avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 755 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Impozite şi taxe locale Impozitare cladire nerezidentiala
Discuție deschisă în Impozite şi taxe locale

Impozitare cladire nerezidentiala

Buna ziua! Ce sanse sunt sa castig printr-un proces, scăderea impozitului la o casa care DOAR in acte este trecuta ca si spatiu comercial, in realitate in ea stau socrii mei care niciodata nu au desfasurat activitate de comert in acel imobil.
In 2016 cand s-a schimbat legea impozitarii cladirilor nerezidentiale, ei nu au stiut sa depuna un raport de evaluare al imobilului, drept pentru care s-au trezit cu impozit mult peste puterile lor (unul pensionar , celalalt bugetar) de 8000 lei.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Cel mai recent răspuns: crocobau2017 , utilizator 17:48, 10 August 2019
În înțelesul art. 453 lit. e) din Codul fiscal, în categoria clădirilor nerezidențiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activități administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de educație, financiar-bancare, industriale, de sănătate, sociale, sportive, turistice, precum și activități similare, indiferent de utilizare și/sau denumire, fără ca aceasta să intre în categoria clădirilor rezidențiale.

(2) Structurile de primire turistice sunt considerate clădiri nerezidențiale.

(3) Clădirile sau spațiile din acestea unde se înregistrează sedii secundare și puncte de lucru se consideră că sunt folosite în scop nerezidențial.

(4) Clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate sunt considerate rezidențiale sau nerezidențiale în funcție de destinația care reiese din autorizația de construire.

În înțelesul art. 453 lit. f), clădirile rezidențiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii și care nu sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice.

(2) Clădirile în care nu se desfășoară nicio activitate sunt considerate rezidențiale dacă aceasta este destinația care reiese din autorizația de construire.
[ link extern ]
Speță"din data de 10.02.2017 privind modul de calcul al impozitului pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice care au depus declarația fiscală ulterior termenului de 31.05.2016

1. Conform art. 5 pct. 41 din Hotărârea Guvernului nr.15/2017 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, acestaîndrumă şi sprijinăautorităţile administraţiei publice locale şi aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale şi în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nu formulează interpretări/precizări, cu caracter general obligatoriu ale actelor administrative, care să poată fi invocate în faţa vreunei instanţe judecătoreşti sau autorităţi administrative, iar responsabilitatea pentru emiterea unui act sau luarea unei deciziirevine exclusiv autorităţiicare emite actul/persoanei care ia decizia respectivă.
2. Referitor la întrebarea dumneavoastră care este cota de impozitare pentru cei care au depus declaraţia ITL001 Model 2016 ulterior datei de 31.05.2016, „în sensul fie a aplicării cotei de 0,2-1,3% asupra valorii conform lit. b) și c), fie de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457?” precizăm următoarele:
 Conform prevederilor legale de la art. 458 alin. (1) lit. c), pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care rezultă din actul de transfer al dreptului de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus (respectiv dacă nu există o valoare care să rezulte dintr-un act de transfer al proprietății în ultimii 5 ani anteriori anului de referință), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în mod similar impozitului aferent clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice.
 Considerăm că, organul fiscal local trebuie să țină cont de prevederea tranzitorie de la art. 495 lit. a) din Codul fiscal, conform căreia, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 dețineau în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, aveau obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv.
În conformitate cu pct. 171 alin.(1) din H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea art. 495 din Codul fiscal, persoanelor fizice care deţin în proprietate clădiri cu destinaţie nerezidenţială şi care nu depun niciunul dintre documentele menţionate la lit. a), li se calculează impozitul pe clădiri prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.
 Întrucât în Codul fiscal nu avem sancțiune pentru nedepunerea declarației prevăzute la art. 495 lit. a) de către persoana fizică care deține o clădire nerezidențială, organul fiscal local poate avea în vedere contravențiile prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. b) corelate cu sancțiunile de la art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
Astfel, neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor, persoane fizice, la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că, pentru cei care au depus declaraţia fiscală ulterior datei de 31.05.2016, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate în mod similar impozitului aferent clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice.

Deci se poate plati doar amenda?
Ati rezolvat ceva? Am o situatie similara. Multumesc.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozite locale 2016 flo72 flo72 Buna seara, In noul Cod Fiscal care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016 se precizeaza ca valoarea impozabila pentru cladirile nerezidentiale se ... (vezi toată discuția)
Impozit pe comodat.ce articol din noul cod fiscal prevede aceasta obligație? CLAUDIU LASCOSCHI CLAUDIU LASCOSCHI Ma interesează care articol din Noul Cod fiscal reglementează impozitul pe comodat. Dacă comodatul este un act cu titlu gratuit îmi care curios ca ... (vezi toată discuția)
Recomandare pentru forma juridica, dupa renuntarea la pfa Keffr3n Keffr3n Salut, Am un job, full time, si pe langa asta mai fac mici chestii, legate de comunicare/publicitate. Sunt lucrari punctuale, mai mult de hobby. Din cate ... (vezi toată discuția)