), h) si j), ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.
Art. 23. - (1) Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine.
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munca, instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta.
Art. 24. - In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.
Codul muncii :Art. 21. – (1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei
indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă.

(2) Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă, perioada pentru care îş i produce efectele clauza de neconcurenţă, terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii, precum
şi aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.

(3) Indemnizaţia datorată salariatului nu are natură salarială, se negociază şi este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă.(4) Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii”.
Art. 22. – (1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu excepţia cazurilor prevăzute la articolul 56 lit. d), f), g), h) şi j), ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.
Art. 23. - (1) Clauza de neconcurenţă nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei salariatului sau a specializării pe ca re o deţine.
(2) La sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru muncă instanţa competentă poate diminua efectele clauzei de neconcurenţă.
Daca clauza de neconcurenta nu are in cuprinsul ei si avantajele salariatului (indemnizatia pe care trebuie sa o acorde angajatorul), puteti denunta clauza ca fiind incheiata cu rea credinta nerespectand prevederile legale.
Potrivit art. 21 alin. (2) din Codul muncii, clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare, perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta, tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii, precum şi aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.
Suntem in prezenta unei norme imperative incat, in baza art. 57 alin. (1) din acelasi cod şi a principiului de drept actul secundar urmeaza soarta actului principal, nerespectarea dispozitiilor de mai sus, precum şi a altora de aceeasi natura – incidente - atrage nulitatea clauzei de neconcurenta.
Constatarea nulitatii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor iar daca partile nu se inteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca (art. 57 alin. (6) şi alin. (7) din Codul muncii) .

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Un contract de confidentialitate Mihai Nicolcioiu Mihai Nicolcioiu Buna ziua, Angajatorul ma obliga sa semnez un document prin care ma angajez ca doi ani de la parasirea firmei in care lucrez acum, sa nu ma angajez intr-o ... (vezi toată discuția)
Act aditional adrian_adrian_adrian adrian_adrian_adrian Buna ziua. In urma cu 6 luni am semnat la actualul loc de munca un act aditional de fidelizare si confidentialitate a carui valabilitate se va derula pana la ... (vezi toată discuția)
Clauze contract munca toy_story toy_story Buna seara, In cazul in care in cadrul unui CIM sunt inserate clauzele de confidentialitate si nonconcurenta, acesteau au efect juridic daca nu sunt ... (vezi toată discuția)