avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1062 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Atingere plafon de TVA
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Atingere plafon de TVA

Buna ziua ! O societate infiintata in mai 2018, atinge la 31.10.2018 i cifra de afaceri de 150 000 lei; Tinand cont de plafonul de 300 000 lei pentru 12 luni calendaristice , aferent celor 6 luni de activitate a depasit plafonul (daca calculul se face impartit la numarul de luni);
Societatea devine platitor incepand cu 01.11.2018 ?
Multumesc !
Ultima modificare: Joi, 8 Noiembrie 2018
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: Constantin Vera , Contabil 11:31, 8 Noiembrie 2018

Buna ziua,


Persoanele impozabile nou înființate au obligația solicitării înregistrarii în scopuri de TVA dacă depășesc plafonul de 300.000 lei, de la înființare până la 31 decembrie 2018 conform Cod fiscal:CAPITOLUL XII - Regimuri speciale

ART. 310 - Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b). Norme metodologice

(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Norme metodologice

(3) Persoana impozabilă care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă. Persoana impozabilă care realizează în cursul unui an calendaristic exclusiv operațiuni scutite fără drept de deducere conform art. 292 nu se consideră că depășește plafonul prevăzut la alin. (1).

(4) O persoană impozabilă nou-înființată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activității economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire și nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).

(5) Pentru persoana impozabilă nou-înființată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevăzut la alin. (1).

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pfa norma venit - plafon 100.000 eur sau 65.000 eur (220.000 lei) ovidiu2929 ovidiu2929 Buna ziua Incerc sa gasesc detaliile corecte despre limita pe care un PFA cu norma de venit o are. In unele locuri se specifica pragul de 100.000 EUR - si ... (vezi toată discuția)
Plafon scutire tva dianap12 dianap12 Va rog sa-mi spuneti daca pentru o firma nou infiintata plafonul de scutire de 220.000 se calculeaza proportional cu perioada ramasa de la infiintare pana la ... (vezi toată discuția)
Plafon tva micromet.sa micromet.sa depasire plafon tva la societatile infiintate in cursul unui an se raporteaza la 35.000 eur,sau proportional cu perioada de la infiintare ex sc s-a infiintat ... (vezi toată discuția)