avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 667 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general adresa oficiul pentru spalarea banilor
Discuție deschisă în Contabilitate în general

adresa oficiul pentru spalarea banilor

Buna Ziua,

In cazul unor asociatii care nu au activitate economica(nu sunt platitoare de tva,nu platesc impozit pe profit),trebuie trimisa adresa la Oficiul pentru spalarea banilor?
Ce trebuie sa cuprinda aceasta adresa ?
Cel mai recent răspuns: ContSters60554 , utilizator 09:56, 4 Noiembrie 2009
Model de adresa pentru desemnarea la Oficiu a persoanei cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 656/2002
Denumirea persoanei juridice: ..........
Codul unic de inregistrare .............
Nr. inregistrare la oficiul registrului comertului .............
Sediul social .............................
Telefon/fax ..............................
Catre
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Persoana juridica .............................................................................................., reprezentata
de ...................................................................................................................................................... ,
(administrator/director/presedinte-nume, prenume, CNP)
avand ca obiect principal de activitate ...............................................................................................,
(denumire si cod CAEN)
in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, imputerniceste pe ...............................................................................................,
(numele si prenumele uneia sau mai multor persoane)
posesor/posesori al/ai CI seria ........... nr. .............................., CNP ........................................, in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, avand responsabilitati in aplicarea actului normativ mentionat mai sus.
Pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoana/persoanele desemnata/desemnate in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor va/vor avea urmatoarele responsabilitati: .............................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
L.S
Semnatura
Nu depuneti nicio notificare in cazul dvs.
Art 8 din Legea 656 / 2002 actualizata prevede :
Art. 8. - Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice:
a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;
b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă;
f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f);
h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;
i) agenţii imobiliari;
j) asociaţiile şi fundaţiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.
__________
D-voastra mentionati ca in prezent nu aveti activitate , insa in conditiile in care o sa obtineti venituri si veti efectua plati sau incasari in cuantumul echivalentului in lei a 15.000 euro sunteti obligat a va inregistra si ulterior a intocmi si nota interna pentru transmiterea informatiilor

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Declaratie legea 656/2002 - cine trebuie sa o depuna? Cabinet expertcontabil Dontu Irina Carmen Cabinet expertcontabil Dontu Irina Carmen Buna ziua, Va rog sa va exprimati opinia in legatura cu prevederile art. 8 lit. g) si k) a legii citate in titlul. Am extras mai jos articolele in baza ... (vezi toată discuția)
Declaratie conform legii 656/2002 otilica otilica O societate imprumuta de la o persoana fizica, (care nu face parte din societate) o suma de 17000 dolari in baza unui contract fara dobanda, in vederea ... (vezi toată discuția)
Raportarea tranzactiilor avTodincaVeronica avTodincaVeronica Ce parere aveti despre prevederea legala privind Raportarea tranzactiior a caror valoare depaseste 15.000 Euro la Oficiul pentru Prevenirea Spalarii Banilor ... (vezi toată discuția)